Virksomhedsetik

Indholdsfortegnelse

Debatten om virksomhedsetik og virksomheders samfundsansvar blusser op med jævne mellemrum. Vi har her samlet nogle af de vigtigste artikler og debatindlæg om virksomhedsetik.

På denne tema side vil du også kunne finde svar på følgende spørgsmål:
Hvad er virksomhedsetik?
Er det rimeligt at pålægge virksomheder et etisk ansvar?
Hvad er CSR?

1. Kort fortalt

2. CSR

2. 1. Definition

Rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll domicil, skabt af Dissing og Wietling arkitekter. Ørestads ...

Hvad er CSR?

CSR skal fremme virksomheders samfundsansvar

2. 2. For og imod

Vandudløb

Er CSR godt eller dårligt?

Med begrebet CSR kom virksomheders samfundsansvar for alvor på dagsordenen. Der ikke dog langt fra...

Kerneargumenter for og imod CSR

Argumenter for CSR
Tilhængere af CSR bruger argumenter som disse:

CSR er i alles interesse Stort set alle mennesker (med meget få undtagelser) har en interesse i at forbedre verdens tilstand, vedkommer CSR os alle og dermed også virksomheder.

CSR er god branding CSR er godt i sig selv, men kan faktisk også føre til en øget økonomisk omsætning for virksomheden. Det gavner både medarbejdere, leverandører, samfund og miljø, men virker også som et stærkt varemærke.

CSR er ikke en spørgsmål om penge CSR handler om, at virksomheder tager et faktisk ansvar for mennesker og for verden. Ja, CSR koster penge, men det at udføre gode formål kan ikke måles og vejes i penge. Det gode kan ikke prissættes.

CSR tjener virksomheders egen interesse Alle og alt omkring virksomheden eksisterer kun så længe, der er gode forhold. Leverandører er kun leverandører så længe, de er sikret gode vilkår. Medarbejderne bliver kun så længe, de behandles godt på arbejdspladsen. Kunder er kun kunder, så længe de synes om virksomheden og dens handlinger. At indføre CSR betyder derfor, at virksomheden sikrer sit eget eksistensgrundlag.

CSR skal accepteres som en etisk kerneværdi Eftersom virksomheder kan handle på måder, der påvirker og har konsekvenser for andre mennesker, har virksomheder – ligesom mennesker – et etisk ansvar. Hvad der er etisk rigtigt og forkert, skal ikke være op til virksomhedernes subjektive vurdering, men bør udgøres af nogle fælles etiske standarder. Hvad, der er det etisk gode for virksomheder, skal være alment og fælles konstrueret, hvilket CSR er.

Argumenter imod CSR
Modstandere af CSR bruger argumenter som disse:

CSR er en politisk opgave At redde verden er et offentligt anliggende, der bør varetages af staten og politikerne. Det er ikke et ansvar, der påhviler de enkelte virksomheder. Man kan ikke kræve andet af virksomheder, end at de arbejder mod at øge deres kapital, så længe det blot foregår inden for lovens rammer.

CSR er for dyrt I de fleste virksomheder træffes beslutninger ud fra økonomiske beregninger i forhold til udbyttet af en eventuel beslutning. Return Of Investment (ROI) kaldes det også, og det er et centralt begreb indenfor klassiske profit-virksomheder. Det handler om, hvad og hvor meget man får ud af det, man investerer. CSR er for diffust et begreb til at kunne beregne ud fra, og virksomheder kan derfor ikke regne ud, hvilke omkostninger (eller gevinster) det vil medføre for virksomhedens økonomi.

CSR er for abstrakt Det er ikke muligt at fastslå, hvad det etisk gode og rigtige er. Argumentet her udspringer af et filosofisk etisk standpunkt, der hævder, at ingen kan kræve sig retten til at definere, hvad det gode er. Ved at indføre CSR-strategier, er det ikke længere virksomhedens interesser, der varetages, men nogle højere etiske standarder bestemt af en snæver gruppe udspekulerede konsulenter eller ngo-organisationer, der ikke er repræsentative for den samlede befolkning.

CSR hæmmer udfoldelsen og det frie markeds værdier Indførelsen af fælles standarder som CSR-kravene, kan føre til en hæmning af den frie udfoldelse og betyde overregulering, ufrihed og irrationalisme. Det er det frie marked og den frie konkurrence, der har skabt velfærd og vækst i verden. Hæmmes disse muligheder gennem etiske regelsæt, vil det belaste virksomhederne økonomisk i en sådan grad, at det vil have konsekvenser for alle, for eksempel vil det betyde dyrere priser for forbrugerne og færre job i udlandene.

CSR er hykler CSR kan ende med at blive anvendt strategisk som en måde at markedsføre og brande sin virksomhed på. Virksomheder kan se et økonomisk potentiale i at promovere sig som en arbejdsplads med stor etisk bevidsthed, men glemmer måske at indføre sine etiske værdier i praksis. Derved forbliver CSR blot tomme ord og luftkasteller, der ikke har kobling til virkeligheden.

Kilde: Kommunikationogsprog.dk

3. Overvågning af virksomheder

3. 1. Rådet for Samfundsansvar

ARKIVFOTO. Mads Øvlisen bliver formand for Råd for Samfundsansvar. I alt udnævnes 15 medlemmer til rådet, ...

Nyt råd skal presse virksomheder til socialt ansvar

Danske virksomheder skal nu til at dokumentere deres gode gerninger, og tidligere Novo Nordisk-chef...

3. 2. DanWatch

4. Status i Danmark

SOS efter virksomheder med samfundsansvar

Danske virksomheder dropper at hjælpe omverdenen i krisetider, anklager SOS-Børnebyerne

4. 1. Bankernes etik

Hvad gør du?

Vil du overveje at skifte bank, hvis din bank spekulerer i fødevarepriser?

5. Afskedigelser

Hvad mener du?

Kan man fyre på en etisk forsvarlig måde?

6. Debat

Nepalesiske børn arbejder på et

Virksomheders sociale engagement kræver omtanke

Når danske virksomheder går ind i kampen for bedre forhold for deres under­leverandører i u-lande...

Etisk ansvarlighed sælger som aldrig før

Der er gode penge i at opføre sig ordentligt som virksomhed. Derfor blomstrer de etiske initiativer...

En god forretning for Novo Nordisk

Den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk støtter Indiens kamp mod diabetes med gratis behandling...

Etisk korrekte firmaer vil have succes fremover

I de velhavende lande, især i Vesten, ønsker forbrugerne at kunne nyde deres velstand med god...

6. 1. Kristeligt Dagblad mener

Skorstene med

Den svære etik

Ordet er en kliche, men fint at virksomheder vil være etiske

7. Læs mere

7. 1. Links

7. 2. Artikler