To ud af tre børn udsat for fysisk mishandling i Indien

-- Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan tale om sex, når vi har en befolkning på over en milliard mennesker. Det er tilsyneladende noget, alle beskæftiger sig med, siger den indiske minister Renuka Chowdhury. -- Foto: Scanpix.

FARLIGT LAND FOR BØRN: Det indiske samfund er ekstremt hierarkisk opbygget, og det smitter blandt andet af på den måde, børnene bliver behandlet på. En ny rapport afslører, at to ud af tre børn har været udsat for en eller anden form for fysisk mishandling

Omkring en femtedel af verdens børn lever i Indien. 440 millioner børn under 18 år. To ud af tre af dem får tæv, får taget deres mad, bliver spærret inde eller på anden måde straffet korporligt. Over halvdelen af børnene bliver også misbrugt seksuelt. Ofte sker mishandlingen inden for familiens kreds, og den rammer i lige høj grad drenge som piger.

Det fastslår en ny omfattende rapport fra det indiske ministerium for kvinder og børns udvikling. Ministeriet har betalt undersøgelsen, der er lavet af en indisk hjælpeorganisation Prayas i samarbejde med Red Barnet UK og Unicef. De tre organisationer har talt med 12.500 børn i 13 forskellige delstater, som er nøje udvalgt, så de afspejler økonomiske, geografiske og uddannelsesmæssige forskelle på tværs af landet.

Den chokerende behandling af børnene er et resultat af den udstrakte fattigdom, mange indere stadig lever i, samt de hierarkiske strukturer, som præger Indien fundamentalt, mener Sonja Salminen, socialantropolog og leder af Oplysningscenter om Den Tredje Verden i Århus.

Hun har forsket indgående i indiske forhold.

– Alt i Indien er hierarkisk – fra forholdet til guderne til forholdet mennesker imellem, siger hun.

Sonja Salminen peger på, hvordan det indiske samfund er hierarkisk på alle områder. Der er et kastesystem, som tildeler indbyggerne magt og status afhængig af den kaste, de er født ind i. Der er en ekstrem kønsopdeling med manden som den magtfulde og kvinden som den underdanige. Der er en tilsvarende ekstrem aldersfordeling, hvor den ældre er overordnet den yngre. Dertil kommer et klassesystem, som betyder, at velstående og rige personer altid har større indflydelse end de fattige.

F.eks. har inderne betegnelser for alle slægtninge i en familie. Der er titler for, om der er tale om den ældste eller yngste bror til en hustru og så videre.

– Hvis man er fire år og pige og samtidig født ind i den laveste kaste og i en fattig familie, giver det nærmest sig selv, at chancerne er små for at blive behandlet godt. Børnene udgør det absolut laveste lag i samfundet, siger Sonja Salminen.

Efter hendes vurdering er det værst i de fattigste familier. Det er typisk de kasteløse, dalitterne, som udgør cirka 60 procent af Indiens befolkning.

– Jo lavere indkomst og jo mindre uddannelse, du har, jo færre ressourcer har du til at tage dig af dine børn og give dem en omsorgsfuld opvækst. En enlig mor med seks børn har ikke let ved at se på sine børn som børn, for hende repræsenterer de først og fremmest en udgift, siger hun.

– Det er anderledes, når forældrene tjener penge. Så får de råd til at behandle børnene som børn.

Ifølge det amerikanske efterretningsvæsen CIA's landefakta lever 25 procent af inderne under FN's fattigdomsgrænse på en dollar om dagen (5,50 kroner).

Terres Des Hommes Danmark (Menneskenes Jord) er en del af en international hjælpeorganisation, der har til formål at hjælpe børn i nød. Organisationen arbejder blandt andet med en række projekter i Indien, herunder gadebørn, som har været udsat for seksuelt misbrug. Stort set alle gadebørn – og de kan tælles i millioner – er blevet misbrugt.

– De kender ikke til andet. De har set deres bedstefar forgribe sig på deres mor, når bedstemoderen ikke kunne længere. De ser andre voksne dyrke sex med børn. De er omgivet af overgreb og ved ikke, at det er forkert, siger Edda Larsen, næstformand i Terres Des Hommes, som netop er kommet hjem fra en rejse til Indien.

Gennem en lokal organisation FACSE forsøger Terres Des Hommes at hjælpe de værst stillede børn, så de kan komme til lægen, få en advokat og måske komme i skole. Men det er næsten som at tømme et badekar med en teske. Mængden af misbrugte børn er ufattelig stor, og som ministeriets rapport viser, er det også FACSE's erfaring, at en stor del af misbruget foregår i familierne.

En af FACSE's medarbejdere har tidligere fortalt om blandt andet en far, der voldtog sine fire døtre. Bagefter gav han dem hver gang en krone og sagde, at han forberedte dem på prostitution. Moderen turde ikke gribe ind, fordi hun var totalt afhængig af mandens indtægt. Til sidst stak en af døtrene – en 11-årig pige – af og kontaktede FACSE, som fik fat i de tre søstre og anbragte dem på et børnehjem.

– Fattigdom og uvidenhed spiller en stor rolle for den måde, forældrene behandler deres børn på. Indiske forældre er ikke ondere end andre, men de føler f.eks., at det er deres ret at slå børnene eller nægte dem aftensmad, hvis de ikke opfører sig ordentligt set med forældrenes øjne, siger Edda Larsen.

Hun henviser også til, at livet i landsbyerne mange steder er så hårdt for kvinderne, at de fristes til at bruge vold for at tvinge deres børn til at hjælpe sig med arbejdet.

Indiens minister for kvinder og børns udvikling, Renuka Chowdhury, sagde i forbindelse med offentliggørelsen af den nye rapport, at ministeriet arbejder på en ny lov om beskyttelse af børns rettigheder, som skal gøre det klart, hvornår der er tale om et overgreb, og skærpe straffene.

Efter hendes mening er det også nødvendigt, at indiske forældre bliver bedre til at konfrontere slægtninge, som misbruger deres børn.

– Forældre har det ofte med at fornægte begivenhederne. De ved f.eks. ikke, hvordan de får sagt til en onkel, at han skal lade deres børn være i fred, hvis han bidrager til hjemmets økonomi eller har en dominerende rolle i familien, siger ministeren til det britiske nyhedsbureau Reuters.

Chowdhury mener, at det er nødvendigt at bryde det tabu, der stadig eksisterer omkring sex i Indien.

– Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan tale om sex, når vi har en befolkning på over en milliard mennesker. Det er tilsyneladende noget, alle beskæftiger sig med. Så det er rent hykleri ikke at tale om det, siger hun.

Større åbenhed ville også gøre det lettere at bekæmpe den grove form for misbrug af børn til prostitution.

Det er ikke første gang, at en undersøgelse viser, at Indien langtfra er velegnet for børn. Sidste år viste en rundspørge, som det britiske nyhedsbureau Reuters foretog blandt 112 humanitære hjælpearbejdere, eksperter, journalister med flere, at de betragtede Indien som det sjette farligste land i verden at være barn i. Farligere end lande som Afghanistan, Tjetjenien og de palæstinensiske selvstyreområder.

upoulsen@kristeligt-dagblad.dk