Screening

Indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner nægter at modtage blod, skriver Karen M. Larsen.

Vi undersøger os selv og kommer til "syn" hos lægerne livet igennem. Men hvad gør det ved os som mennesker, at vi som udgangspunkt er syge, indtil det modsatte er bevist?

Vi ser på den stigende brug af forebyggende sundhedsundersøgelser, herunder også fosterdiagnostik.

1. Kort fortalt

At "screene" betyder, at man undersøger muligheden for f.eks. misdannede fostre eller risikoen for en kræftsygdom.

Teknologien gør det muligt at forudsige sygdomme i højere grad end nogensinde før, og det bliver kun nemmere.

Det er godt, fordi menneskeliv kan reddes, gravide kan få aborteret døde fostre eller fostre uden f.eks. hjerne.

Der er knap så godt, fordi screeninger kan føre til flere aborter - også ved fejlslutninger på screeningerne - og fordi screening kan gøre folk unødvendigt bekymrede. Jo mere gængs, teknologien bliver, jo flere "hjemmescreeninger" kan man foretage. Men vil man sidde for sig selv i hjemmest og få et screeningsresultat, der f.eks. siger "Du har 80 procent risiko for kræft"?

DNA (deoxyribonucleic acid) molecules, computer

Fortæller generne, hvem vi er?

Er jeg i fare for at udvikle brystkræft og de psykiske sygdomme, som har præget familien?...

2. Sygdomme

2. 1. Frygt og bekymring

@-Fotobyline:Tegning: Peter

Skynd dig til lægen, måske er du syg

Danskerne vil undersøges, og der kommer flere og flere screeningsprogrammer, der undersøger raske...

2. 2. Positive og negative effekter

Mette Topsøse-Jensen og Patrick Plucnar med deres to døtre Klara og Alba. 14 måneder gamle Alba har ...

Født med nedsat hørelse

Høretab: Alba på 14 måneder har allerede høreapparater. Handicappet blev fundet i en hørescreening kort efter fødslen, men ellers var hendes høretab sikkert først blevet opdaget i børnehavealderen

3. Fosterdiagnostik

Video: Formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler om fosterdiagnostik

3. 1. Personlig beretning

3. 2. Ægsortering

Læger tilbyder fravalg af æg med kræftgener

Par, der har arvelig kræft i familien, kan ved ægsortering undgå at give de dårlige gener videre...

3. 3. Handicappede

Eksperter opfordrer Folketinget til at hæve abortgrænsen for fri abort fra 12 til 18 uger. ...

Sene aborter på grund af små handicap er en myte

Forældre fravælger ikke børn ved at få en sen abort på grund af mindre handicap eller ønsker om...

3. 4. Sene aborter

I Danmark kan man indtil den 12. graviditetsuge frit få en provokeret abort.

Efter 12. uge kan kvinder få tilladelse til abort, hvis særlige fysiske eller sociale omstændigheder gør sig gældende:

- Hvis barnet efter fødslen vil få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse
- Hvis kvindens fysiske eller psykiske helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten
- Hvis graviditeten skyldes voldtægt eller incest
- Hvis kvinden på grund af dårlig begavelse ikke kan drage omsorg for et barn
- Hvis kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden kan drage omsorg for et barn
- Hvis graviditeten, fødslen eller omsorgen for barnet vil være så alvorlig en belastning for kvinden, at det af hensyn til hende, til opretholdelse af hjemmet eller omsorgen for andre børn i familien anses for påkrævet, at graviditeten afbrydes.

Kilde: Center for Folkesundhed

Fosterdiagnostik fører til flere sene aborter og nye etiske dilemmaer

Antallet af sene provokerede aborter er steget voldsomt i de senere år. Årsagen er det landsdækkende tilbud om fosterdiagnostik til alle gravide, der blandt andet har resulteret i, at antallet af børn født med Downs Syndrom aldrig har været lavere.

Fosterdiagnostik afslører nemlig sygdom og genetiske defekter i fosteret, som man ikke ville have opdaget tidligere. Dermed stilles gravide i et svært, informeret valg, de ikke tidligere ville have stået i: Hvis barnet mangler et ben, en arm eller lignende - eller har Downs Syndrom - skal det så fødes? De fleste vælger at få en abort.

Og det udgør et andet etisk problem. Den ny teknologi baner vej for en form for racehygiejne.

Det mener i hvert fald tidligere formand for Det Etiske Råd, Ole J. Hartling med flere. Hovedstadens Sygehusfællesskab gjorde for nogle år siden op i kroner og ører, at det var billigere at tilbyde fosterdiagnostik, end at de handicappede bliver født.

3. 5. Debat

4. Læs mere