Psykisk sårbar eller "psykisk syg"?

Socialdemokratisk politiker, tidligere statsminister og nu formand for de Europæiske Socialdemokrater, Poul Nyrup Rasmussen. Foto: Kennet Havgaard Denmark

Det er helt naturligt at være psykisk syg, skriver tidligere socialdemokratisk statsminister og nuværende formand for De Europæiske Socialdemokrater, Poul Nyrup Rasmussen

Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister, nuværende formand for De Europæiske Socialdemokrater og Foreningen Det Sociale Netværk, og medlem af Etikpanelet på etik.dk, besvarer spørgsmålet:

Hvorfor betegne psykisk syge mennesker som psykisk sårbare?

Hver anden familie i Danmark har psykisk sygdom tæt inde på livet, og omkring hver femte dansker oplever på et tidspunkt at have ondt i sindet. Det gør psykisk sygdom til Danmarks største folkesygdom, men desværre er det samtidig den mindst folkelige.

TEMA: Psykiatri

Grunden til, at jeg i 2009 startede Foreningen Det Sociale Netværk, er, at jeg mener, det er vigtigt at fjerne fordommene omkring psykiske lidelser og at gøre det nemmere for mennesker, der har fået en psykiatrisk diagnose, at indgå i samfundet på lige fod med alle andre.

LÆS OGSÅ: Hvorfor hørte ingen på os?

Psykisk sårbarhed kan ramme alle. Når jeg mødes med de mennesker, som bakker op om Det Sociale Netværk, som danner netværk på vores hjemmeside Psykisksårbar.dk, og som deltager i vores løbeklub om søndagen, så slår det mig, hvor ens vi er. Der er ikke den store forskel på du og jeg og et menneske, som tilfældigvis har fået en psykiatrisk diagnose, og det er en af grundene til, at jeg benytter betegnelsen psykisk sårbar det er simpelthen for at signalere, at vi alle er eller kan blive psykisk sårbare, hvis vi bliver presset nok. Der er ikke tale om mennesker, som er anderledes, men om at man måske nogen gange har så meget larm inde i hovedet, at det bliver til psykisk sårbarhed.

En anden væsentlig grund til, at jeg bruger betegnelsen psykisk sårbar frem for psykisk syg, er, at jeg gerne vil signalere håb og pille det farlige og mystiske ud af en tilstand, som vi alle kan komme ud for. Når man spørger folk, hvad de forbinder med psykisk sygdom, så er det, at det er noget uhelbredeligt og ukontrollerbart. Heldigvis er det meget sjældent tilfældet. Der er ikke noget mystisk eller nødvendigvis uhelbredeligt i at være psykisk sårbar og mit budskab er, at mange godt kan komme sig.

I Det Sociale Netværk tror vi på åbenhed. Vi tror på, at det er vigtigt at være åben om sine sårbarheder og tale åbent med sine nærmeste derom, men også at det er vigtigt, at vi på samfundsniveau taler om det. Vi ser i disse år en stor stigning i antallet af danskere, der får diagnoser som depression og stress det er for mig at se dels et symptom på et arbejdsmarked, der i for høj grad er præget af præstationer og omstillingsparathed, men det er også tegn på et samfund, som ikke giver plads til følelserne. Vores samfund er blevet så fokuseret på viden og konkurrence, at vi har lukket af for de følelsesmæssige kanaler, og det har altså en effekt på folk.
Derfor arbejder vi i Foreningen Det Sociale Netværk på at sætte følelserne på dagsordenen, og derfor kunne man i den sidste uge af 2010 og de første to uger af 2011 se busser køre rundt med budskabet I 2011 er det helt naturligt at være psykisk sårbar. Busserne var en del af en landsdækkende kampagne på busser, plakater og go-cards, hvor kendte og mindre kendte ansigter stod frem med deres personlige nytårsforsætter, der alle centrerede sig om at skabe større opmærksomhed, åbenhed og tolerance om psykisk sårbarhed.

I 2011 vil jeg være der for dig, lovede årets hug 2010 samt tv-vært Pelle Hvenegaard, mens skuespiller Lotte Andersen vil lære af det svære.

Mit budskab er, at vi skal turde tale om det. Spørge til hinanden og se på, hvordan vi behandler hinanden som venner, i familien, på arbejdspladsen samt de steder, der behandler mennesker med psykiske lidelser. Uden åbenhed kommer vi ingen vegne. Mit budskab er også, at der er en stor styrke i at være psykisk sårbar. Er man bevidst om og i kontakt med sin sårbarhed, så er man et godt barometer for sine omgivelser. Og lærer man at forstå og håndtere sine sårbarheder, så har man en stor styrke at møde verden med. Derfor vil jeg personligt huske at spørge mere til mine nærmeste.