Screening

Jehovas Vidner nægter at modtage blod, skriver Karen M. Larsen. stock.xpert.
1. Introduktion

Vi undersøger os selv og kommer til "syn" hos lægerne livet igennem. Men hvad gør det ved os som mennesker, at vi som udgangspunkt er syge, indtil det modsatte er bevist?

Vi ser på den stigende brug af forebyggende sundhedsundersøgelser, herunder også fosterdiagnostik.

Fortæller generne, hvem vi er?

Er jeg i fare for at udvikle brystkræft og de psykiske sygdomme, som har præget familien? Neurobiolog og journalist Lone Frank har søgt svar på spørgsmålene i sin arvemasse

2. Screening

At "screene" betyder, at man undersøger muligheden for f.eks. misdannede fostre eller risikoen for en kræftsygdom.

Teknologien gør det muligt at forudsige sygdomme i højere grad end nogensinde før, og det bliver kun nemmere. Det er godt, fordi menneskeliv kan reddes, gravide kan få aborteret døde fostre eller fostre uden f.eks. hjerne. Det er knap så godt, fordi screening kan gøre folk unødvendigt bekymrede.

Jo mere gængs, teknologien bliver, jo flere "hjemmescreeninger" kan man foretage. Men vil man sidde for sig selv i hjemmet og få et screeningsresultat, der f.eks. siger "Du har 80 procent risiko for kræft"?

Skynd dig til lægen, måske er du syg

Danskerne vil undersøges, og der kommer flere og flere screeningsprogrammer, der undersøger raske for sygdomme, der endnu ikke er brudt ud. Men eksperter advarer om, at det kan føre til bekymring og sygeliggørelse

Blodtryksscreening kan redde mange liv

HjerneSagen og eksperter i blodtryk opfordrer til flere screeninger for forhøjet blodtryk. Men screeningerne er i sig selv med til at gøre flere syge, mener kritiker

Positiv, negativ, måske

Man skal ikke have svar på en kræft eller hiv-test, når man sidder alene derhjemme og ikke kan tale med en professionel om resultatet, lyder det fra flere læger, der mener, at hjemmetest for alvorlige sygdomme kan skabe unødig panik

Debat

Screening mod kræft er problematisk

Det er bedre at forebygge end at helbrede, lyder talemåden som en uimodsigelig sandhed. Men det gælder slet ikke altid. En betingelse er, at der skal være en kendt årsag til den sygdom, man vil forebygge, og at årsagen kan fjernes

Screeninger giver unødig bekymring

Sundhedsvæsenet tilbyder et væld af helbredsundersøgelser til raske. Det betyder tidlig fund af alvorlige sygdomme, men gør også mange urolige

3. Fosterdiagnostik

Alle gravide tilbydes i dag fosterdiagnostik - en screening af fosteret for at finde eventuelle fejl. Det rejser nogle etiske dilemmaer.

Hvor mange fejl skal der til, før man kan tillade sig at afslutte livet? En manglende arm? Læbe-ganespalte?  Screeningen stiller forældre i et svært valg. Før var deres valg, om de ville være forældre eller ej. I dag spørges forældrene: Hvilket barn ønsker I jer?

Gravide kan ikke få scanninger nok

Stadig flere gravide betaler private klinikker for ekstra ultralydsscanninger. De ønsker større tryghed og hygger sig med deres ufødte barn

Fremtidens fosterdiagnostik åbner for svimlende muligheder

Efter mere end to års udredningsarbejde offentliggør Det Etiske Råd i dag sin redegørelse om fremtidens fosterdiagnostik. De nye muligheder er svimlende, og derfor er Rådets anbefalinger ifølge Klavs Birkholm de vigtigste i mange år

Læger tilbyder fravalg af æg med kræftgener

Par, der har arvelig kræft i familien, kan ved ægsortering undgå at give de dårlige gener videre. Formanden for Det Etiske Råd er betænkelig

Sene aborter

I Danmark kan man indtil den 12. graviditetsuge frit få en provokeret abort. Efter 12. uge kan kvinder få tilladelse til abort, hvis særlige fysiske eller sociale omstændigheder gør sig gældende.

Eksempelvis hvis barnet efter fødslen vil få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse, hvis kvindens fysiske eller psykiske helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten samt hvis denne graviditet skyldes graviditet - og hvis graviditeten skyldes voldtægt eller incest. Hvis kvinden på grund af dårlig begavelse ikke kan drage omsorg for et barn. Hvis kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden kan drage omsorg for et barn. Hvis graviditeten, fødslen eller omsorgen for barnet vil være så alvorlig en belastning for kvinden, at det af hensyn til hende, til opretholdelse af hjemmet eller omsorgen for andre børn i familien anses for påkrævet, at graviditeten afbrydes.

Antallet af sene provokerede aborter er steget voldsomt i de senere år. Årsagen er det landsdækkende tilbud om fosterdiagnostik til alle gravide, der blandt andet har resulteret i, at antallet af børn født med Downs Syndrom aldrig har været lavere.

Fosterdiagnostik afslører nemlig sygdom og genetiske defekter i fosteret, som man ikke ville have opdaget tidligere. Dermed stilles gravide i et svært, informeret valg, de ikke tidligere ville have stået i: Hvis barnet mangler et ben, en arm eller lignende - eller har Downs Syndrom - skal det så fødes? De fleste vælger at få en abort.

Og det udgør et andet etisk problem. Den ny teknologi baner vej for en form for racehygiejne.

Det mener i hvert fald tidligere formand for Det Etiske Råd, Ole J. Hartling med flere. Hovedstadens Sygehusfællesskab gjorde for nogle år siden op i kroner og ører, at det var billigere at tilbyde fosterdiagnostik, end at de handicappede bliver født.

Kilde: Center for Folkesundhed

Sen abort skaber voldsom debat

Hvor stort et handicap må et foster have, før en sen abort er i orden? Det debatteres nu forskellige steder, efter at Kristeligt Dagblad i lørdags fortalte om en sen abort begrundet i en manglende underarm

Voldsom vækst i sene aborter

Antallet af sene provokerede aborter stiger, og navnlig de meget sene afbrydelser af svangerskabet vokser. Årsagen er den nye fosterdiagnostik, men Handicaprådet er bekymret

Sene aborter på grund af små handicap er en myte

Forældre fravælger ikke børn ved at få en sen abort på grund af mindre handicap eller ønsker om fejlfri børn. Hvert femte foster er slet ikke levedygtigt, viser nye tal

Debat

Ekspert foreslår abortgrænsen flyttet

Medlem af Abortankenævnet Birgit Petersson er kritisk over for fosterdiagnostik, men samtidig tager hun kvindernes parti. Hun mener, at abortloven skal liberaliseres

4. Personlige beretninger

En families tilvalg midt i tendensen til fravalg

Flere og flere vordende forældre vælger en abort, når fostret viser tegn på anormal vækst. Det gjorde familien Lundbak ikke. De vidste, at datteren Thea ville blive født med dværgvækst, men abort var på intet tidspunkt en mulighed

Screening reddede Margits liv

Margit Udsen troede, hun var sund og rask, da hun reagerede på en invitation fra Vejle Amt om at blive screenet for livmoderhalskræft. Halvanden måned senere var hun opereret og i kemoterapi

Født med nedsat hørelse

Høretab: Alba på 14 måneder har allerede høreapparater. Handicappet blev fundet i en hørescreening kort efter fødslen, men ellers var hendes høretab sikkert først blevet opdaget i børnehavealderen

5. Seneste artikler
Debat

Et aborteret barn er et barn, der aldrig får livets gave

Abort har nærmest fået sin helt egen parentes i lægeløftet, der jo ellers går ud på at bevare liv, skriver debattør, som mener, at samfundet lader kvinder i en krisegraviditet stå med et umenneskeligt valg

Det er blevet et tilvalg at få et barn med Downs Syndrom

Antallet af nyfødte med Downs Syndrom er faldet voldsomt, og fortsætter den udvikling, vil den sidste dansker med handicappet være født som senest 30 år. Læs eller genlæs her en række fortællinger om familier, der er gået imod strømmen - og om Lars, der blev født, før fosterdiagnostikken blev indført

Kronik

Screening skaber mere angst end tryghed

Danmark indførte national screening for brystcancer i 2007. En senere evalueringsrapport viste klart, at dette program, som skulle begrænse forekomsten af cancer, i stedet fandt cancer i uset store mængder. Man fandt cancer, som kvinder uden screening ville have levet i lykkelig uvidenhed om og med i resten af deres liv, indtil de døde af andre årsager

Screening kan ikke sikre sygdomsfrie børn

Efter en sag om børn, der har arvet en sjælden sygdom fra en sæddonor, stilles der krav om øget screening. Eksperter: Hverken muligt eller ønskeligt

Hvad er et menneske værd?

"Selv om jeg ikke altid forstår, hvorfor mennesker er skabt som de er, så må jeg stædigt fastholde, at ethvert menneske er skabt af Gud og derfor har en enestående værdi i sig selv," skriver læge Hans Holmsgaard i sin blog

I Israel får man mange børn. Og har masser af kontrol

I Israel bliver gravide kvinder sendt gennem en lang række af sundhedstjek. Nedarvede sygdomme og jagten på det perfekte barn gør ultralydsscanninger til den gravide kvindes mest trofaste partner i ni lange måneder

Screening mod kræft er problematisk

Det er bedre at forebygge end at helbrede, lyder talemåden som en uimodsigelig sandhed. Men det gælder slet ikke altid. En betingelse er, at der skal være en kendt årsag til den sygdom, man vil forebygge, og at årsagen kan fjernes

Se flere