mener Peter Øhrstrøm

For Peter Øhrstrøm er skaberværket endnu mere forunderligt, når man opdager, hvor fantastisk verden er bygget op. (Foto: Nordfoto)

dr.scient., professor ved Aalborg Universitet og medlem af Det Etiske Råd

Nej

mener Peter Øhrstrøm, dr.scient., professor ved Aalborg Universitet og medlem af Det Etiske Råd.

"Jeg mener, man skal holde fast i princippet i Europarådets konvention om biomedicin, som siger, at man ikke må fremstille menneskelige fosteranlæg alene til forskning. Og uanset at man ved kernetransplantation bruger et dyreæg som madpakke, er det stadig som udgangspunkt menneskelige gener, man vil bruge til at skabe et nyt menneskeligt liv."

Men hvorfor er det princip vigtigt for dig, når der netop er tale om et kunstigt alternativ?

"Det hænger sammen med det gamle dilemma: Hvornår begynder det menneskelige liv? Jeg ser ikke nogen grund til at sætte en senere grænse for livets begyndelse end befrugtningen. Og selvom den her metode ikke er klassisk befrugtning, mener jeg, det svarer til det. Det er jo klart, at det drejer sig om at fremstille menneskelige fosteranlæg."

Er din modstand religiøst funderet?

"Der findes religiøse og sekulære argumenter for modstanden. Jeg bruger helst sekulære argumenter, som også kan anerkendes af folk, der ikke har en religiøs overbevisning. Naturligvis vedkender jeg mig gerne min kristne tro, som blandt andet indebærer et ansvar for at handle respektfuldt over for alle skabninger – og i særlig grad menneskelige liv. Men der er jo masser af folk uden religiøs overbevisning, som også mener, vi er ude på en frygtelig glidebane, hvis vi ikke respekterer det menneskelige liv lige fra begyndelsen."

Hvordan vejer hensynet til, at man måske på sigt kan udvikle behandlingsmetoder til meget syge mennesker?

"Det vejer da meget tungt for mig. Det er netop derfor, der er noget at snakke om. Men der er grænser for, hvad vi vil gøre for at skaffe lægemidler. Spørgsmålet er, hvor grænserne skal gå. Efter min mening er man gået for vidt, hvis man fremstiller menneskelige fosteranlæg blot for at destruere dem, så man på den måde kan skaffe sig stamceller. Forskningen må fremskaffe stamceller på andre måder, som ikke krænker menneskelivets værdighed."