Etik i jødedom

Hvor finder man de jødiske love? Og hvad betyder kosher-mad? Test din viden om etik i jødedommen i denne quiz.

1. Etikkens grundlag

Jødisk etik centrerer sig om?

2. Guds bud

Hvad er det religiøse udgangspunkt for de bud, Gud har givet jøderne?

3. Menneskets vilje

Modsat kristendommen tror jødedommen, at mennesket kan vælge at:

4. Hvilken etik?

Etikken i traditionel jødedom kan mestendels betegnes som:

5. Loven på skrift

Hvor står de love, som er grundlaget for al jødisk etik?

6. Kosher

Hvad vil det sige, når jødisk mad er kosher?

7. Opstandelse

Jøderne tror på de dødes genopstandelse og sjælens udødelighed. De mener:

8. Hvilken vej?

Jødisk etik karakteriseres ofte som: