Splid i regeringen om forbud mod købesex

Både S og SF har længe haft et forbud mod købesex og en kriminalisering af sexkunderne som officiel politik, og der er fortsat fortalere for et forbud internt i regeringspartierne.

(RETTET 23/11 -12) Magtfulde ministre dropper moralsk tilgang til købesex. Men et klart principielt signal er stadig nødvendigt, mener flere regeringspolitikere

RETTET 23-11-2012 KL. 9.47. I artiklen om købesex fra avisen torsdag er Sine Plambech, der er socialantropolog ved Dansk Institut for Internationale Studier, krediteret for et forkert citat: I visse andre lande har man turdet bruge det argument, at man ganske enkelt ikke vil have, at mænd køber kvinder. Hvis man skal forsvare regeringen, kan man sige, at deres tøven siger mere om samfundet: Den træghed, der er omkring at udfordre mænds ret til at købe sex, siger noget generelt om vores opfattelse af mænd og om den tavshed, der er omkring mere kontroversielle aspekter af mænds liv." Dette citat er i stedet af mandeforsker Kenneth Reinicke. Kristeligt Dagblad beklager fejlen og har ændret teksten i artiklen på nettet.

Der er tale om en vaskeægte kovending, når en række ministre nu slår fast, at regeringen ikke går ind for at krimininalisere købesex. Manu Sareen (R), Villy Søvndal (SF) og ikke mindst den socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt og hendes partifælle socialminister Mette Frederiksen gik alle til valget sidste år med den indstilling, at køb af seksuelle ydelser skulle forbydes.

Den holdning har de nu forkastet, selvom mange medlemmer af regeringspartierne fortsat går ind for et forbud blandt andet af principielle og moralske årsager.

Beslutningen sker på baggrund af nye anbefalinger fra Straffelovrådet, som konkluderer, at kriminalisering af køb af seksuelle ydelser vil kunne have negative konsekvenser for prostituerede og øge stigmatiseringen.

LÆS OGSÅ: Forbud mod købesex er officielt droppet

Dermed er Danmark fortsat det eneste land i Norden, hvor købesex er fuldt lovligt. Om kovendingen siger statsministeren: Jeg har selv haft begge synspunkter, også at vi skulle forbyde købesex, men er nu nået frem til, at det er bedre at kæmpe socialt for at mindske prostitutionen, udtalte Helle Thorning-Schmidt til Ritzau i går.

Regeringens holdning til området blev præsenteret i går af justitsminister Morten Bødskov (S), som argumenterede, at et forbud også vil kræve en enorm mængde af ressourcer fra politiets side. I stedet vil regeringen komme med sociale tiltag, der skal hjælpe prostituerede med at komme ud af industrien. Samtidig skærpes straffen for brug af handlede kvinder.

Med ministrenes beslutning er diskussionerne om tilgangen til købesex, som især har verseret internt i regeringspartierne, endelig slut. Det mener det socialdemokratiske folketingsmedlem Mette Reissmann.

Et forbud har vist sig ikke at være en åbenbaring og betyder langt værre forhold og uoverskuelige mørketal. Her hjælper det ikke med symbollovgivning. Jeg er glad for, at der er kommet en ende på den lange debat, siger hun.

Den politiske debat om købesex slutter dog langtfra her. Både S og SF har længe haft et forbud mod købesex og en kriminalisering af sexkunderne som officiel politik, og der er fortsat fortalere for et forbud internt i regeringspartierne. En af dem er ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff (S), der her i avisen i august slog fast, at et forbud handler om at sende et signal om, at seksualitet ikke er en vare.

Jeg bryder mig ikke om tanken om, at man kan ringe og bestille en prostitueret lige så let som at bestille en pizza, siger han og understreger, at han trods alt er tilfreds med regeringens sociale tiltag.

Ifølge SFs ligestillingsordfører, Pernille Vigsø Bagge, er et forbud stadig partiets politik. Gruppeformand Anne Baastrup respekterer ministrenes beslutning og tiltag, men mener ikke, at debatten er slut.

Vi har siden 2005 sat fokus på området og vil arbejde videre for at begrænse kundegrundlaget og minimere prostitution i landet. Om det så sker ved et forbud eller med andre tiltag, siger hun.

Straffelovrådet noterer også, at der i spørgsmålet om købesex i høj grad også er tale om et holdningsspørgsmål, og rådet anerkender, at der også kan lovgives på baggrund af principielle værdier. Rådet afskriver altså ikke muligheden for at handle på baggrund af følelser og værdier og skriver sammenfattende, at et forbud mod købesex alene vil kunne begrundes ud fra en helt principiel afstandtagen fra køb af sex.

Kenneth Reinicke, der er mandeforsker på Roskilde Universitet, har fuldt debatten om købesex og så gerne kriminalisering af købesex.

I visse andre lande har man turdet bruge det argument, at man ganske enkelt ikke vil have, at mænd køber kvinder. Hvis man skal forsvare regeringen, kan man sige, at deres tøven siger mere om samfundet: Den træghed, der er omkring at udfordre mænds ret til at købe sex, siger noget generelt om vores opfattelse af mænd og om den tavshed, der er omkring mere kontroversielle aspekter af mænds liv," siger Kenneth Reinicke.

Han mener, at der er så meget tabuisering på det her område, og så mange fordomme og myter om den mandlige seksualitet involveret, at man efter hans mening ikke bare kan sætte jurister til at se på det.

Prostitution er et af de områder, hvor man har meget rodfæstede forestillinger om, at det nærmest er en rettighed for mænd, man ikke kan gøre noget ved. Det er klart, at prostitution ikke vil forsvinde, selv om vi kriminaliserer købesex. Men hvis man gik ind og brugte det redskab, som lovgivning er, ville det være signalpolitik af dimensioner. Ligesom vi med lovgivning siger: Du må ikke banke dine unger. Du må ikke slå ihjel.

Sine Plambech, der er socialantropolog ved Dansk Institut for Internationale Studier og forsker i prostitution og kvindehandel, kalder det derimod "ærligt" og "ansvarligt", at rådet har taget udgangspunkt i hvad de, og mange andre vurderer, er mindst skadeligt for de mænd og kvinder, der sælger sex.

"Dermed baserer de deres beslutning på, at der er tvivl om, at et forbud mod købesex i virkeligheden vil være mere skadeligt end godt for de mennesker, vi er så optagede af at hjælpe," siger Sine Plambech.