LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Styrelse vil lave nye regler for scanninger

Sundhedsstyrelsen vil skærpe reglerne for, hvem der må tilbyde ultralydsscanninger og fraråder samtidig gravide at benytte sig af privatklinikker

Danske gravide, der ikke mener at det offentliges tilbud om scanning slår til, får stadig nemmere ved at købe sig til et par ekstra scanningsrunder. Antallet af privatklinikker, der tilbyder ultralydsscanninger, er nemlig vokset betydeligt de seneste par år. Og det får nu Sundhedsstyrelsen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal tage stilling til, hvem der må tilbyde scanninger til de gravide.

– De gældende regler for, hvem der må betjene ultralydsapparaterne, er forældede, og og vi vil gerne sikre, at alle der udfører scanninger er fagligt og uddannelsesmæssigt kvalificerede, siger Anne Mette Dons, som er afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen.

Anne Mette Dons maner til forsigtighed, når de gravide benytter sig af de private tilbud:

– Man skal være varsom med at benytte sig af scanningerne. Dels er man endnu ikke helt klar over, hvilke skadevirkninger, der kan være forbundet med den såkaldte dobbler-ultralyd, der bruges til scanning af navlesnorskarerne. Og dels er de scanninger, som alle gravide får tilbudt gratis i det offentlige sundhedssystem, set ud fra et patientsikkerhedsmæssigt synspunkt helt tilstrækkelige, siger Anne Mette Dons.

Professor i foster-sygdomme og overlæge på Rigshospitalet Ann Tabor mener imidlertid ikke, at de gravide har grund til at bekymre sig, når de lader sig scanne. Hun henviser til, at kun mindre undersøgelser viser, at ultralydsscanninger kan have en effekt på fostret. Det gælder blandt andet en undersøgelse, hvor man fandt en lille overhyppighed af børn, der var blevet venstrehåndede som følge af ultralydsscanning.

– At være venstrehåndet er ikke et handicap, men overhyppigheden kan tyde på, at ultralyden påvirker hjernen. Det er imidlertid kun en mindre undersøgelse blandt mange på området. Og indtil nu er der intet, der dokumenterer, at der skulle være skadevirkninger ved ultralydsscanninger. Så der er ingen grund til bekymring, siger Ann Tabor, der dog støtter, at der vedtages regler for, hvem der skal have lov til at etablere privatklinikker og udføre scanninger.

– En scanning kan vise tegn på alvorlige sygdomme og misdannelser. Så vi må sikre, at det tilbud, de gravide får i private klinikker, er af en ordentlig kvalitet. Og at de gravide også her kan regne med de svar og resultater, de får, siger hun.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk