Hvad er reklame?

Carlsbergs pilsner skulle kunne nydes af pæne ægtepar og gerne som ledsager til det danske smørrebrød. Som her på reklamen fra 1956. – Billede fra bogen ”Højt Skum”.

Definition, historie og lovgivning om reklamer - helt kort fortalt

Definition:
Reklamer forstås ifølge mediejuraen som tilkendegivelser fra private og offentlige virksomheder, der har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser.

Reklamens formål er at skabe opmærksomhed og overtale sit publikum til at gøre noget for eksempel at købe, skifte holdning, melde sig til noget. Reklameaftaler behøver ikke at involvere betaling. Der kan være tale om andre modydelser for eksempel at du afgiver personlige oplysninger, betaler i gratis arbejdskraft eller noget helt tredje.

Historie:
Reklamer har eksisteret (mindst) siden det gamle Egypten, hvorfra man har fundet papyrus med reklameslogans. I antikken og middelalderen fandtes også forskellige former for reklame, der dog mest bestod i at gøre opmærksom på, hvor man kunne erhverve sig forskellige varer eller tjenester.

I slutningen af det nittende århundrede fik man for alvor øjnene op for reklamens magt, og reklamer blev en fast bestanddel af den daglige avis med mere.

I dag synes der ingen begrænsning at være på, hvor der kan reklameres fra indkøbsvognens håndtag til klistermærker i bybilledet over e-post til sportsuniformer og hvad, man ellers kan tænke sig.

Fremtiden for reklamer synes at blive en stigende personliggørelse. Det er med digitaliseringen blevet lettere for virksomheder og reklameburaer at indsamle og behandle oplysninger om forbrugeres købevaner, hvilket gør, at reklamer kan blive mere målrettede og personlige.

LÆS OGSÅ: Hvornår er rabat mere værd en privatliv?

Lovgivning:
Reklamer skal have en tydelig afsender. Det skal være klart og tydeligt, at der er tale om en reklame, og hvem afsender er. Det står i markedsføringslovens §4.

Reklamer må ikke ligne journalistiske eller videnskabelige artikler, eller ligne breve fra bekendte eller forretningsforbindelser. Det gælder uanset reklamens form og uanset, i hvilket medium den bringes. For reklamer i fjernsyn gælder i øvrigt Radio- og fjernsynsloven. For at skjult reklame er ulovlig, skal tv-kanalen have haft hensigt til at fremhæve produktet i reklameøjemed, og den skal være egnet til at vildlede seerne.

LÆS OGSÅ: Hvad er reklame, og hvordan skal den se ud? (EKSTERNT LINK til kommunikationogsprog.dk)

TAL OG FAKTA
:

  • 50 % har besøgt en forretning den seneste uge efter at have set et tilbud i en reklameavis
  • 79 % af danske husholdninger modtager husstandsomdelte reklamer
  • 90 % af danske husholdninger, der modtager husstandsomdelte reklamer læser en eller flere reklameaviser hver uge
  • 64 % af danske husholdninger, der modtager husstandsomdelte reklamer, gemmer dem i nogle dage, inden de smides væk
  • 76 % køber et tilbud efter at have set det i en reklameavis

(Undersøgelsen er gennemført af Gallup i 2011 blandt 1.295 husstande. Kilde: Markant)

  • Verdens næstmest udbredte publikation er en reklame. Bortset fra Bibelen er Ikea-kataloget den mest trykte publikation i verden. Det samlede oplag er på 191 mio. eksemplarer på 27 sprog. (Kilde: buisness.dk)
  • I året 2010 blev der globalt set på reklame brugt et anslået beløb på mere end 2740.000.000.000 kroner - over 2.7 billioner kroner. (Kilde: Wikipedia)


LÆS OGSÅ: 10 vigtigste ting at vide om reklamer og etik

STORT TEMA: Reklamer og etik