Overvågning

Hvem kigger med, hvornår og hvorfor? Det er ingen hemmelighed, at overvågning finder sted i Danmark hele tiden. Nogle overvåger deres medarbejdere, mens andre sætter kameraer op i privaten. Noget overvågning foregår i det åbne og helt systematisk, mens andet overvågning sker i det skjulte uden vi opdager det. I dette tema har vi samlet artikler om overvågningsmetoder, regler om overvågning og hvilke etiske dilemmaer overvågningen rummer.
"Du er ikke alene/ der er en, der følger dig," synger Sebastian, og han har helt ret. Fra vugge til grav følges vi af forskellige former for overvågning, både i den fysiske verden og i den digitale. Burde vi være bekymrede, eller er det blot til vores eget bedste? Ritzau Scanpix/Iris
1. Hvad er overvågning?

Definitionen på overvågning er det, at holde øje med nogen eller noget, både i betydningen at holde opsyn med og i at bevogte. 

Overvågning er ofte til debat, da det kan være svært at finde balancen mellem ønsket om for eksempel sikkerhed og krænkelse af den enkeltes frihed. Overvågningen i Danmark er dog omfattet af en række regler og love, som er til for at beskytte mod overvågningens negative konsekvenser. Dog siger vi på andre områder frivilligt ja til overvågning uden at vide det, eksempelvis til trådløs overvågning via vores mobiltelefoner. 

Her har vi samlet en række artikler om overvågning, der omhandler hvem, hvordan, hvornår og hvorfor, når det kommer til etik og overvågning. 

2. Overvågning kort fortalt

Vi omgiver os med overvågning

De fleste forbinder overvågning med kameraer og hemmelig spionering, men det er et meget bredere fænomen, som indgår i hverdagslivet hos os alle. Og det er ikke kun staten, men i høj grad borgerne selv, der overvåger hinanden. Forskere efterlyser mere debat om brug af overvågning

3. Anti-terror-love

Sikkerhedens pris

I kølvandet på terrorangrebene i 2001 vedtog mange lande stramninger i straffeloven og retsplejeloven for at sikre en mere effektiv indsats mod terror. Men det medførte også en række begrænsninger i danskernes og europæernes retssikkerhed og personlig frihed. Hvorfor er det så svært at finde en rimelig balance mellem frihed og terrorbekæmpelse?

Derfor er terrorlovene stramme nok

Terrorsagen i USA rejser krav om stramninger af terrorlovgivningen herhjemme, men der bliver højst tale om små justeringer. Ikke en terrorpakke 3

I udlandet

Én million i USA overvåges for terror

Borgerrettighedsorganisation anslår, at over én million mennesker i USA er på en liste over formodede og kendte terrorister - og er under overvågning.

4. Frivillig overvågning

Hvornår er rabat mere værd end privatliv?

Dit kort til DagliBrugsen er også DagliBrugsens kort over dig. Du registreres mange gange i løbet af en dag til gengæld for rabatter, men er det prisen værd? spørger Thomas Ploug, lektor i it-etik

Forbrugerne handler naivt med personlige data

Danskerne er vilde med rabat, og virksomhederne tilbyder det i stigende grad i bytte for personlige oplysninger. Men det er på tide at fokusere på bagsiden af rabatkortet, advarer eksperter

5. Overvågning udbredes
På internettet

Google og Apple kigger med

Iphones og Androids udfordrer privatlivet og ikke mindst tilliden til de multinationale selskaber, skriver Thomas Ploug, lektor i IT-etik

Dating-overvågning bekymrer råd

Forskere registrerer flittigt danskernes dating på nettet. For det hører til kulturarven. Men it-fagfolk advarer mod overvågningen.

I sundhedssektoren

Demente spores via gps

Beboere på plejehjem udstyres med en gps, så personalet kan spore dem, hvis de ældre ikke kan finde hjem

Handicappede børn må GPS-overvåges

Psykisk handicappede børn må gerne overvåges med GPS. Det foreslår socialministeren efter at Århus Kommunen hidtil har fået afslag

I skolen
I tog og bus

Trafikselskaber kræver cpr-nummer for at oplyse billetpriser

Brugere af offentlig transport skal oplyse cpr-nummer for at få oplyst rejsepriser på nettet for at stille spørgsmål om rabatkort og for at klage. Trafikselskaberne har en lemfældig omgang med passagerernes persondata, mener it-lektor

Nyt rejsekort kræver kunders personnumre

For at køre med kollektiv trafik landet over skal man fra næste år oplyse sit cpr-nummer og andre personlige oplysninger. Ellers kan man ikke få et normalt rejsekort. Passagerer presses til noget helt urimeligt, lyder kritikken

Hvor meget privatliv må et togkort koste?

Det er med det nye rejsekort til offentlig transport blevet dyrere for passagerer at beskytte personlige data. Cpr-nummeret opfattes ikke længere som en særligt privat oplysning, siger overvågningsforsker

Politikere kræver undersøgelse af Rejsekortet

Flere af Folketingets trafikordførere kræver en undersøgelse af det nye rejsekort til offentlig transport. For at købe kortet skal passagerer oplyse cpr-nummer eller betale 60 procent mere af prisen

6. Forældre overvåger børn

Børn er en af de mest overvågede befolkningsgrupper

Moderne teknologi og kameraer ved skoler har gjort, at børn i dag er mere overvågede end nogensinde. Og mere end voksne ville finde sig i, siger overvågningsforsker, som i en ny bog advarer mod negativ kontrol af børnene

Nu kan du overvåge dit barn døgnet rundt

MED AFSTEMNING Snart bliver det muligt at følge dit barns færden: Hvor barnet er, hvem det taler med, og hvilke hjemmesider barnet besøger. Ville du benytte dig af muligheden?

Omsorg eller unødig overvågning?

En ny mobiltelefon med indbygget gps er populær blandt danske forældre, som gerne vil vide, hvor ungerne er, og hvem de ringer til. Eksperter advarer mod at udfordre grænsen mellem kontrol og omsorg

Klassiker

Er overvågning en hjælp, eller ødelægger vi barndommen?

Det er ikke teknologien, men forældrenes forvaltning af den, der er et problem, mener digital trendanalytiker. Vi risikerer at skade børns frihed til at lege og udfolde sig frit, frygter børneforsker. Læs eller genlæs

7. Børn overvåger forældre
8. Kontrol af borgere
9. Positive og negative effekter

Færre trafikdræbte? Jo, det kan lade sig gøre, hvis vi vil

Hvis de vejdræbte var døde af svineinfluenza, ville der være et anderledes politisk fokus på forebyggelse, siger ekspert. Opsætning af kameraer til overvågning af hastigheden på landevejene har i andre lande ført til store fald i antallet af trafikdrab. Men justitsministeren afventer resultaterne af danske forsøg

Øget overvågning gør os til et anmeldersamfund

Danskerne holder i stigende grad øje med hinanden. Det er ved at udvikle sig til en mistænksomhedskultur og truer med at ødelægge naboskabet, advarer forskere

Fokus på tryghed kan give utryghed

Et nyt initiativ sætter fokus på tryghed for borgerne. Men snak om tryghed kan få modsat effekt, siger forsker

10. Seneste artikler
Bogomtale

Bogomtale: Din tilværelse er til salg

Shoshana Zuboff fremviser i bogen "Overvågningskapitalismens Tidsalder" en nærmest dystopisk tidsalder, som vi befinder os midt i med stor indignation. Det skriver Jakob Dreyer, der er Ph.d.-studerende på Københavns Universitet i sin omtale af bogen

Forsker: Vi befinder os allerede i en overvågningskultur

Hvad er overvågning, og hvordan forholder vi os til, at vi lever i en overvågningskultur? Overvågningsforsker Anders Albrechtslund vil med ny bog klæde os bedre på til at se både ulemper og fordele ved det overvågningssamfund, der allerede er en realitet

Debat

Dataovervågning er et effektivt angreb på borgernes frihed

I et frit land skal man kunne bevæge sig, uden at myndighederne registrerer ens gøren og laden. Det er en grundlæggende side af den frihed, vi alle er dybt afhængige af. En frihed, det er værd at kæmpe for - også på internettet, hvor en væsentlig del af vores hverdag foregår, skriver Thomas Bøge og Michael Lerche

Borgerne er ligeglade med, om de dataovervåges

25 organisationer frygter de juridiske, tekniske og økonomiske konsekvenser af et forslag om ny overvågning af alle borgeres aktiviteter på nettet og har bedt om at få det udsat, men borgerne bekymrer sig ikke synderligt, fastslår forsker

Klassiker

Er overvågning en hjælp, eller ødelægger vi barndommen?

Det er ikke teknologien, men forældrenes forvaltning af den, der er et problem, mener digital trendanalytiker. Vi risikerer at skade børns frihed til at lege og udfolde sig frit, frygter børneforsker. Læs eller genlæs

Se flere