Strid om omskæring går over Atlanten

Kulturen afgør lægers holdning til omskæring af drengebørn på begge sider af Atlanterhavet Foto: MOHAMED MESSARA Denmark

38 europæiske læger kritiserer ny amerikansk politik for omskæring. Bag initiativet står en dansk overlæge

Det vakte international opsigt, da sammenslutningen af amerikanske børnelæger for et halvt år siden meldte ud, at der er flere fordele end ulemper ved omskæring af drengebørn. Begrundelsen var, at indgrebet mindsker risikoen for infektioner i urinrøret og visse kræfttyper samt beskytter mod hiv og flere andre seksuelt overførte sygdomme.

I dag går 38 overlæger og professorer fra 16 europæiske lande og Canada i rette med deres amerikanske kolleger. Modangrebet i den efterhånden ophedede debat om omskæring sættes ind i en artikel i den amerikanske børnelægeforenings tidsskrift Pediatrics.

De europæiske læger afviser, at der er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for de amerikanske børnelægers erklæringer.

Bag initiativet står den danske læge Morten Frisch, der er overlæge ved Statens Seruminstitut og adjungeret professor ved Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet.

De amerikanske børnelægers anbefaling er helt uden relevans i Vesten. Der foreligger ingen tungtvejende sundhedsmæssige argumenter for omskæring i vores del af verden. Urinsvejsinfektioner forekommer kun hos en af 100 drenge og behandles let med antibiotika, og der er ingen data fra Vesten, som viser, at omskæring beskytter mod sex-sygdomme, siger Morten Frisch og henviser til, at hiv er langt mere udbredt i USA, hvor 75-80 procent er omskåret, end i Europa, hvor kun mellem 5 og 10 procent har fået foretaget indgrebet.

De europæiske læger fastslår i artiklen, at det er i modstrid med god lægeskik at udføre omskæring på små drenge, og at læger bør vente med indgrebet, til drengene er gamle nok til selv at bestemme over deres krop.

Blandt de 38 læger er også overlæge og næstformand i Lægeforeningen Poul Jaszcak, som siger:

Et indgreb som omskæring kræver et informeret samtykke af patienten og bør derfor ikke udføres på børn. Hvis der er en kirurgisk eller medicinsk grund, kan et indgreb på forhuden være fornuftigt. Ellers ikke.

LÆS OGSÅ: Lad drenge beholde retten til egen krop

Det Amerikanske Akademi for Børnelæger betegner til gengæld protesten som et udtryk for kulturelle fordomme.

Der er en stærk kulturel fordom mod omskæring i Europa. Verdenssundhedsorganisationen har konkluderet, at omskæring forebygger hiv. Kondomer er kun ét middel mod hiv, omskæring er et andet, hedder det i svaret fra de amerikanske børnelæger, som Kristeligt Dagblad har modtaget.

Organisationen afviser også, at omskæring krænker barnets rettigheder:

Det kan også skade barnet ikke at blive omskåret. Derfor må beslutningen om omskæring foretages af forældrene.

Tidligere formand for Det Etiske Råd, overlæge Ole Hartling forklarer, at uenigheden mellem de amerikanske og europæiske læger bunder i forskellige traditioner. Han henviser til, at opfinderen af cornflakes, John H. Kellogg, var en af pionererne i en amerikansk tradition for udbredt fokus på hygiejne og omskæring som middel til at bekæmpe onani.

Ingen læge kan sige sig fri for, at man læser data, der passer ind i ens egen kulturelle tradition. USA har på nogle områder en puritansk og seksualforskrækket tradition. Samtidig har de amerikanske børnelæger store økonomiske interesser i omskæring, siger Ole Hartling.

Lektor Klaus Lindgaard Høyer fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet fremhæver også, at forskellen på amerikanske og europæiske lægers holdning skyldes forskellige normer:

En læge er ikke uden for sin egen kultur. Lægevidenskab handler om at opnå det gode liv, og det, lægerne vælger at undersøge, og de data, de udleder, er påvirket af de normer, der præger deres samfund. Når man er en omskåret mand i det ene samfund og en ikke-omskåret mand i det andet samfund, kan der desuden være indblandet ret personlige læsninger af de forskellige undersøgelser. Det kan også påvirke lægernes opfattelser af, hvad der er relevante og pålidelige data.