Hvad er virksomhedsetik?

Tobakshøst på Zomba plateauet. Børn arbejder på marken. Foto: Jørgen Schytte.

MED VIDEO Virksomheder påvirker deres omgivelser. Derfor taler man om virksomhedsetik. Udover det etiske formål ved virksomhedsetik, kan man også tale om en god PR-værdi

Lektor i Filosofi ved Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen, gennemgår i ovenstående video, hvad virksomhedsetik er, og hvad de etiske dilemmaer omkring emnet typisk handler om.Herunder kan du læse mere om virksomhedsetik:

Hvad er virksomhedsetik?
For overhovedet at kunne tale om virksomhedsetik, er det en forudsætning, at en virksomhed bærer et ansvar for sine egne handlinger på samme måde som man kan tilskrive et enkelt individ ansvar for sine egne handlinger.
Virksomhedsetik er derfor antagelsen af, at en virksomhed bærer et etisk og moralsk ansvar overfor alle de parter, der påvirkes af virksomhedens beslutninger. Det dækker både over virksomhedens egne medarbejdere, kunder, leverandører og aktionærer, men kan også være et ansvar i forhold til lokalsamfundet, globale og miljømæssige forhold, internationale forhold så som menneskerettigheder samt alle øvrige sociale og politiske forhold.
Virksomhedsetik kan også forstås som en måde at vurdere en virksomhed på ud fra andet end økonomiske og tekniske resultater. Med virksomhedsetik fokuserer man på, hvordan og i hvilken grad en virksomhed påvirker sine omgivelser ud fra etiske og moralske principper.

Hvorfor påtager virksomheder sig et etisk ansvar?

Groft sagt kan der ligge to hovedmotiver bag, at en virksomhed ønsker at påtage sig et etisk ansvar.

1) En virksomhed kan have en økonomisk strategisk tilgang til virksomhedsetikken. Ved åbenlyst at udvise et etisk og moralsk ansvar, kan virksomheden forbedre sit image og omdømme og dermed tjene flere penge ved den gode PR, det kan give over for blandt andre kunder, leverandører og andre interessenter.

Som eksempel på dette fortæller Lars Larsen, stifter og ejer af JYSK, i et interview hvorfor JYSK støtter Danmarksindsamlingen 2011:
Jeg vil ikke skjule, at det giver noget god PR over for mine kunder, at nogle af de penge, de har lagt i mine butikker, de går videre til et godt formål.

2) En anden tilgang til virksomhedsetikken kan være, at virksomheden alene af rent moralske principielle årsager finder det nødvendigt at handle etisk og moralsk ansvarligt.

Et eksempel på den tilgang er elektronikkoncernen Apple, der har afskrevet sig en milliard-industri nemlig pornoindustrien:
Vi mener at have et moralsk ansvar for at holde pornoen væk fra iPhone. Folk der vil have porno, kan købe sig en Android-telefon. lød det i foråret 2010 fra Steve Jobs, administrerende direktør i Apple.
Imidlertid er det ikke muligt at skelne helt så sort-hvidt mellem motiverne bag virksomheders etiske handlinger. At en virksomhed udviser moralsk og etisk ansvarlighed med økonomisk profit for øje, betyder ikke, at virksomheden ikke også kan føle, at den gør det i en god sags tjeneste. Omvendt kunne man også forestille sig, at Steve Jobs drastiske fraskrivning af samarbejdet med pornoindustrien måske i sidste ende alligevel vil gavne Apple-koncernens bundlinjeregnskab.

LÆS MERE
: Stort tema om virksomhedsetik på etik.dk

Artiklens forfatter, Sidsel Fabricius, har studeret Interkulturel Erhvervskommunikation samt Virksomheds- Ledelsesfilosofi ved Københavns Universitet
og har skrevet bachelorprojekt om virksomhedsetik.

e8oE5ZbhFAM