mener Thomas G. Jensen

thomas-g-jensen

professor, dr.med. ved Institut for Human Genetik ved Aarhus Univer-sitet og medlem af Det Etiske Råd

Ja

mener Thomas G. Jensen, professor, dr.med. ved Institut for Human Genetik ved Aarhus Univer-sitet og medlem af Det Etiske Råd

"Nogle mener, at de kunstigt fremstillede embryoner skal beskyttes på samme måde som andet menneskeligt liv med samme værdighed og status, og at de derfor ikke bør kunne fremstilles til forskning. Jeg og flere andre har derimod et biologisk synspunkt, nemlig at kunstigt fremstillede embryoner, der ikke har mulighed for at udvikle sig videre, ikke har krav på samme form for beskyttelse."

Hvorfor er forskning i behandlingsmetoder vigtigere end forbehold over for at skabe liv alene til forskningsformål?

"Hensynet til syge mennesker vejer tungt, og som læge er jeg interesseret i at udvikle metoder til at afhjælpe sygdom. Og jeg ser ikke de store etiske problemer i de her teknikker, der ikke går ud over nogen."

Hvad kan det føre til, hvis forskningen lykkes?

"Metoderne omhandler fremstilling af stamceller fra en bestemt patient, som så senere kan bruges til at behandle netop den patient. Fordelen ved, at stamcellerne kommer fra patienten selv, er, at der er mindre risiko for afstødning, hvis de skal bruges på patienten. Hvis man har en patient med Parkinsons sygdom, der har en defekt et bestemt sted i hjernen, kan man for eksempel forestille sig, at man med stamcellerne kan udvikle den type nerveceller, som mangler, og så transplantere dem ind i den syge hjerne."

Hvor sætter du grænsen i forhold til de nye teknikker?

"Så længe eksperimenterne foregår på laboratorierne i en petriskål, har jeg personligt ingen problemer med forskningen. Derimod vil jeg have problemer, hvis man vil benytte kunstigt fremstillede kønsceller - altså kunstige æg og kunstige sædceller - til at fremstille mennesker. Det kan man ikke i dag, men der er flere, der arbejder hen imod det. Hvis det en dag skulle lykkes at fremstille kunstige kønsceller, mener jeg, det er at gå for langt, hvis de bliver benyttet reproduktivt.