Er CSR godt eller dårligt?

At skulle mindske forurening kan ofte påføre en virksomhed større økonomiske udgifter end hvis den intet foretog sig. Men "virksomhederne bør leve op til deres sociale ansvar, uanset om de kan tjene penge på det eller ej," siger Peter Lund Thomsen, forsker ved Handelshøjskolen i København. Foto: Nicolai Howalt.

Med begrebet CSR kom virksomheders samfundsansvar for alvor på dagsordenen. Der ikke dog langt fra enighed om hvorvidt man bør anvende CSR eller ej.

Betegnelsen CSR (Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility) dækker over det man i daglig tale kalder for 'virksomheders samfundsansvar'.

CSR har længe været meget omdiskuteret. Nogle bryder sig ikke om CSR-ideen, mens andre for længst har taget den til sig og anvender den, enten som en gennemsyrende ideologi i virksomheden (principbaseret CSR) eller som et praktisk værktøj til at skabe og promovere en attraktiv profil overfor omverdenen (strategisk CSR).

Blandt de mest kendte modstandere af CSR hører den amerikanske nobelpristager i økonomi Milton Friedman, der blev særligt kendt for en artikel i New York Times Magazine fra 1970. Her argumenterer han for, at virksomheder udelukkende bør beskæftige sig med at øge deres økonomiske omsætning:
Der er et og kun et socialt ansvar for virksomheder. Det er at bruge sine ressourcer og engagere sig i aktiviteter med det formål at øge sin profit().

I nyere tid har også den amerikanske professor Robert Reich meldt sig i CSR-debatten som en af begrebets helt store modstandere. Robert Reich, der tidligere har fungeret som arbejdsminister under Bill Clintons regering, var oprindeligt en ivrig fortaler for CSR, men er nu tilsyneladende helt vendt på en tallerken. Ifølge Robert Reich, kan CSR i virkeligheden gøre mere skade end gavn. I sin bog »Supercapitalism« fra 2007 udtrykker han blandt andet sin bekymring således:

Fortællinger om virksomhedernes godhed kan usynliggøre problemer, som demokratiet ville og burde tage hånd om, hvis blot problemernes omfang og seriøsitet var kendte.

Reichs frygt går på, at CSR i virkeligheden bliver tomme løfter, der i værste fald kan narre befolkningen til at tro, at nogen varetager problemerne, mens virkeligheden bliver den, at hverken politikerne eller virksomhederne griber ind og handler i praksis.

Mange er dog uenige i kritikken af CSR fra blandt andre Friedman og Reich og mener, at virksomheder netop bør tænke på andet end blot at maksimere sin egen profit.

Den danske forsker Peter Lund Thomsen fra handelshøjskolen i København finder det problematisk, at der i debatten om CSR ofte kun er fokus på hvorvidt det økonomisk kan svare sig for en virksomhed at inkorporere CSR strategier eller ej. I en artikel i Ugebladet A4 fra 2008 udtaler han:

Hvis virksomhederne skal kunne tjene penge på CSR-indsatsen, før de gør noget, så kan man lige så godt sige, at de skal have lov til at opføre sig socialt uansvarligt i de tilfælde, hvor det økonomisk bedre kan betale sig for dem. Det er en helt forkert tilgang til debatten. Virksomhederne bør leve op til deres sociale ansvar, uanset om de kan tjene penge på det eller ej, siger Peter Lund Thomsen.