Antallet af handlede kvinder blæses op

Nicklas Bendtner Foto: colourbox.com

Ifølge britisk forskning prostituerer 9 ud af 10 kvinder sig af fri vilje, mens handlede kvinder udgør færre end hver tiende

I Danmark lever et vist antal kvinder som menneskehandlede sexarbejdere, og det samme er tilfældet i de fleste europæiske lande. Det præcise omfang er ukendt, men ofte blæses det op til uforholdsmæssigt store og urigtige størrelser.

Sådan lød det i går i flere medier fra migrationsforsker Nick Mai fra London Metropolitan University. Nick Mai har stået i spidsen for et forskningsprojektet med 100 interviews af primært kvinder i sexindustrien, og projektets undersøgelse viste, at seks procent var blevet handlet til sex, syv procent var underlagt forskellige former for tvang, mens næsten 9 ud af 10 ikke følte sig tvunget til sexarbejde og selv havde valgt det.

LÆS OGSÅ: De skriver prostitution og narkohandel på CV'et

På den baggrund ønsker Nick Mai at kvalificere debatten om sexarbejde, for når diverse organisationer udbasunerer, at størstedelen af sexarbejdende kvinder er handlede, overskygger det andre og mere presente problemer ved sexarbejde.

Undersøgelsen kan bruges til at fokusere opmærksomheden og pengene på de mest sårbare områder inden for sexarbejde: vold og udnyttelse. Og for udenlandske kvinder: tvangsudvisning. De udenlandske kvinder ved godt, at de risikerer at blive udvist, hvis de bare er her som sexarbejdere, så for dem kan der være en interesse i at hævde, at de er handlede.

Nick Mai pointerer, at det på ingen måde er hans ærinde at tale problemerne vedrørende handlede sexarbejdere ned, men debatten fortjener et mere retvisende billede af omfanget end hidtil, mener han.

Seks procent handlede kvinder er stadig et enormt stort tal, og selvfølgelig er det et problem, men vi bliver nødt til at rette opmærksomheden på især vold mod sexarbejdere. Dét skal de fleste beskyttes imod, ikke imod menneskehandlere. Hvis omkring 10 procent er udsat for menneskehandel, bør det også være 10 procent af pengene, som går til den indsats ikke mere end det.

Fra organisationen Reden International, som arbejder med ofre for menneskehandel og udenlandske kvinder i prostitution, erkender Malene Muusholm, at det reelle antal sexhandlede kvinder i både Danmark og globalt er umuligt at fastslå med sikkerhed. Men det faktiske antal er heller ikke afgørende, mener hun, for problemet er til stede, og så længe det er det, bør det bekæmpes.

Hvad er nok, for at menneskehandlede kvinder er et problem? Antallet af handlede i Danmark er da helt sikkert meget, meget mindre end i Asien, hvor problemet er horribelt stort, men jeg kan bare sige, at vi har masser at lave. Lige nu har vi otte kvinder på vores krisecenter for menneskehandlede kvinder, og de har grimme, grimme historier.

Sidste år husede centret i alt 56 handlede kvinder, og kvinderne er til stede i det københavnske gadebillede, så at det helt præcise tal for omfanget ikke kan gøres op, må man forlige sig med uden at lukke øjnene for problemet, mener Malene Muusholm.

Generelt bliver hele hjælpeindustrien kritiseret for at gøre tingene alvorligere, end de måske er, for at få flere penge, og vi har alle et ansvar for at gengive virkeligheden så ansvarligt som muligt, men hvis vi går helt ned i praksis, så er der altså handlede kvinder i Danmark. Og det må vi diskutere, hvordan vi løser.

Ifølge FNs specialorganisation i indsatsen mod menneskehandel, UNGIFT, er der i de industrialiserede lande 270.000 handlede personer i tvangsarbejde. Op mod halvdelen af disse anslås at være kvinder i sexindustrien.