Eksperter: Forbud mod købesex handler mest om værdipolitik

"Uanset om prostitutionsmiljøet i Sverige ser ud til at være mindre i dag, end før landet i 1999 indførste forbud mod at købe sig til sex, bør vi ikke indføre et sådan forbud i Danmark", mener retsordfører for Venstre Karsten Lauritzen.

Regeringen vil indføre forbud mod at være kunde hos prostituerede. Et forbud handler langt mere om værdipolitiske signaler end om viden og erfaringer, vurderer eksperter

Er de prostituerede ofre eller selvstændige erhvervsdrivende? Og hvis man kriminaliserer deres kunder, risikerer man så bare at gøre prostitutionen mere usynlig, eller opnår man faktisk, at mænd holder op med at betale sig til seksuelle ydelser?

Uanset hvad forskning og udenlandske erfaringer konkluderer, bliver en kommende lovgivning imod køb af prostitueredes ydelser i sidste ende et spørgsmål om værdier. Det siger Niels Jul Nielsen, der er lektor på Københavns Universitet og har forsket i prostitution gennem historien.

LÆS OGSÅ: Kvindekroppen som værdipolitisk kampplads

Det handler i meget høj grad om ideologi samt en moralsk og principiel stillingtagen til, om vi kan acceptere, at der er penge involveret i seksuelle forhold. Der går det principielle skel mellem de to fronter, siger han og forklarer, at undersøgelser, der støtter den ene part, automatisk bliver betvivlet og modsagt af modparten.

I sit regeringsgrundlag lægger S-SF-R op til et forbud mod købesex, og i disse dage afventes en udtalelse fra Straffelovrådet om de juridiske konsekvenser af et eventuelt forbud. Det er ikke kun blandt politikere, men også blandt socialarbejdere og forskere, at man finder både fortalere og modstandere af et forbud. For man kan finde forskning, der peger på både positive og negative effekter, og derfor bliver det principper og værdier, der ender med at afgøre sagen.

LÆS OGSÅ: Købesex er ikke en menneskeret

Debatten handler i høj grad om holdninger og værdier. Selvom der findes flere undersøgelser på området, refereres der sjældent til dem. Eller det gøres på en måde, så undersøgelserne støtter egne holdninger. Derfor bliver debatten en skyttegravskrig, der ofte mangler forskningsmæssigt belæg, siger antropolog Jeanett Bjønnes, der har undersøgt debatformen vedrørende prostitution i Danmark og er ved at færdiggøre en ph.d.-af-handling om prostituerede.

Uanset at prostitutionsmiljøet i Sverige ser ud til at være mindre i dag, end før landet i 1999 indførte forbud mod at købe sig til sex, mener Karsten Lauritzen, retsordfører for Venstre, ikke, at vi bør indføre et sådant forbud. For ham bryder en sådan lovgivning med grundlæggende værdier om personlig frihed:

I virkeligheden ligger der en værdipolitisk overvejelse under det her, om hvad vi kan regulere fra statens side. Prostitution er et rigtig godt eksempel på, at der er en grænse for, hvad vi kan lovgive omkring. Det frie individuelle initiativ kan ikke begrænses, når det gælder prostitution. Desværre, skal jeg sige. Det er signallovgivning af værste skuffe.

LÆS OGSÅ: Massiv misinformation om købesexforbud

Hos Socialdemokraterne går argumenterne heller ikke kun på effekten af et eventuelt forbud. For ifølge ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff handler det dybest set om, hvilket samfund vi gerne vil have:

Man skal se på de undersøgelser og den viden, der kommer, med kritiske øjne, men først og fremmest handler det om politisk stillingtagen: Vil vi have et samfund, hvor man kan købe og sælge hinanden, hvor markedskræfterne råder, eller et samfund hvor vi passer på hinanden?.