Læge: Debatten om tvang i psykiatrien er unuanceret

Medierne har travlt med at fremhæve, at dansk psykiatri er forældet i sine behandlingsmetoder og brug af tvang i forhold til andre lande. Men man kan ikke sammenligne Dnmark med andre lande, mener overlæge Lykke Pedersen. Foto: Gregers Nielsen

Bæltefiksering og tvangsmedicinering er ikke det mest uetiske i dansk psykiatri, mener psykiatrisk overlæge. Det ulykkelige er, at patienterne skal vente i måneder på at få den rigtige behandling

For nylig fik Danmark kritik af Europarådets torturkommision for at anvende al for megen tvang i psykiatrien.

Torturkommisionen udtalte "bekymring" over, at antallet af sager om tvangsfiksering ifølge Statens Serum Institut er steget fra 1749 til 2084 mellem 2004 og 2013.

Kritikken rammer på et tidspunkt, hvor "Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien" står for at skulle under revision de kommende måneder.

Foreningen Bedre Psykiatri har udtalt, at bæltefikseringer bør forbydes, og Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix er enig. 

Men det virkelige problem er, at der går alt for lang tid, før lægerne kan behandle en patient, når han eller hun indlægges i psykiatrien, mener Lykke Pedersen, overlæge på Psykiatrisk Center Hvidovre og næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab.

I en pressemeddelelse fra Dansk Psykiatrisk Selskab skriver overlægen, der til dagligt arbejder på en lukket afdeling, at det virkeligt uetiske er, at patienter må vente længe på en behandling.

"Ofte er patienterne frihedsberøvede i op til en måned, før lægerne kan starte en behandling med fast daglig medicin. I ventetiden kan det blive nødvendigt at bruge andre former for tvang. (...) Det synes vi hos DPS er en ulykkelig situation. Man skal naturligvis tilgodese patienternes rettigheder, ingen tvivl om det. Men at svært psykotiske forpinte patienter skal være indlagt i ugevis, inden den relevante behandling iværksættes - sådan som det ofte sker i dag - det, mener vi, er uetisk."

Patienterne, der indlægges på en lukket afdeling, er ofte aggressive og truende eller helt i deres egen verden og derfor kan medicinering være nødvendig, skriver Lykke Pedersen. 

Hun kritiserer desuden mediernes vinkel på dansk psykiatri.

"I medierne støder man ofte på beskrivelser, som efterlader læseren med det indtryk, at dansk psykiatri er forældet og helt ude af trit med udviklingen i den øvrige vestlige verden. Og man ser udtalelser som, at "vi her i Danmark bruger langt mere tvang og medicin i psykiatrien end i mange andre lande," skriver hun blandt andet.

Det, mener Lykke Pedersen, er en "interessant påstand". Danmark, Norge og Finland er nemlig de eneste tre lande i Norden, som rent faktisk registrerer alle former for tvang, og det gør det svært at sammenligne. 

I debatten om bæltefikseringer er det også blevet nævnt, at et land som Island helt har forbudt bæltefikseringer. Men man glemmer i den sammenhæng, at Island ikke har nogen psykiatrilov. 

"Man får typisk heller ikke nævnt, at man på Island har mulighed for "seclusion" (isolation, red.) - de særlige rum, som man i mange lande bruger i stedet for bæltefiksering," skriver Lykke Pedersen til slut.

Dansk Psykiatrisk Selskab har indgivet høringssvar til sundhedsminister Nick Hækkerup (S), som de kommende måneder skal se nærmere på loven om tvang i psykiatrien.