Bør Jeppe Kofod blive tilgivet?

Justitsminiser Lars Barfoed og Udenrigsminister Lene Espersen i åbent samråd. Jeppe Kofoed under samrådet. Foto: Kristian Juul Pedersen Denmark

Den 34-årige socialdemokratiske udenrigspolitiske ordfører Jeppe Kofod holdt i påsken foredrag for medlemmer af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. I forbindelse med den efterfølgende fest dyrkede Kofod sex med et 15-årigt DSU-medlem. Reaktionerne har været alt for hårde, og han bør kunne tilgives, mener partiets kredsformand på Bornholm, Anette Stæhr. Nej, han har overtrådt reglerne og skal ikke vise sig i DSU igen, siger organisationens formand, Jacob Bjerregaard

JA

Anette Stæhr, formand for den kreds hos Socialdemokraterne, Jeppe Kofod er opstillet i, hvorfor diskvalificerer det ikke Jeppe Kofod, at han har dyrket sex med en 15-årig?

Man skal passe på med at gøre politikerne til mere end mennesker. De skal naturligvis være deres ansvar bevidst som rollemodeller, og de skal forstå, at der er et særligt kodeks for politikere, fordi de er folkevalgte. Men at Jeppe bliver straffet, som han gør, er helt ude af proportioner med det, han har gjort. Han har tabt hovedet i festligt lag, og det var rigtig dumt, men det må kunne tilgives. Det har jeg og hele kredsen i hvert fald gjort.

Men er det ikke tale om mere end at tabe hovedet, når det drejer sig om en 15-årig pige, som han lige har holdt foredrag for internt i partiet?

Jeg er enig i, at det ikke burde været sket, men alle mennesker begår jo fejl. En trafikminister kan køre for stærkt, en justitsminister kan køre en dame ned. Mange andre folketingspolitikere har gjort ting, der ikke er for smarte uden at blive dømt og hetzet, som Jeppe bliver det i øjeblikket. Han har jo ikke overtrådt loven.

Er partiets ledelse og medierne i øvrigt for puritanske i denne sag, synes du?

Hele situationen er jo skabt af den måde, partiets ledelse er gået ud med sagen på. Jeg kan godt lide åbenhed, men man kan godt have åbenhed uden så hårde konsekvenser. Husk på, at Jeppe er en utrolig dygtig politiker, så at det indirekte bliver krævet, at han helt trækker sig fra politik, synes jeg er overdrevet.

Hvor går din grænse for, hvad man tillade sig som politiker?

Grænser er svære, når der er tale om etik og moral. Man må under ingen omstændigheder bryde loven. Men man skal opføre sig ordentligt og anstændigt, og den grænse har Jeppe overtrådt, men ikke i en grad, hvor han skal ødelægges politisk.

henriksen@kristeligt-dagblad.dk

NEJ

Af Freja Bech-Jessen

Jacob Bjerregaard, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, du har taget skarpt afstand fra Jeppe Kofods handlinger og bedt ham blive væk fra fremtidige arrangementer i DSU. Er det ikke en voldsom reaktion?

Reaktionen har nok udviklet sig voldsommere, end vi havde forventet. Men vi har handlet som samlet ledelse og står ved, at vi har gjort det eneste rigtige. Jeppe Kofod har overtrådt nogle meget klare regler i DSU nemlig, at man som voksen underviser eller foredragsholder ikke må have et seksuelt forhold til de unge kursister. Hans handlinger er i direkte modstrid med vores politik på det område. Og så er det klart, at det er en skærpende omstændighed, at pigen kun er femten år.

Men en 15-årig må jo netop ifølge loven selv bestemme, hvem hun vil gå i seng med. Hvorfor skal en DSU-formand blande sig i det?

Som sagt, så har vi en klar politik på det her område. Undervisere skal ikke indlede forhold til vores kursister. Men når det er sagt, så står en ung pige på 15 år kun på tærsklen til at blive voksen. Hun kan stadig have svært ved at skelne mellem, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert for hende. Den usikkerhed skal ikke afprøves på et DSU-arrangement. Vi har et stort ansvar over for både de unge og deres forældre. De skal kunne forvente, at de møder op til et trygt miljø i vores organisation.

Betyder det, at politikere skal leve efter en højere moral end alle os andre?

Det er i hvert fald moral, som politikerne bliver dømt på. Det er jo politikernes handlinger og holdninger, der betyder, om vælgerne stemmer på dem eller ej. Jeg skal ikke dømme Jeppe Kofods moral. Jeg tager ikke afstand fra hans person, men fra hans handlinger. Sådan er mit personlige værdisæt.

Det er jo ikke første gang, at en ung politiker træder forkert. Er det ikke tegn på en form for nypuritanisme, at Kofod nu dømmes så hårdt?

Det skal jeg ikke kunne sige. Vi har forholdt os til den konkrete sag. Jeppe Kofod har udmærket været klar over vores regler, men har alligevel overtrådt dem. Det har vi måttet tage konsekvensen af og bedt ham holde sig væk fra fremtidige DSU-arrangementer. Hvad der skal ske med hans fremtidige karriere, blander vi os ikke i.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk