Overvågning

Hvem kigger med, hvornår og hvorfor? Det er ingen hemmelighed, at overvågning finder sted i Danmark hele tiden. Nogle overvåger deres medarbejdere, mens andre sætter kameraer op i privaten. Noget overvågning foregår i det åbne og helt systematisk, mens andet overvågning sker i det skjulte uden vi opdager det. I dette tema har vi samlet artikler om overvågningsmetoder, regler om overvågning og hvilke etiske dilemmaer overvågningen rummer.
1. Hvad er overvågning?

Vi omgiver os med overvågning

Overvågningen har taget nye former de seneste år. Det er ikke kun staten, men i høj grad borgerne selv, der overvåger hinanden. Forskere efterlyser mere debat om brug af overvågning

2. Tryghedens pris
3. Anti-terror-love

Overvågning blev sikkerhedens pris

I kølvandet på terrorangrebene i 2001 vedtog mange lande stramninger i straffeloven og retsplejeloven for at sikre en mere effektiv indsats mod terror. Men det medførte også en række begrænsninger i danskernes og europæernes retssikkerhed og personlig frihed. Hvorfor er det så svært at finde en rimelig balance mellem frihed og terrorbekæmpelse?

4. Overvågning i udlandet
5. Overvågning i familien

Børn er en af de mest overvågede befolkningsgrupper

Moderne teknologi og kameraer ved skoler har gjort, at børn i dag er mere overvågede end nogensinde. Og mere end voksne ville finde sig i, siger overvågningsforsker, som i en ny bog advarer mod negativ kontrol af børnene

6. Dataovervågning
7. Guides
8. Debat
9. Seneste artikler