Fattige kvinder vælger ikke selv

Foto: .

Det er stadig afgørende at hjælpe udenlandske kvinder ud af prostitution, siger leder af Reden International Vibeke Lenskjold

Reden International har i årevis kæmpet for at hjælpe kvinder ud af prostitution. Hvad siger du til, at en del af de prostituerede ikke er interesseret i at opgive deres levevej?

"Man skal huske, at det thailandske miljø er svært at trænge ind i, og at man ikke bare kan forlade sig på kvindernes umiddelbare udsagn. Det kræver en tilbundsgående undersøgelse. Vi møder ofte kvinder, der i begyndelsen ikke kan overskue konsekvensen af at træde ud af prostitution. Men hvis de gennem et stykke tid bliver præsenteret for et alternativ, så har de kvinder, jeg har mødt, været glade for at blive hjulpet væk fra prostitution."

LÆS OGSÅ:Bagsiden af Velfærdsdanmark

Forskeren bag undersøgelsen mener, det er for unuanceret, når udenlandske kvinder i prostitution kaldes ofre?

"Jeg er enig i, at det er fint at få en mere nuanceret debat. Men vi vil stadig holde fast i, at de kvinder, vi møder, i en eller anden forstand er ofre. De er tvunget ud i prostitution på grund af fattigdom, og i den situation giver det ikke mening at tale om et frit valg."

Hvad siger du til kritikken af, at Reden fokuserer for ensidigt på at redde kvinder fra prostitution og på den måde repræsenterer hvide middelklassekvinders normer i forhold til kvinder med en helt anden baggrund?

"Det er en kritik, vi ofte hører. Men jeg kan ikke se noget forkert i, at vi forsøger at hjælpe kvinder væk fra en levevej, der har så åbenlyst skadelige konsekvenser."

soendergaard@k.dk