Hvad ved du om dyreetik?

Hvor mange procent af de æg, vi køber, kommer fra burhøns? Og hvor strafbart er det at mishandle et dyr? Test din viden om dyreetik her

1. Dyrs rettigheder

Hvordan er dyrs rettigheder i Danmark?

2. Burhøns

Hvor mange procent af de æg, der sælges i danske butikker, stammer fra burhøns?

3. Sodomi

Har Danmark et forbud mod sex med dyr?

4. Aflivning af dyr

Er det tilladt at aflive et dyr, man ikke selv ejer, hvis det ikke angriber?

5. Rituel slagtning

Skal kød, der er rituelt slagtet, mærkes i Danmark?

6. Truede dyr

Hvor mange procent af vurderede pattedyr i Danmark er truede?

7. Dyremishandling

Hvor høj er straffen for at misrøgte eller mishandle et dyr i Danmark?

8. Dyreforsøg

Er det tilladt at påføre hvirveldyr smerte og angst ved forsøg i Danmark?