Flere og flere hollændere får aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp er ikke direkte legaliseret i Holland, men læger er garanteret straffrihed, hvis de kan dokumentere, at de har handlet i overensstemmelse med patienternes egne ønsker og i øvrigt overholder en række etiske kriterier. Foto: Mikkel Østergaard

Læger føler sig i stigende grad under pres for at acceptere eutanasi

18 mennesker med psykiatriske lidelser har i løbet af årets første seks måneder fået hjælp til at dø på den hollandske Levenseindekliniek, Livsafslutningsklinikken. Det er flere end i hele 2014, hvor i alt 17 psykiatriske patienter sagde farvel til livet i den røde murstensbygning i Haag.

Livsafslutningsklinikken blev oprettet i 2012 for at behandle anmodninger fra patienter, som ikke lider af livstruende sygdomme eller ikke befinder sig i terminalstadie. I de tilfælde, hvor patienterne er i sidste fase af en uhelbredelig sygdom, kan den praktiserende læge tage stilling til anmodning om dødshjælp. Men klinikken i Haag får flere og flere henvendelser fra patienter, som ikke kan få deres egen læge til at sige god for at gøre en ende på deres liv. Det gælder også kræftpatienter, som i 49 tilfælde fik dødshjælp på klinikken i Haag i årets første seks måneder mod 53 i hele 2014.

”Væksten i antallet af kræftpatienter er slående, fordi det er den type patienter, som har lettest ved at få hjælp af deres egen læge. Det tyder på, at flere og flere går forgæves til deres egen læge,” forklarer direktør for Livsafslutningsklinikken, Steven Pleiter, til avisen NRC Handelsblad.

Mindst en gang om ugen får klinikken en henvendelse, men ofte først, når patientens tilstand drastisk forværres.

”Vi bliver udsat for et hårdt pres i disse hastesager. Vi skal overholde de lovmæssige omhu-kriterier, såsom at patienten gør det frivilligt. Det skal nogle gange behandles på få dage, fordi det går rigtig dårligt med patienten. Og det betyder en enorm følelsesmæssig belastning for patienten, vedkommendes familier og vores medarbejdere,” siger Pleiter til avisen.

Aktiv dødshjælp er ikke direkte legaliseret i Holland, men læger er garanteret straffrihed, hvis de kan dokumentere, at de har handlet i overensstemmelse med patienternes egne ønsker og i øvrigt overholder en række etiske kriterier. Men der er bekymring for, at disse kriterier er i færd med at skride.

Hvor kræftpatienter udgjorde 90 procent af anmodningerne om dødshjælp ved lovens indførelse i 2002, er andelen nu faldet til 75 procent ifølge officielle tal. Og hvor der tidligere aldrig var anmodninger fra psykiatriske patienter, er antallet nu i klar vækst. Livsafslutningsklinikken har således oprettet en venteliste, som i dag tæller omkring 100 psykiatriske patienter ifølge NRC Handelsblad.

Samlet set er aktiv dødshjælp i vækst i Holland. Efter at have ligget stabilt omkring 1900 tilfælde i de første år efter indførelsen er antallet vokset med omkring 15 procent om året siden 2006. I 2013 fik 4829 mennesker hjælp til at dø, og 14.000 anmodede om det.

Ifølge en undersøgelse foretaget af den hollandske lægeorganisation KNMG føler 70 procent af de hollandske læger sig under pres for at gennemføre dødshjælp, og mange oplever, at dødshjælp i stigende grad betragtes som en patientrettighed. Hollandske medier beretter, at læger mødes med krav om dødshjælp fra ægtefæller, der ikke vil overleve deres uhelbredeligt syge partner, eller personer med begyndende tegn på demens.

De personer, som får afslag af deres egen læge, kan i stedet henvende sig til Livsafslutningsklinikken, hvor 560 personer har gjort en ende på deres eget liv siden 2012. Sidste år fik klinikken to gange påtale fra myndighederne for at have overtrådt de etiske regler for at tilkende dødshjælp.