Fra Østeuropa til bordel i Danmark

I en af de sager, hvor der er faldet dom i forbindelse med sager om rufferi og menneskehandel, er en udenlandsk mand dømt for at have udnyttet en række østeuropæiske kvinder i gadeprostitution. Manden krævede, at de hver skulle betale ham 1000 kroner i døgnet ved at arbejde i prostitution på Vesterbro. -- Foto: Scanpix.

Kvindehandel: Prostitutionen i Danmark afspejler den globale fattigdom, og desværre tager handlen med kvinder til, lyder det fra Reden-STOP Kvindehandel

Den 19-årige pige boede i en af Centraleuropas trøstesløse roma-ghettoer. Via en internetcafe fik hun lovning på et job som stripteasedanserinde i Danmark. Hun sagde ja, fordi hun ville hjælpe sin mor, der boede med pigens fem søskende i en etværelses lejlighed.

Da hun kom her til landet, fik hun at vide, at der ikke var noget job som danserinde. Til gengæld kunne hun komme til at arbejde på bordel. Det måtte hun acceptere, og hun blev indlogeret i et kælderlokale sammen med fem andre piger. Hun arbejdede i lange perioder nærmest nonstop. Selv ikke rygepauser var der tid til. Hendes løn var 3000 kroner om måneden. Bagmændene der-imod kunne stikke mindst 180.000 kroner til side hver måned.

Med denne historie fra det virkelige liv illustrerer lederen af Reden-STOP Kvindehandel, Trine Lund-Jensen, den skjulte underverden af menneskehandel, som trives i både København, Ringsted og Frederikshavn.

Det skønnes, at der i dag er godt 4270 prostituerede i Danmark mod godt 1700 for 20 år siden. Mindst halvdelen af kvinderne kommer fra Østeuropa, Asien, Sydamerika og Afrika.

– Prostitution er udtryk for social nød. Under Første og Anden Verdenskrig eksploderede antallet af prostituerede på grund af den økonomiske krise. Til gengæld har der aldrig været så få prostituerede i Danmark som i 1960'erne, og i dag er det den globale sociale nød, der afspejler sig på gader og massageklinikker, forklarer Dorit Otzen, der er forstander for værestedet Reden og Reden-STOP Kvindehandel.

Undersøgelser viser, at 14 procent af alle danske mænd har prøvet at gå til prostituerede, og det tal har ikke ændret sig de seneste mange år.

– Men vi kan se, at antallet af kvinder i prostitution er vokset, så på en eller anden måde må de mænd, der bruger prostituerede, have mere travlt end tidligere. Udbuddet af kvinder har i hvert fald aldrig været så stort, og prostitutionen foregår overalt i landet, fortæller Dorit Otzen.

Hun henviser til, at de udenlandske kvinder kommer til Danmark via organiserede bagmænd.

– Der er ganske enkelt tale om handelsveje, som åbner sig. Der er masser af fattige mennesker, som er villige til at tage chancen i Vesten. Efterspørgslen betyder, at det er meget lukrativt og forbundet med en lav risiko for bagmændene at bruge kvinder på den måde, fortæller Dorit Otzen og fortsætter:

– I Paris har der for eksempel i flere år været et miljø for salg af kinesiske kvinder. Den gruppe vil vi sikkert også støde på i Danmark på et tidspunkt. I Italien har der traditionelt været mange kvinder i gadeprostitution fra Nigeria. Det skyldes, at man i en del af Nigeria sender kvinder til Italien som tomatplukkere. Men nu er gadeprostitution blevet forbudt i Italien, og derfor er problemet skubbet videre til andre europæiske lande. Mange af kvinderne bliver importeret til et bordel i en bestemt periode og flyttes så videre til et andet sted. Vi har mødt kvinder i vores beskyttelsesprojekt, som ikke engang vidste, at de var i Danmark. De var blevet fløjet til Frankfurt og derfra kørt i bil over grænsen til til Danmark.

Værestedet Reden har siden 1983 hjulpet nogle af de hårdest belastede kvinder i narkomiljøet i København, og i 2002 åbnede Reden-STOP Kvindehandel et beskyttelsestilbud for udenlandske kvinder, der står til udvisning.

Kvinderne tilbydes 15 dages ophold, hvor de blandt andet modtager lægehjælp, psykologhjælp og anden støtte.

– Men 15 dage er ikke lang tid. Nogle gange oplever vi, at kvinderne sendes direkte i armene på bagmændene, når de kommer hjem. Vi havde for eksempel kontakt med en kvinde, der efter løsladelsen ringede til os, fordi hun var blevet solgt videre til et bordel i Tyskland, fortæller Trine Lund-Jensen.

Hun oplever det især som dybt frustrerende at møde ressourcestærke kvinder, som det i realiteten ikke er muligt at hjælpe.

– Nogle gange møder vi velbegavede kvinder, hvor vi må erkende, at der ikke er nogen muligheder for dem i deres hjemland. Ofte kommer de fra områder i Østeuropa, hvor arbejdsløsheden måske er tæt på 100 procent, fordi de traditionelle industriarbejdspladser er blevet nedlagt. I mange lande i Østeuropa findes hele områder, hvor akademikerne og mellemklassen er sunket ned i dyb fattigdom efter kommunismens fald. I den situation står EU-landene som den eneste mulighed for at få et bedre liv, siger Trine Lund-Jensen.

For Dorit Otzen, der har arbejdet med prostituerede i mere end 20 år, har det været chokerende at opleve de udenlandske kvinders ofte meget desperate situation:

– Jeg havde aldrig troet, at det skulle komme dertil, at nogen var dårligere stillet end de stofmisbrugende kvinder på gaderne på Vesterbro. Men mange af de udenlandske kvinder er fanget i en slavetilværelse. Hovedparten har ikke haft andre muligheder, og derfor er de lette ofre. Alle vil gerne have et bedre liv, og mange af dem er forsørgere af børn eller forældre, som er afhængige af dem. For de fleste er rekrutteringen startet hjemme i deres nærmiljø. Så derfor er truslerne mod deres familie og deres børn absolut helt reelle. Og de bliver ført ud i livet. Hvis ikke de makker ret, eller hvis pengene til bagmændene ikke bliver sendt af sted som aftalt, så falder hammeren, siger Dorit Otzen.

Reden-STOP Kvindehandel har i flere år talt for, at Danmark burde følge Sveriges eksempel og indføre et forbud mod køb af sex.

– Det er ikke et demokrati værdigt at tillade prostitution, hvor man kan købe andre mennesker som brugsgenstande. Jeg ved godt, at vi ikke stopper prostitution alene ved at indføre en lov. Den skal følges op af store kampagner på samme måde, som man går ind og oplyser om, hvor farligt det er at køre bil med alkohol i blodet. Det er de svageste kvindegrupper, der bliver solgt til prostitution, siger Dorit Otzen og underbygger sin argumentation med endnu et konkret eksempel:

– Forrige år overværede jeg en retssag, hvor fem mennesker var tiltalt for at have importeret 23 østeuropæiske kvinder, som de havde tjent millioner på. De kaldte det at vogte kvæg, og så blev kvinderne noteret efter ydeevne. En af kvinderne havde været solgt syv gange. Nogle blev solgt enkeltvis eller i bundter. Og det foregår lige her på Vesterbro. Vi ville nå meget langt, hvis danske mænd lod være med at finansiere dette kriminelle marked.

soendergaard@kristeligt-dagblad.dk

Kvindehandel

Danmark har siden 1990 oplevet en kraftig stigning i antallet af kvinder i prostitution. Politiet skønner, at halvdelen af de mellem 3000 og 6000 kvinder i prostitution er udlændinge. Kvinder-ne kommer primært fra Østeuro-pa, Asien, Sydamerika og Afrika.

Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte anslår, at der findes 4270 kvinder i prostitution i Danmark.

Det er svært at anslå antallet af handlede kvinder i Danmark, men tidsskriftet Scientific American har vurderet tallet i Danmark til mellem 1000 og 2000 kvinder.

Fagforeningen 3F kører lige nu en kampagne mod kvindehandel. Læs mere på www.stopkvindehandel.nu

Retssager om menneskehandel

I januar er der faldet domme ved tre byretter i forbindelse med sager om rufferi og menneskehandel.

En kvinde i Rødovre er i januar dømt for at have tjent en million kroner ved import af 50 udenlandske kvinder. Straffen blev på et års fængsel, hvoraf hovedparten var betinget. Hovedparten af million-indtjeningen kunne konfiskeres.

I Slagelse blev et dansk/afrikansk par dømt for at have drevet bordel med importede afrikanske teenagepiger og kvinder – mindreårige blev fundet på bordellet ved politiets razzia. Bordellet er ifølge dommen drevet i seks år – straffen var et års fængsel med udvisning i fem år af den dømte nigerianske kvinde.

I Københavns Byret er en udenlandsk mand dømt for at have udnyttet en række østeuropæiske kvinder i gadeprostitution. Manden krævede, at de hver skulle betale ham 1000 kroner i døgnet ved at arbejde i prostitution på Vesterbro.

Kilde: Reden-STOP Kvindehandel

For Dorit Otzen, der har arbejdet med prostituerede i mere end 20 år, har det været chokerende at opleve de udenlandske kvinders ofte meget desperate situation. -- Foto: Scanpix.