Jehovas Vidner har fremmet kirurgi uden brug af blod

Ved den nye slags operationer bruger man blandt andet en såkaldt "cell saver-maskine," som gør det muligt at rense og genanvende patientens blod under en operation, og som bliver brugt til alle typer patienter. Foto: ERIC GAILLARD Denmark

Danske erfaringer med operation af hjertepatienter fra Jehovas Vidner er overraskende gode. På verdensplan har vidnernes modstand mod blod været med til at fremme forskningen i såkaldt blodløs kirurgi

Jehovas Vidners afvisning af at modtage blod med henvisning til deres religion er de senere år blevet lettere at imødekomme. Nye teknikker og stadigt flere erfaringer med såkaldt blodløs kirurgi har gjort, at både danske og udenlandske læger ikke længere har de samme forbehold over for at operere Jehovas Vidner.

Vi oplever stor forståelse og imødekommenhed fra lægernes side. Der er sket en udvikling og en holdningsændring i takt med, at man internationalt har opnået stadig bedre resultater med kirurgi uden brug af blod udefra, siger Tommy Jensen, informationschef i Jehovas Vidner med speciale i hospitalsinformation.

LÆS OGSÅ: Ti vigtigste ting om Jehovas Vidner

Der er 15.000 aktive Jehovas Vidner i Danmark, som med henvisning til et skriftsted i Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente afholder sig fra at modtage blod.

Visse hospitaler i USA, blandt andet Englewood Hospital i staten New Jersey, har faktisk gjort det til et speciale at operere på denne måde, forklarer Astrid Nørgaard, overlæge og såkaldt blood manager på Rigshospitalet.

Hun arbejder med at nedbringe blodforbruget i Region Hovedstaden og peger på, at Jehovas Vidner på verdensplan rent faktisk har været med til at fremme blodløs kirurgi:

Jehovas Vidner har været en slags frivillige forsøgskaniner i forhold til, hvor lidt blod man kan bruge, når man opererer. Min personlige oplevelse har været, at mange læger for år tilbage opfattede Jehovas Vidner som besværlige, hvis de stod over for en operation. Man syntes, det var ubehageligt at operere uden muligheden for at give blod, og hvad nu hvis patienten døde. Men jeg kan mærke, at man ikke mindst i USA, men efterhånden også her i Danmark har mere respekt for det og ikke er så nervøs over for det mere, fordi man efterhånden har så gode erfaringer på området, siger Astrid Nørgaard.

Efter hendes mening har de amerikanske læger, som har været med til at udvikle blodløs kirurgi, været utroligt modige:

Der er læger i USA, som har viet deres karriere til at lære at operere tørt og der skal mod til den slags i et land, hvor man sagsøger for ingenting. Men efterhånden som forskningen peger på, at det går godt, spreder det sig til andre områder og andre patientgrupper, siger hun.

Ifølge læger fra de største operationssteder i Danmark er ingen patienter fra Jehovas Vidner døde på operationsbordet de seneste mange år, selvom der årligt bliver foretaget anslået mellem fem og ti store hjerteoperationer på medlemmer.

Ifølge reglerne om patienters ret til selvbestemmelse skal sundhedsvæsnet respektere patientens valg og tilbyde behandling uden blod. Men samtidig er en læge ikke forpligtet til at operere, hvis det strider mod lægens egen etik for sikker kirurgi.

Lars Ilkjær er ledende overlæge på hjerte- lunge- og karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital Skejby. Han tilbyder gerne operation til Jehovas Vidner, men informerer altid grundigt forinden om risikoen.

Jeg kan ikke huske, at nogen er forblødt under operation. Men hvis man efterfølgende får eksempelvis et blødende mavesår, så er man på den, hvis man ikke kan give blod, siger han. Det er sket i et enkelt tilfælde, at en patient er gået bort af denne årsag.

Ved operationer bruger man blandt andet en såkaldt cell saver-maskine, som gør det muligt at rense og genanvende patientens blod under en operation, og som bliver brugt til alle typer patienter.

Det vi erfarer er, at man har udbredt de metoder som har været brugt til Jehovas Vidner til mange flere patientgrupper i sundhedsvæsnet. Jehovas Vidner har internationalt set bidraget med værdifuld viden, fordi man har fået erfaringer med at operere trods en meget lav blodprocent uden at tilføre blod, siger Tommy Jensen.