Psykologer vil fritages for vidnepligt

Tyrkiet er et land, der er grundlagt på betonhård sekularisme, men hvor moskeer skyder op som paddehætte, og hvor den politiske ledelse beskyldes for at have en skjult islamisk dagsorden. En dagsorden, der efter kritikernes mening groft sagt går ud på, at den islam-orienterede regering ønsker at sikre sin egen overlevelse ved at blive medlem af EU. Her ses landets tredjestørste moske -- Kocatepe-moskeen. (Foto: Hans Christian Jacobsen) Foto: colourbox.com

Pensioneret psykolog risikerer dagbøder eller fængsel, hvis hun nægter at bryde sin tavshedspligt og vidne i retssag fra Afghanistan. Dansk Psykolog Forening ønsker at sidestille psykologer med læger og præster med hensyn til tavshedspligt

I 2002 fandt en episode sted i Afghanistan, som retssystemet og medierne siden har forsket en del i, men som stadig kun fremstår i tåger. Til gengæld fører sagen nu til, at vide kredse kræver, at psykologer får samme vilkår for tavshedspligt og vidnepligt som præster.

LÆS OGSÅ: Psykologers tavshedspligt under pres

Sagen handler om, at en dansk militær tolk måske var vidne til tortur af krigsfanger i en fangelejr i Afghanistan. I første omgang blev anklagen afvist af forsvarets auditører, idet der intet bevis var. Senere har Kammeradvokaten undersøgt sagen og erfaret, at tolken på et tidspunkt skulle have talt om, at der eksisterede en cd med billeder af torturerede krigsfanger, og at han skulle have vist disse billeder til sin psykolog, Merete Lindholm, som han har været i terapi hos.

På den baggrund blev en retssag sat i gang i Danmark, men psykologen modsatte sig at fortælle om indholdet af terapisamtalen med tolken, idet dette efter hendes opfattelse ville være et brud på hendes tavshedspligt. Dansk Psykolog Forening bakkede hende op. Foreningen har i flere år arbejdet på at skaffe psykologer samme ret som præster og læger til som udgangspunkt ikke at skulle vidne.

I Københavns Byret og efterfølgende i Østre Landsret tabte Merete Lindholm, idet retten mener, sagen er så vigtig, at hun skal vidne. Dansk Psykolog Forening har ønsket at tage sagen videre til Højesteret, men dette blev afvist af Procesankenævnet. På onsdag skal Merete Lindholm møde i Østre Landsret og vil blive mødt med et krav om, at hun vidner.

LÆS OGSÅ: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/434713:Danmark--DF--Tavshed-er-vigtigere-end-torturviden">DF: Tavshedspligt er vigtigere end torturviden

Siden Procesankenævnet traf sin afgørelse for en måned siden, har Dansk Psykolog Forening taget konsekvensen heraf og anbefaler nu, at Merete Lindholm vidner. Ræsonnementet er, at sagen nu er tabt i alle danske retsinstanser, og så har man som psykolog pligt til at følge landets love. Foreningen anser dog fortsat tavshedspligten for fundamental i forholdet mellem psykolog og klient og fortsætter kampen for at få ændret loven.

Merete Lindholm er ikke begejstret for foreningens stillingtagen og har ligefrem udtalt, at Dansk Psykolog Forening dermed har mistet sin eksistensberettigelse. Og i en støtteerklæring, som psykologiprofessor Ask Elklit fra Syddansk Universitet har taget initiativ til, bakkes hun op af i alt 400 psykologer. De tager afstand fra, at Dansk Psykolog Forening er vendt på en tallerken, som de formulerer det.

|Også fra andre sider er der indløbet støtte til Merete Lindholm såsom Centralforening for Stampersonel, som er forsvarets største fagforening. Og på Christiansborg udtalte Dansk Folkepartis nyvalgte forsvarsordfører, Marie Krarup, at psykologers tavshedspligt vejer tungere end at skaffe mulig viden om tortur. Hun er villig til at se på Dansk Psykolog Forenings krav om at ændre retsplejeloven på dette punkt.

Christan Madsen er feltpræst og præst ved Esajaskirken i København. Han betragter tavshedspligten som en absolut forudsætning for at kunne arbejde og mener, at dette er omtrent lige så vigtigt for en psykolog som for en præst.

LÆS OGSÅ: Jeg bliver presset ind i en dommerrolle

Tavshedspligten er vores adelsmærke, og det vil være dybt forkert, hvis retten kan pålægge os at se bort fra den. Det ville være angiveri af værste skuffe, siger præsten.

Han tror, at det vil blive sværere for psykologer at opnå soldaters fortrolighed, hvis Merete Lindholm vidner på onsdag. Men han forventer dog ikke, at en sag om en psykolog kan få effekt for de fortrolige samtaler, feltpræster fører med soldater.

Flere juridiske eksperter tvivler dog på, at sagen om Merete Lindholm vil få længerevarende effekt på psykologernes arbejde. Eller på andre faggrupper såsom læger og præster, der også har tavshedspligten som en central del af deres arbejde. For det første er det meget sjældent, at psykologernes tavshedspligt bliver testet i retten. Simpelthen fordi, at det, de får at vide, sjældent er relevant for andre, forklarer juraprofessor på Københavns Universitet Eva Smith. Men også fordi retten ikke har nogen interesse i at snage i det, der er tavshedspligtens kerne: de personfølsomme oplysninger:

Det her er ikke den afgørende kamp om jura og moral, som psykologerne gør det til. Retten er slet ikke interesseret i følelsesliv, den vil kun have fakta. Og det har aldrig været meningen, at den slags fakta skulle høre under tavshedspligten. Derfor har jeg svært ved at se, hvorfor psykologernes troværdighed nu bliver rokket. Medmindre de selv bliver ved med at insistere på det.

TEMA: Tavshedspligt