Tysk etisk råd vil lovliggøre sex mellem søskende

I Danmark er sex mellem søskende strafbart. Foto: Sandra van der Steen

Rådet mener, at sex mellem voksne søskende bør være straffrit, så længe begge parter frivilligt medvirker

Når en mand og en kvinde går i seng sammen, er det som regel ikke noget, der angår staten. Men dét er det i Tyskland, hvis der er tale om en bror og en søster, for i vores sydlige naboland er incest mellem voksne søskende nemlig forbudt og kan straffes med op til to års fængsel.

De seneste år har flere tyske jurister klaget over, at loven, der er fra 1871, ikke er tidssvarende, og at den blot eksisterer, fordi det er den udbredte opfattelse, at incest mellem søskende er moralsk forkert. Efter kritikernes mening er det ikke statens opgave at være moralens vogter eller at straffe voksne mennesker, der af egen fri vilje har sex med hinanden.
 
Nu er flertallet i Det Etiske Råd i Tyskland kommet med en udtalelse om, at incestforbuddet bør lempes. I udtalelsen siger rådet, at sex mellem voksne søskende bør være straffrit, så længe der er tale om, at begge parter frivilligt medvirker. Rådet lægger i sin udtalelse derimod udtrykkeligt vægt på, at incest fortsat bør være forbudt i tilfælde, hvor der er tale om misbrug, eller i nedadgående familiær linje mellem forældre og børn.

”Vi mener, at sex mellem voksne søskende er et tema, der bør diskuteres helt uden fordomme. Straffeloven er ikke det rigtige instrument til at bevare et samfundsmæssigt tabu,”, siger rådets leder, medicinetikeren Christiane Woopen, til avisen Süddeutsche Zeitung.

Det Etiske Råds udspil har skabt en livlig debat i Tyskland. Især tager kirkerne og en række kristne politikere afstand fra tanken om at lempe reglerne imod incest.

”Tabuet vedrørende seksuelle kontakter mellem søskende beskytter familiemedlemmer imod at opleve en sammenblanding af rollerne, hvilket på alvorlig måde ville vanskeliggøre kommunikationen internt i familien”, siger Friedrich Hauschildt, der er viceembedspræsident i den Evangeliske Kirke til det protestantiske nyhedsbureau epd.

I en pressemeddelelse erklærer den katolske biskopskonference, at biskopperne reagerer med uforståelse på Det Etiske Råds udtalelse.

”En ændring eller ophævelse af den pågældende paragraf ville være et irriterende retspolitisk signal og en overtrædelse af et samfundsmæssigt tabu. Når det drejer sig om at beskytte familiens integritet, er forbuddet mod incest uundværligt”, hedder det i biskoppernes pressemeddelelse.

Joachim Herrmann, der er medlem af det konservative kristeligt sociale parti CSU og indenrigsminister i delstaten Bayern, siger til avisen Bild:

”Det Etiske Råd har en helt forkert opfattelse af begrebet liberalisme. Børn har ret til at vokse op i en familie, hvor der ikke foregår handlinger, som har noget med incest at gøre.”

I Tyskland har der været flere retssager om incest mellem voksne søskende. I 2012 vurderede den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at Tysklands forbud mod incest er i orden. Dengang havde en mand fra Leipzig klaget til domstolen, fordi han flere gange havde været i fængsel på grund af sex med sin søster.

Parret havde levet sammen i flere år og fået fire børn, der alle var handicappede.

Netop den øgede risiko for at få handicappede børn er et af de argumenter, som ofte bruges i debatten imod en lempelse af incestforbuddet.

Flertallet i Det Etiske Råd mener ikke, at denne argumentation er holdbar.

”Risikoen for handicappede børn er også stor i de tilfælde, hvor en af forældrene via sine gener kan videregive arvelige sygdomme til de næste generationer, men ingen politiker ville komme på den ide at forbyde disse forældre at få børn”, siger Christiane Woopen til Süddeutsche Zeitung.