LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Sundhedsøkonomer kritiserer at nyfødte får høretjek

Mette Topsøe-Jensen var rystet, da en hørescreening af hendes nyfødte viste, at pigen havde nedsat hørelse. I dag er Alba 14 måneder og har for længst vænnet sig til sine høreapparater. Hun går i en almindelig daginstitution sammen med storesøster Klara på fire et halvt år. - Foto: Kristian Djurhuus.

Kun få promiller af nyfødte har dårlig hørelse. Alligevel er politikerne stemt for at gøre et forsøg med høretjek på alle spædbørn permanent

Ingen ved, om det kan betale sig for samfundsøkonomien. Men mere end 95 procent af de børn, der er født inden for det seneste år, har fået deres hørelse tjekket kort efter fødslen. Med en lille øreprop kan man smertefrit måle, om barnet har nedsat hørelse og dermed sætte ind med hurtig hjælp og behandling, for eksempel et høreapparat.

Kun et par hundrede børn fødes med høretab på et eller begge ører, og det får sundhedsøkonom, professor, Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet til at advare imod den brede undersøgelse.

– Det virker lidt voldsomt at screene 65.000 børn årligt for at finde 200 med høretab lidt før end ellers. Man kan godt overveje, om screening altid er den rette metode at finde de syge på. Man kan spørge sig selv, om det var her, man først ville sætte ind, hvis man skulle vælge helt påny, hvad man ville screene for, siger Kjeld Møller Pedersen.

Han bakkes op af sin kollega på DSI, Institut for Sundhedsvæsen, professor og forskningsleder Dorte Gyrd-Hansen.

– Umiddelbart mener jeg ikke, at det er den bedste brug af ressourcerne, og jeg vil tro, at pengene kunne være brugt bedre, siger hun.

Det er aldrig blevet undersøgt i Danmark, om hørescreening kan betale sig eller ej.

Alligevel blev hørescreening som forsøg vedtaget med finansloven i 2004. Det skete på initiativ fra Dansk Folkeparti, og partiets sundhedsordfører mener, at ordningen skal gøres permanent til efteråret, når det to-årige forsøg stopper.

– Vi vil gøre opmærksom på det ved finanslovsforhandlingerne. Der er jo gode erfaringer, og det er godt at opdage det tidligt, hvis barnet er født med høretab eller ligefrem er døvt. Ellers mister det den indlæring, som de kunne have opnået som spæde, siger Birthe Skaarup (DF).

Også Socialdemokraternes Lene Hansen mener, at forsøget bør gøres permanent.

– Det kan ikke betale

sig at lade være, og derfor bør sundhedsvæsenet som rutine tilbyde den service. Screening kan hjælpe de få til at opnå en bedre livskvalitet, og det er vigtigt, siger Lene Hansen.

Hos de konservative er sundhedsordfører Helle Sjelle også positiv over for, at hørescreening af nyfødte skal være et permanent tilbud.

– Umiddelbart er jeg tilhænger af screening, og det gælder også hørescreening. Så jeg er tilhænger af at lade det fortsætte, men det er klart, at vi fremover i højere grad skal afveje nytteværdien af screening, fordi man vil kunne finde flere og flere ting, som der kan gøres noget ved. Og på et tidspunkt slipper ressourcerne op, siger Helle Sjelle.

Sundhedsstyrelsen skal evaluere forsøget med hørescreening til efteråret, og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i et svar til Folketinget udtalt, at hvis resultaterne er positive, vil det være naturligt at videreføre ordningen.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under DanmarkFakta

Screening for livet

Vi undersøger os selv og kommer til "syn" hos lægerne livet igennem. Men hvad gør det ved os som mennesker, at vi kun er raske, til det modsatte er bevist? I en serie artikler sætter Kristeligt Dagblad fokus på den stigende brug af forebyggende sundhedsundersøgelser. Læs mere om screening på www.kristeligt-dagblad.dk