Politikerne er splittede om at tillade ubetalt rugemoderskab

Logoet for Danmarks EU-formandskab. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/ Denmark

Efter dagens debatmøde på Christiansborg, hvor Det Etiske Råd fremlægger den længe ventede rapport om international handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer, skal politikerne nu tage stilling til, om ubetalt rugemoderskab skal tillades i Danmark

Det Etiske Råd er splittet i spørgsmålet om, hvorvidt ubetalt rugemoderskab skal tillades i Danmark. Det samme er politikerne, der i dag er til et debatarrangement på Christiansborg, hvor Det Etiske Råd fremlægger sine anbefalinger om blandt andet rugemoderskab.

En af politikerne, der er med til arrangementet, er sundhedsordfører Özlem Cekic. Hun har endnu ikke gjort sin stilling op, når det handler om, hvorvidt ubetalt rugemoderskab skal tillades i Danmark, som et flertal i Det Etiske Råd anbefaler: Først og fremmest glæder jeg mig over, at vi nu har debatten, så vi kan få fremlagt argumenter for og imod og dermed blive mere afklarede. Personligt har jeg det sådan, at hvis rigtig gode venner spurgte mig, om jeg ville være rugemor, så ville jeg sige ja. Men hvis vi skal åbne for en lovgivning, er det rigtig vigtigt at kigge på de mange dilemmaer, der er forbundet med rugemoderskab. Der er jeg ikke afklaret, siger hun og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Flertal i Det Etiske Råd vil have ubetalt rugemoderskab tilladt

Det rejser en masse spørgsmål: Hvad er barnets tarv? Hvem skal kunne godkendes til at være rugemor? Er det for eksempel i orden, at udviklingshæmmede, unge eller psykisk sårbare personer bliver rugemødre? Og hvordan kan man sikre sig, at betaling ikke foregår med alt muligt andet end penge? Der kan være mange måder at betale en person på. Er det for eksempel o.k. at give gaver som et udlandsophold eller et bedre sted at bo eller at betale for udgifter forbundet med en bestemt uddannelse?

Jeg kan godt forstå ideen om ubetalt rugemoderskab, der er meget sympatisk. Men i det øjeblik der er betaling, kommer der en masse problemer, der minder om prostitution. Så kan der meget nemt blive tale om misbrug af et andet menneske, og det er forkasteligt. Vi har derfor brug for at kigge på det her fordomsfrit, men også afdække alle gråzoner og dilemmaer, siger Özlem Cekic.

Hverken Socialdemokraterne eller Venstre har taget stilling til emnet.

Birgitte Josefsen (V), medlem af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, er ikke positiv over for ændringer:

Personligt går jeg ikke ind for, at man tillader rugemoderskab. Jeg er meget bange for, at der kan komme situationer, hvor et familiemedlem ikke kan sige nej til et andet medlem, der gerne vil have et barn. Det kan være en bekymrende problematik, siger Birgitte Josefsen, der understreger, at Venstre først skal drøfte partiets holdning til rugemoderskab efter de-batarrangementet i dag.

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) er også skeptisk.

Socialdemokraternes holdning står klippefast, når det handler om rugemoderskab mod betaling. Det kan under ingen omstændigheder komme på tale. Men jeg kan ikke sige, hvordan vi stiller os, når det handler om ubetalt rugemoderskab. Det skal vi nu drøfte i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Vi lytter til det, der bliver sagt på mødet, og så må vi tage en drøftelse.

Heller ikke Dansk Folkeparti eller Radikale Venstre er positive over for ændringer:

Umiddelbart lyder det som en flot og dejligt gestus, at en kvinde vil bære en andens kvindes barn af barmhjertelighed. Men etisk mener vi ikke i Dansk Folkeparti, at det er noget, som vi i Danmark skal komme ind på. Vi aner ikke, hvilke nye problemer vi skaber. En ting er, at de ikke må betales for det, men så skal de vel betales på samme måde, som dem, som giver æg- eller sæddonation, og så er der alligevel penge inde over. Samtidig vil man give rugemoderen tilladelse til at beholde barnet, hvis hun ønsker det. Og så står vi med et nyt problem, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Camilla Hersom, medlem af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, mener, at båndet mellem mor og barn er for vigtigt til, at rugemoderskab kan komme på tale:

I radikale Venstre går vi ikke ind for at tillade rugemoderskab. Vi mener, at den følelsesmæssige tilknytning, der sker under graviditeten mellem et barn og en kvinde, er så afgørende, at den får større betydning end vævets oprindelse. Den store frygt vil være, at vi vil få en stribe ulykkelige sager med kvinder, der vil få det svært ved at give det barn fra sig, når de har født det.