Hvad er CSR?

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambølls hovedkvarter ved Ørestaden i København. Rambøll er en af de danske virksomheder, der siden 2007 har tiltrådt FN's Global Compact i forsøget på at overholde de internationale etiske standarder for virksomheder. Foto: Kontraframe.

CSR skal fremme virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar kendes undertiden også under betegnelsen CSR (Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility).

CSR dækker over en måde, hvorpå erhvervslivet kan tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Det kan for eksempel være ved at tage hensyn til de ansattes arbejds-, miljø- og klimaforhold, menneskerettigheder og andre sociale vilkår.

Helt overordnet dækker CSR over virksomheders bestræbelser på at skabe bæredygtighed indenfor følgende tre områder: Sociale-, miljømæssige- og økonomiske forhold. Dette kaldes også for den tredelte bundlinje (people, planet, profit).

CSR kan betegnes som virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til sine omgivelser i en grad der rækker ud over, hvad den er pålagt ved lov. Virksomhedens omgivelser kan blandt andre være de ansatte, kunderne, ejeren, aktionærerne og lokalsamfundet. Men også offentligt ejede virksomheder kan beskæftige sig med CSR.

CSR i Danmark:

CSR kom for alvor på dagsordenen herhjemme, da en række ændringer i Årsregnskabsloven i 2008 pålagde de største danske virksomheder at medtage CSR i deres årlige ledelsesberetning. Lovændringerne var led i en større national handlingsplan, der skulle fremme de danske virksomheders samfundsansvar, ud fra principperne i FNs Global Compact, der blandt andet bygger på Menneskerettighedskonventionen.

Fra 1. januar 2009 kræver Årsregnskabsloven, at alle danske, børsnoterede selskaber skal rapportere om deres CSR-aktiviteter i årsregnskabet. Kravet omfatter cirka 1.100 virksomheder i Danmark.

Rapporten skal beskrive tre ting: