Danmark bør forbyde prostitution

Danske sexkunder er med til at fastholde prostituerede i en helt urimelig situation, mener KFUK's Sociale Arbejde

Samfundet lukker øjnene for, at mænd, der køber sex, er med til at fastholde kvinderne i en ofte slavelignende tilværelse, mener formanden for KFUK's Sociale Arbejde, Maja Holst. Organisationen vil intensivere indsatsen for, at Danmark følger Sverige med et forbud mod at være prostitutionskunde.

–Vi ved, at prostitution har enorme omkostninger for kvinderne. Derfor er det dobbeltmoralsk, at vi ikke indfører forbud mod at være kunde hos prostituerede. Vi er ikke så blåøjede, at vi tror, vi kan afskaffe prostitution. Men kan vi forhindre nogen i at havne i det helvede, som prostitution er, så er en del nået, siger Maja Holst. Organisationen mener, at et forbud vil minimere skaderne ved prostitution.

– Erfaringerne fra Sverige har vist, at det er for svært at være bagmand. Vi har hørt fra kvinder, at der ikke er penge i prostitution i Sverige. Det betyder noget, at kunderne får dagbøder og bliver registreret og stillet til ansvar for, hvad de rent faktisk foretager sig, siger Trine Lund-Jensen fra Reden-Stop Kvindehandel under KFUK's Sociale Arbejde.

Nell Rasmussen fra Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, påpeger, at ingen kender effekten af det svenske forbud: – Undersøgelser efter indførelsen af forbudet i Sverige viser, at lige så mange svenske som danske mænd har erfaring med prostitution, så noget tyder på, at lovændringen ikke har virket efter hensigten. Men problemet er, at vi på nuværende tidspunkt simpelthen ikke kender de egentlige konsekvenser af det svenske forbud.

Prostitutionen i Danmark er vokset kraftigt siden begyndelsen af 1990'erne. Det skønnes, at der i dag er mellem 5000 og 8000 prostituerede i Danmark.

soendergaard@kristeligt-dagblad.dk