Uklare regler kan fastholde kvinder i prostitution

Mange danske prostituerede betaler ikke skat af deres indkomst, så de risikerer at få en skattesag på halsen, hvis de søger hjælp hos kommunen til at forlade prostitutionen. – Foto: .

Det kan være en risikabel affære, hvis prostituerede ønsker at forlade prostitution, for udfaldet kan blive en anmeldelse for socialt bedrageri. Den usikkerhed kan afholde kvinder fra at søge hjælp, påpeger flere

Mange danske prostituerede er i dag forsigtige med at søge hjælp hos kommunen, hvis de ønsker at forlade prostitutionen. En del prostituerede modtager nemlig overførselsindkomster som for eksempel kontanthjælp, og derfor er det socialt bedrageri at tjene penge ved siden af.

Samtidigt betaler mange af danske prostituerede i dag ikke skat af deres indkomst, og uanset om de modtager offentlige ydelser eller ej, risikerer de altså at få en skattesag på halsen, hvis de søger hjælp hos kommunen.

Omvendt skal socialrådgiverne ifølge Serviceloven også tage såkaldte sociale hensyn og hjælpe de prostituerede.

Det betyder, at det i dag er så godt som umuligt at finde ud af, hvilken vej sagsbehandlingen vil gå, hvis en prostitueret søger hjælp:

Som lovgivningen er i dag, kan de prostituerede ikke vide sig sikre på, hvad der sker, hvis de vælger at søge hjælp hos kommunen, og det er ofte en klar hæmsko for mange for at søge hjælp, siger Dorit Otzen, der er projektleder for de såkaldte Svanegrupper, et terapiforløb til kvinder, der ønsker at forlade prostitution, og tilknyttet Reden, et værested i København for kvinder i prostitution.

LÆS OGSÅ: Slavernes Europa: Kvinder udsættes for vold, isolation og tvungen prostitution

Problemet er velkendt blandt socialrådgivere, forklarer formand for Socialrådgiverforeningen Majbrit Berlau:

Vi har haft det her problem i mange år, for den nuværende lovgivning indebærer et stort dilemma, hvor man i de her tilfælde på den ene side har pligt til at indberette socialt bedrageri, men også på den anden side har en pligt til at hjælpe, siger hun.

Reglerne administreres i dag meget forskelligt i kommunerne. I Aalborg Kommune har man valgt, at sagsbehandlerne som hovedregel skal hjælpe prostituerede, hvis de ønsker at forlade prostitution i stedet for at anmelde eventuelt socialt bedrageri:

Vi har taget en principiel beslutning om, at vi i de her sager som hovedregel ikke straffer bagudrettet. I stedet ser vi på, hvad det kan være for nogle barrierer, der kan være for de her mennesker for at komme ud af prostitution og forsøger at hjælpe i stedet, lyder det fra socialchef i Aalborg Kommune Hanne Manata.

I Aarhus Kommune har man derimod ikke fastlagt nogen strategi for spørgsmålet, og her er det derfor op til den enkelte sagsbehandlers vurdering, hvad man vælger at gøre.

Hos Socialstyrelsens Kompetencecenter Prostitution oplever man, at flere socialrådgivere end tidligere vægter at tage de såkaldte sociale hensyn, men samtidigt også, at den nuværende lovgivning skaber stor uvished for kvinderne, før de henvender sig for at søge hjælp:

Den nuværende lovgivning medfører usikkerhed, fordi den enkelte kvinde forinden ingen reel mulighed har for at vide, hvordan sagsbehandleren vil vurdere sagen, siger Jette Heimdorf, der er socialfaglig medarbejder på centeret.

Det ved de, som i dag befinder sig i prostitutionsmiljøet, godt. Derfor er det at søge hjælp hos kommunen, når man ønsker at komme ud af prostitution, ikke noget, man bare uden videre gør, og man risikerer, at det helt stopper nogle fra at søge hjælp, siger hun.

I et skriftligt svar forklarer beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), at regeringen er opmærksom på de komplekse problemer for prostituerede, og at man derfor har iværksat Exit Prostitution-programmet, hvor der skal tages hensyn til alt fra misbrug, sundhed, psykiske lidelser til gældsrådgivning med mere.

Alle kommuner skal på sigt kunne tilbyde mennesker i prostitution den nødvendige intensive sociale, beskæftigelsesmæssige og behandlingsmæssige støtte, der skal til for at forbedre deres livssituation og hjælpe dem på vej ud af prostitutionen,, skriver beskæftigelsesministeren.