De 10 vigtigste ting at vide om selvmord

Mænd begår oftere selvmord end kvinder, viser ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO. Foto: Christian Lindgren

Hvert 40. sekund begår et menneske selvmord, viser ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO. Kristeligt Dagblad har samlet de vigtigste fakta om selvmord

Et sted i verden tager et menneske livet af sig selv. Fyrre sekunder senere sker det igen. Så kort tid går der i gennemsnit fra selvmord til selvmord. Den høje selvmordsrate svarer til, at der på globalt plan er 800.000 mennesker, som begår selvmord hvert år.
 
Det har en omfattende selvmordsundersøgelse foretaget af verdenssundhedsorganisationen WHO (World Health Organization) netop dokumenteret. Efter udgivelsen af rapporten konkluderer WHO, at selvmord er et verdensomspændende problem, der skal handles på.

"Denne rapport er en opfordring til at handle, så et stort problem for folkesundheden kan løses. Selvmord har været indhyllet i et tabu alt for længe," siger Margaret Chan, der er læge og generaldirektør i verdenssundhedsorganisationen WHO. 

Rapporten har undersøgt selvmord ud fra forskellige aspekter. Både hvilket køn, der oftest begår selvmord, til hvilken samfundsklasse, hvor der oftest finder selvmord sted.

Se nedenfor ti vigtige oplysninger fra WHO's rapport og fra Center for Selvmordsforskning: 

1) Samfundsklassen har betydning

Når et menneske tager sit eget liv, er det oftest en person fra lav- eller middelklassen. Ud af de i alt 800.000 selvmord, der bliver begået hvert år, er 600.000 selvmord begået af mennesker fra en lav- eller middelindkomstgruppe. Det svarer til, at 70 procent af alle selvmord sker i lav- og middelklassen. 

2) De mest anvendte selvmordsmetoder

De tre mest anvendte metoder til selvmord verden over er gift, hængning og skydning.

3) Sådan kan selvmord forhindres

Begrænset adgang til de ovenstående selvmordsmetoder, herunder dødbringende giftstoffer, våben og reb, kan forhindre selvmord. Det viser forskning fra Australien, Canada, Japan, New Zealand, USA og et antal europæiske lande.

4) Alder

På globalt plan er selvmordsraten højst blandt 70-årige og derover. I nogle lande er selvmordsraten dog højst blandt unge, og på globalt plan er selvmord den andenstørste dødsårsag blandt de 15-29-årige.

5) Køn

Mænd begår oftere selvmord end kvinder. I rige lande tager tre gange så mange mænd som kvinder livet af sig selv, og i de lande er mænd omkring 50 år særligt sårbare. I lande, der er præget af lav- og middelklasse, er det dog især unge voksne og ældre kvinder, der begår selvmord. Her er det især kvinder på 70 år eller mere, som har større tendens til at begå selvmord end kvinder mellem 15-29 år. 

6) National forebyggelse

På nuværende tidspunkt har 28 lande en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse. I Danmark kan man på sundhedsstyrelsens hjemmeside få vejledning til, hvordan man som borger skal forholde sig til selvmord, hvis man har selvmordstanker eller kender andre, der kunne have det. Derudover beskæftiger især Center for Selvmordsforskning sig med forskning og undersøgelser af selvmord i Danmark. På deres hjemmeside kan man også se en liste over forebyggelsescentre i landet og få råd, hvis man har selvmord tæt inde på livet. 

7) Dem, der overlever et selvmordsforsøg

Mennesker, der overlever et selvmordsforsøg, er i stor risiko for at forsøge at tage livet af sig selv igen. Derfor er det vigtigt for disse mennesker, at de løbende bliver tilset af det relevante sundhedspersonale og har kontakt med personalet gennem telefon eller hjemmebesøg. 

8) Selvmord i Danmark

Hver dag er der i gennemsnit 2 danskere, som begår selvmord. I Danmark er det oftest mænd, der tager livet af sig selv, og mandag er den dag, hvor der bliver begået flest selvmord. Hvert år dør cirka 30 procent flere danskere af selvmord end af trafikulykker.

9) Selvmord i Europa

I Europa er selvmordsraten over det globale gennemsnit, som lyder på 11,4 selvmord per 100.000 borger. I Europa er 6 lande blandt de 20 lande i verden, der har den største selvmordsrate. Selvmord er den største dødsårsag blandt 15-29-årige i mange europæiske lande. Dog oplyser verdenssundhedsorganisationen WHO, at europæiske lande er godt med i forhold til at udvikle forebyggelsesstrategier for selvmord.

10) Sammenhæng mellem alkohol- og stofmisbrug og selvmord  

I 25-50 procent af alle selvmord har personen haft et misbrug af alkohol eller stoffer. Ifølge WHO bliver 22 procent af alle selvmord begået som direkte følge af et alkoholmisbrug. Det svarer til, at hver femte selvmord kan tilskrives et alkoholmisbrug. Afhængighed af andre stoffer, herunder cannabis, heroin eller nikotin, er også en risikofaktor for selvmord. Hvis man oven i et alkohol- eller stofmisbrug har en psykisk lidelse, er man statistisk set i endnu højere grad i risikozonen for at begå selvmord.