Fremtrædende britisk magasin anbefaler lægehjælp til at dø

Det britiske magasin The Economist slår på sin forside et slag for aktiv dødshjælp. Magasinet udkommer i 200 lande og har et oplag på over 4,5 millioner eksemplarer, der sammen med den digitale udgave hævdes at nå ud til over 5,3 millioner læsere verden over. Foto: Mikkel Østergaard

Magasinet The Economist ønsker, at læger skal hjælpe både fysisk og psykisk syge til at ende deres liv

”Hjælp til at dø er tidens store moralske spørgsmål.” Sådan lyder forklaringen fra chefredaktør Zanny Minton-Beddoes for det britiske magasin The Economist, som i sin seneste udgave har startet en kampagne for at lovliggøre aktiv dødshjælp.

Magasinet har kortlagt gældende regler i de lande, hvor forskellige former for dødshjælp er tilladt. Samtidig har det undersøgt holdningen hos befolkningen i 15 lande, Danmark undtaget, - og kun i Rusland og Polen var der et flertal imod, at folk skal have ret til at få hjælp til at dø.

Spørgsmålet er allerede højt oppe på den politiske dagsorden. I det britiske parlament har Labours Rob Marris fremsat et lovforslag om hjælp til at dø, som skal førstebehandles til september. Et tilsvarende forslag nåede igennem to behandlinger i parlamentet, men nåede ikke at blive færdigbehandlet før parlamentsvalget i maj, hvorfor behandlingen nu starter forfra.

Men The Economist går meget længere end lovforslaget. Magasinet vil blandt andet have, at det er læger, der ikke kun udskriver den dødbringende medicin, men også giver den.

”Nogle af de stærkeste fortalere for hjælp til at dø, er folk med sygdomme, som gradvist lammer dem. De ønsker at vide, om de kan få hjælp til at dø, når de ikke selv er i stand til at gøre det,” lyder argumentet for, at læger skal give den medicin.

Retten til at dø skal gælde for folk med livstruende sygdomme eller voldsomme smerter. Undtagelsen er børn, men magasinet vil også give folk med psykiske lidelser retten til lægehjælp til at dø.

”Mental smerte er lige så ægte som fysisk smerte, selvom det er sværere for andre at forstå,” lyder argumentet.

Hos kampagnegruppen for en værdig død, Dignity in Dying (Værdighed i døden), ses meldingen fra The Economist som et udtryk for, at retten til hjælp til at dø har udviklet sig til et af de helt store samfundsspørgsmål.

”The Economist er med til at understrege, at det er et emne, som det nu er tiden til at debattere. De går utroligt grundigt til værks med alle deres undersøgelser frem for at opstille skræmmebilleder. Men vi er ikke helt enige med dem, for det, de vil have, er en lov om eutanasi,” siger talsmand Mickey Charou-neau om det vidtgående forslag fra The Economist.

Det britiske magasin The Economist slår på sin forside et slag for aktiv dødshjælp. Magasinet udkommer i 200 lande og har et oplag på over 4,5 millioner eksemplarer, der sammen med den digitale udgave hævdes at nå ud til over 5,3 millioner læsere verden over.
Forsiden på det britiske magasin The Economist.