Tavshedspligt gør det svært for pårørende i psykiatrien

Personalet i psykiatrien overdriver deres tavshedspligt i strid med Sundhedsstyrelsens regler, og det har konsekvenser for samarbejdet med de pårørende og for patienternes behandling Foto: .

Personalet i psykiatrien overdriver deres tavshedspligt i strid med Sundhedsstyrelsens regler, og det har konsekvenser for samarbejdet med de pårørende og for patienternes behandling

Da Ralph Jørgensen i 2007 ringede til Psykiatrisk Hospital Viborg for at høre, hvordan hans indlagte søn havde det, blev han afvist med henvisning til personalets tavshedspligt. Det til trods for, at der ligger en fuldmagt om information til faderen i sønnens sagsmappe, og at sønnen, som er voksen, ikke på noget tidspunkt har bedt personalet om ikke at udtale sig til faderen. Det er i strid med reglerne for tavshedspligt. Og det er ét af mange eksempler på, at dårlig håndtering af tavshedspligten på psykiatriske afdelinger skaber problemer i samarbejdet med de pårørende.

LÆS OGSÅ: Det store gennembrud har vi stadig til gode

En endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra pårørendeforeningen Bedre Psykiatri viser, at to tredjedele af de pårørende til psykisk syge oplever, at sundhedspersonalets tavshedspligt gør det svært for pårørende at få informationer om behandlingen af den syge eller om muligheder for at få hjælp.

Kæden er hoppet af i forhold til almindelige menneskelige hensyn. Pårørende oplever, at den psykisk syge er forsvundet fra jordens overflade i længere perioder, uden at de kan få noget at vide af kommune, politi eller i psykiatrien, når deres pårørende er blevet indlagt. Den type eksempler findes der mange af, siger Thorstein Theilgaard, generalsekretær i Bedre Psykiatri.

Fejlhåndtering af tavshedspligten kan have alvorlige konsekvenser for patientens behandlingsforløb. Flere internationale undersøgelser viser, at risikoen for genindlæggelser falder markant, hvis de pårørende inddrages i behandlingen.

Der er stor forskel på, hvordan tavshedspligten bliver forvaltet fra hospital til hospital, og ifølge Thorstein Theilgaard kan der også være forskelle mellem afdelinger på samme hospital.

Også blandt de ansatte i psykiatrien oplever man, at håndteringen af tavshedspligten skaber problemer. Kristeligt Dagblad har talt med en række overlæger i psykiatrien, som alle kender til problemet. Flere genkender også, at personalet nægter at udlevere oplysninger i strid med reglerne om tavshedspligt.

Problemet skyldesdels, at personalet ikke altid er fortroligt med reglerne for tavshedspligt, dels en misforstået beskyttelse af patienterne, siger Jeanett Bauer, overlæge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København og formand for Dansk Psykiatrisk Selskab:

Når vi oplever os presset af reglerne om tavshedspligt, skyldes det oftest en psykotisk patient, der nægter os at tale med familien.

Og pårørende har brug for oplysninger, som medarbejderne ofte godt kan give uden at bryde reglerne om tavshedspligt, mener Kristen Kistrup, centerchef i Psykiatrisk Center Frederiksberg og formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Som medarbejder står man i et felt, hvor man både skal tage hensyn til den pårørendes behov og til patientens ret til fortrolighed. Helbredsoplysninger er fortrolige, men man kan jo godt give generelle informationer om den pågældende sygdom og om behandlingen generelt. Hvis det er sådan, at de pårørende oplever forskelle fra sted til sted, er det jo et problem, vi må forholde os til, siger Kristen Kistrup.

Problemet hænger sammen med en udvikling i psykiatrien gennem de seneste årtier, hvor sundhedspersonale er gået fra at ville beskytte den syge mod familien, til at man i dag betragter familien som en uundværlig samarbejdspartner, siger cheflæge Per Jørgensen hos Psykiatri- og Socialledelsen i Region Midtjylland:

På trods af den ændring er der nogen, der er påpasselige med ikke at sige for meget til de pårørende. Det er ikke gjort af ond vilje, men et misforstået forsøg på at beskytte patienten. Det kender vi mange eksempler på, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat uddanner og oplyser vores personale i, hvad tavshedspligten indebærer.