Muslimske piger får abort uden forældres viden

Muslimske piger oplever ofte en splittelse mellem på den ene side at være del af en muslimsk kultur og på den anden side en dansk ungdomskultur. – Foto: - Modelfoto: Mette Frandsen.

De fleste unge piger under 18 år, som søger om grønt lys til abort uden forældrenes viden, er muslimer. De frygter udstødelse, vold og i nogle tilfælde for deres liv

Når abortsamrådene modtager en ansøgning om abort uden forældrenes samtykke, kommer den oftest fra en muslimsk pige. Ifølge loven skal alle under 18 år have forældrenes tilladelse, før de kan få en abort, men hvert år søger mellem 50 og 70 piger at få abort uden forældrenes kendskab og tilladelse, viser Abortankenævnets nyeste rapport fra i år. Mange muslimske unge tør ikke fortælle deres forældre, at de er blevet gravide, fordi de frygter fysisk eller psykisk straf og i værste fald at blive slået ihjel.

Sådan lyder meldingen fra Abortankenævnet og Region Hovedstadens abortsamråd, som er det abortsamråd, der med 45 ansøgninger sidste år får langt de fleste ansøgninger fra unge piger under 18.

Langt de fleste af abortsamrådenes ansøgninger er fra piger med muslimsk baggrund. De er bange for at blive udstødt af familien og sendt til deres hjemland på opdragelsesophold. De frygter for deres helbred og liv, siger Abort-ankenævnets formand, Torben Hviid.

En mindre gruppe, der søger om tilladelsen, er katolske piger med udenlandsk baggrund, og så er der en gruppe danske piger, der frygter forældrenes reaktion de får typisk afslag, påpeger Torben Hviid.

Der skal nemlig være alvorlige uoverensstemmelser mellem pigen og forældrene for at få tilladelsen. Det fortæller Helle Mundus, socialrådgiver i Region Hovedstadens abortsamråd. Hun peger på, at flere muslimske piger i andre sammenhænge er blevet overvåget og slået af ældre brødre, fordi pigerne ikke retter ind efter familiens traditioner og normer.

Vi havde for nyligt en pige, som var blevet slået, fordi hun ikke havde føjet sig efter familiens ønsker. Hun ville gerne have en uddannelse, men det ønskede familien ikke. Hun blev slået så meget af sin storebror og truet på livet, at politiet blev involveret, og efterfølgende blev hun anbragt uden for hjemmet. Da hun lidt senere blev gravid, turde hun ikke fortælle moderen om det, fortæller hun.

Pigerne har som regel haft kærester i hemmelighed, fordi familien ikke vil have det. Enten fordi familien selv vil være med i valget af kæreste, eller fordi mange muslimer ikke tillader sex eller en kæreste før ægteskabet:

Nogen piger har ikke mulighed for at beskytte sig med eksempelvis p-piller, fordi mødrene gennemroder deres ting. De kan godt gå til lægen og få udskrevet en recept, uden at forældrene ved noget, men de kan ikke beskytte sig, fordi de bliver overvåget, siger Helle Mundus.

Amneh Hawwa, sexolog og gynækolog ved Hvidovre Hospital, har med mange af de unge piger at gøre. Hun understreger, at det ikke er islam, men derimod noget kulturelt, der er bestemmende for, at pigerne får abort uden forældrenes viden.

Pigerne er splittet mellem to kulturer. På den ene side vil de leve et traditionelt liv uden sex før ægteskabet, og det liv kender de fra familien. På den anden side vil de have kærester og et sexliv som andre danske unge. Det er et kæmpe problem. For de lever et dobbeltliv i stedet for at erkende, at de er moderne kvinder, der dyrker sex, og tage de kampe med familien, der skal til, siger hun.

schnabel@kristeligt-dagblad.dk

Ifølge loven skal alle under 18 år have forældrenes tilladelse, før de kan få en abort, men hvert år søger mellem 50 og 70 piger at få abort uden forældrenes kendskab og tilladelse. - Foto: Kristian Sæderup Denmark
Muslimske piger oplever ofte en splittelse mellem på den ene side at være del af en muslimsk kultur og på den anden side en dansk ungdomskultur. – Foto: - Modelfoto: Mette Frandsen.
Ifølge loven skal alle under 18 år have forældrenes tilladelse, før de kan få en abort, men hvert år søger mellem 50 og 70 piger at få abort uden forældrenes kendskab og tilladelse. - Foto: Kristian Sæderup Denmark