Quiz: Etikkens historie

spørgsmål og svar, quiz,

spørgsmål og svar, quiz, Foto: . / Stock.xchng

Hvad ved du om etikkens historie? Test dig selv her.

1. Kants hjemstavn

1. Hvor boede og levede Immanuel Kant (1724-1804) hele sit liv?

2. Antikkens etikere

Hvem af disse tre af antikkens store tænkere blev født først?

3. Livsytringerne

3. Hvad hedder den danske filosof, der med sit begreb om 'suveræne livsytringer' fik afgørende indflydelse på dansk etik?

4. Middelalderfilosofi

4. Hvilken af disse tre filosoffer levede i middelalderen?

5. Augustin

5. Hvem af disse tre personer var Augustin inspireret af?

6. Kants placering

6. I hvilken af disse retninger passer Kant ind?

7. Moderne nyttetik

7. Hvem af disse person er en moderne nytteetiker, der også beskæftiger sig med dyreetik?

8. Nietzsche

Hvornår blev tyske Friedrich Nietzsche født?

9. Anselm

Hvad var for Anselm (cirka 1033-1109) nødvendigt for at kunne tænke over filosofi og etik?