Fagforening frikendt for religiøs chikane

Retten i Glostrup har netop afgjort sagen og frikendt Kristelig Fagforening for at fyre en medarbejder på grund af religiøs diskrimination. Foto: Knud Erik Christensen.

Tidligere medarbejder fra Kristelig Fagforening følte sig udelukket, fordi hun ikke deltog i bøn. Men hun fik ikke medhold i anklagerne om diskrimination

Hver morgen samles medarbejderne i Kristelig Fagforening i Odense for at synge og bede Fadervor. Men tidligere sagsbehandler i Kristelig Fagforening Bente Andersen deltog ikke i bønnen. I 2008 blev Bente Andersen fyret efter syv år som sagsbehandler i fagforeningens a-kasse.

LÆS OGSÅ: Folketingets partier enige om at følge op på religiøs chikane mod mindretal

Selv mener den tidligere sagsbehandler, at hun blev afskediget, fordi hun ikke var med i det kristne fællesskab.

Men retten i Glostrup har netop afgjort sagen og frikendt Kristelig Fagforening for at fyre en medarbejder på grund af religiøs diskrimination. Til gengæld er Kristelig Fagforening blevet dømt til at betale en erstatning på 92.000 kroner, fordi Bente Andersen blev afskediget, mens hun var tillidsrepræsentant.

Det glæder os, at vi er blevet frikendt. Det ligger os meget fjernt at tvinge nogen til noget, siger administrerende direktør i Kristelig Fagbevægelse Jesper Wengel. Han mener, at påstandene om religiøs tvang er grebet ud af den blå luft.

Vi taler om en person, som har været ansat hos os i otte år, og som blev sagt op efter lang tids sygdom. Det var en højt placeret medarbejder, som tidligere har været med i vores samarbejdsudvalg. Det er rigtigt, at vi har morgensang, men det er et frivilligt tilbud og ikke noget, vi presser nogen til, siger Jesper Wengel.

Det er fagforeningen HK, der har ført sagen for Bente Andersen. René Knudsen, der formand for HK Service Hovedstaden, hæfter sig ved, at sager om religiøs diskrimination er meget vanskelige at bevise. Men han understreger, at Bente Andersens udsagn i retten blev bakket op af to tidligere kolleger, der også fortalte, at de var blevet fyret, fordi de ikke holdt morgenbøn og kom i den lokale frikirke.

Byretten har lagt til grund for dommen, at det ikke er blevet bevist, at hun er blevet religiøst chikaneret. Men derfor kan der stadig godt være foregået chikane, og det er sådan vores medlem og flere af hendes kolleger har oplevet det, siger René Knudsen. Han oplyser, at det efter sommerferien bliver besluttet, om dommen skal ankes.

Dommen fra Glostrup undrer umiddelbart arbejdsmarkedsforskeren, professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

Jeg har ikke haft lejlighed til at læse dommen. Men siden 2006 har Danmark haft forbud mod eksklusivaftaler, og hvis den pågældende arbejdsplads kræver, at de ansatte skal udvise en religiøs adfærd, er det en krænkelse af dette forbud og af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger Henning Jørgensen.

Lederen af Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Niels-Erik Hansen, fortæller, at centeret hvert år modtager en halv snes sager om religiøs diskrimination.

Den konkrete sag fra Odense er faldet på bevisbyrden, og det er generelt problemet i den slags sager. For et par år siden havde vi en sag, hvor en kvinde var blevet fyret, fordi hun overholdt den muslimske faste på arbejdspladsen. Kvinden ringede til sin arbejdsgiver og båndede samtalen, hvor arbejdsgiveren indrømmede, at det var fasten, som var årsag til afskedigelsen. Sagen kom for retten, og kun fordi vi havde en båndoptagelse, kunne vi bevise, at der var tale om diskrimination, siger Niels-Erik Hansen.

soendergaard@k.dk