Spanske prostituerede skal anerkendes som lønmodtagere

Spanske prostituerede demonstrerer på gaden for arbejdsrettigheder og ordnede forhold. Arkivfoto. Foto: Emilio Naranjo

I Spanien diskuteres det, hvordan arbejdsforholdene for prostituerede bedst ordnes

Prostituerede skal have en arbejdskontrakt og ret til gratis lægehjælp, pension og dagpenge.

Det mener en dommer i socialretten i Barcelona. I en kendelse, der er den første af sin art i Spanien, og som kan få stor betydning for behandlingen af og synet på prostitution, skriver dommeren, at prostituerede, der frit udfører deres hverv, skal have samme rettigheder som andre arbejdstagere.

Sagen udspringer af en inspektion, som politiet og arbejdstilsynet foretog i 2012 på en massageklinik i Barcelona. Her arbejdede tre kvinder uden kontrakt og for en betaling, der bestod i en procentdel af de indtægter, klinikken fik ved at sælge massageservicen til kunderne. Indehaveren hævdede, at kvinderne var selvstændige, men kvinderne selv stod fast på, at de reelt var ansat i et arbejdsforhold, der blandt andet indebar en arbejdstid på otte timer dagligt.

Arbejdstilsynet besluttede at prøve sagen, der nu er endt med den opsigtsvækkende dom. Hvis den stadfæstes ved de højere retsinstanser, kan dommen føre til, at Spaniens tusinder af massageklinikker bliver legaliseret, som det er tilfældet i Tyskland.

”Det rene og skære alfonseri er på vej til at blive lovligt i Spanien. Alfonsen skal bare opføre sig sympatisk og betale den sociale sygesikring for sine prostituerede, uanset at der er tale om en aktivitet, der i bund og grund består i vold og mishandling, og som er den væsentligste årsag til menneskehandel. Vi kan ikke forbyde prostitution, men det er ikke et arbejde som ethvert andet, og i det mindste bør vi forfølge de steder, hvor den foregår,” mener Marisa Soleto, direktør for Fonden Kvinder.

Joan Tardá, medlem af det spanske parlament for det catalanske separatistparti Esquerra Republicana, mener derimod, at anerkendelsen af de frivillige prostitueredes rettigheder er den bedste måde at forhindre udnyttelsen af dem på.

”Vi kan ikke lade, som om problemet ikke eksisterer. Og at regulere deres forhold er en god måde at bekæmpe mafiaerne på og beskytte dem, der frit udfører hvervet,” siger han til dagbladet La Vanguardia.