To kvinders æg blev forbyttet - skal de nu bytte børn?

Denne sag er ifølge den italienske avis Corriere delle Sera det eneste tilfælde af den slags forbytning, man kender til i verden. Foto: Koya979

Et italiensk par forsøger at få det, de betragter som deres børn tilbage, efter at sygehuset lagde befrugtede æg op i en forkert kvinde

I Italien har to barnløse par været i fertilitetsbehandling i håbet om at blive forældre. Men hvad der skulle have været en lykkelig begivenhed for begge par, er i stedet blevet en tragisk konflikt. Det ene par venter nu nemlig det andet pars tvillinger. Sygehuset kom til at bytte rundt på æggene.

Kvinden i det ene par er således gravid med tvillinger, der biologisk ikke er parrets, men fostret fra æg og sperm fra det andet par. Dét par blev behandlet med æg fra det første par, men venter ikke barn, fordi behandlingen ikke lykkedes for dem.

Ifølge den italienske avis Corriere della Sera er dette det eneste tilfælde af den slags forbytning, man kender til i verdenen.

Sygehuset, Pertini, i Rom, informerede begge par, så snart personalet opdagede fejlen i april, fem måneder efter at kvinden var blevet gravid. Det par, der venter tvillingerne, har valgt at beholde børnene og skal nedkomme her til august. Rent juridisk er der tilsyneladende ingen tvivl om, at de ifølge italiensk lovgivning er og vil være børnenes forældre.

Det andet par er dog dybt ulykkeligt og har de seneste måneder forsøgt at komme i kontakt med det første par for at finde en løsning og få ”deres” biologiske tvillingepar tilbage.

Det første par ønsker imidlertid ikke en dialog, og derfor har de biologiske forældre nu besluttet at gå til retten og har i den anledning udtalt sig offentligt for første gang uden navns nævnelse.

”Vi er de rigtige forældre, kun os,” sagde de forleden i et i interview med avisen Corriere della Sera.

”Vi har tænkt os at indskrive børnene i folkeregistret i vores kommune. De skal have vores navn. Og det andet par skal give os børnene tilbage.”

De biologiske forældre har besluttet at lægge sag an ved en domstol i Rom, som de beder om at pålægge det første par at give dem oplysninger om fødslen, når den går i gang, så de kan være til stede og kræve tvillingerne, en dreng og en pige, udleveret.

De siger, at de havde håbet på, at det første par selv ville have henvendt sig:

”Måske havde vi kunnet finde en løsning. Vi er jo fire mennesker, der lider i denne situation, forenet af en djævelsk skæbne, og de har opført sig uansvarligt. De er bare forsvundet og har aldrig reageret på vores henvendelser,” siger parret.

”Vi forstår, hvordan de må have det, men ved også, at dét at være forældre betyder, at man først og fremmest må tænke på børnene. Og når de nu fremtvinger en konfrontation, er det ikke godt for nogen.”

Det par, der nu venter børnene, udtalte sig kort i foråret, hvor de stod fast på, at børnene er deres og erklærede, at de ikke vil afgive dem.

”De føles som vores, og de er vores nu,” sagde de til den italienske tv-station Tg1.

Sygehuset fandt ud af, at der var sket en fejl, da den gravide kvinde var til kontrol i april, og en dna-prøve viste, at hun ikke kunne være den biologiske mor. Ifølge avisen Corriere della Sera mener sygehuset, at forbytningen er sket, fordi kvinderne har næsten identiske navne. De to kvinder var i behandling på sygehuset samme tidspunkt på samme dag, den 6. december. Sygehuset mener, at den nu gravide kvinde måske har rejst sig ved en fejl, da den anden kvindes navn er blevet kaldt op og derfor har fået registreret sine æg under et forkert navn.

Italiens nationale bio-etiske kommission har for nylig udtalt sig om sagen i et forsøg på at beskytte de forbyttede tvillinger. Komitéen anbefaler en ”solidarisk” løsning og håber, at de involverede parter vil sætte sig ud over det strikt lovmæssige og respektere det etiske ansvar, de har over for børnene.

”De to babyer skal en dag forstå og leve med den fejl, der er begået, og ingen af de to par bør være udelukket fra børnenes liv,” hedder det fra den bio-etiske komité.