Opret en mindelund for organdonorer

"Det bedste motiv eller incitament til at blive donor skal ske gennem værdier. Lad os derfor anlægge en mindelund til minde om de personer, der gennem døden giver liv og værdi til deres medmennesker," skriver Jacob Birkler.

Vi bør fokusere på den ærværdighed, der er forbundet med at være organdonor. Organdonorer bør agtes og anerkendes, fordi de redder liv, mener Jacob Birkler

I DANMARK HAR VI den udfordring, at mange alvorligt syge mennesker har behov for organtransplantation. For nogle vil et nyt organ medføre omfattende forbedringer af levevilkår og udfoldelsesmuligheder, mens det for andre udgør forskellen på liv og død.

I dag kan man frivilligt tilmelde sig Donorregisteret og dermed aktivt melde sig som donor. Desværre er der alt for få, der benytter sig af denne mulighed. Selvom størstedelen af den danske befolkning er positiv over for organdonation, er der kun cirka 12 procent, der er tilmeldt Donorregisteret.

LÆS OGSÅ:Hæder til organ-donorer

Det er derfor blevet foreslået, at der gives en skattefordel til de personer, der gerne vil donere deres organer, men det er en helt forkert måde at håndtere manglen på organer på.

Vi har en god tradition for, at donation af blod, æg- og sædceller såvel som organer ikke bør motiveres af en økonomisk gevinst, men derimod være baseret på et ønske om at ville hjælpe andre.

Derfor er vi nødt til at se på, hvad der ellers ligger i værktøjskassen.

Én løsningsmodel er, at vi alle skal være organdonorer fra fødslen, også kendt som formodet samtykke. Idéen er, at vi fungerer som donorer, medmindre vi fravælger denne ordning. I modsætning til den nuværende praksis, hvor vi aktivt kan melde os til et donorregister, får vi i stedet mulighed for at melde fra.

Det Etiske Råd har været meget splittet i spørgsmålet om samtykke og delte sig i stort set to lige store lejre, da det sidst behandlede spørgsmålet i 2008.

Personligt mener jeg, at det er af stor værdi, at hver enkelt med sig selv og sine nærmeste skaber sin egen livsanskuelse i relation til organdonation og på det grundlag aktivt tilmelder sig Donorregisteret uden at skulle påtvinges et fravalg.

Men en løsning behøver hverken at inkludere en økonomisk gevinst eller en medfødt donorregistrering. Derimod bør vi fokusere på den ærværdighed, der er forbundet med at være organdonor. Organdonorer bør agtes og anerkendes, fordi de redder liv.

Jeg vil derfor foreslå, at vi i Danmark anlægger en mindelund for de personer, der efter døden har doneret et organ.

Vi bør fokusere på det værdifulde og livgivende ved at være organdonor uden at bruge pisk eller gulerod gennem fravalgsordninger eller økonomiske skattefordele. Med en mindelund gør vi det ærefuldt at være organdonor, og derfor skal det også være muligt at mindes de personer, der rent faktisk gør det.

Det bedste motiv eller incitament til at blive donor skal ske gennem værdier. Lad os derfor anlægge en mindelund til minde om de personer, der gennem døden giver liv og værdi til deres medmennesker. Lad os fokusere på det værdifulde i at være organdonor.

Etisk set bliver skrevet på skift af tidligere formand for Det Etiske Råd Erling Tiedemann, forstander på Testrup Højskole og idéhistoriker Jørgen Carlsen, lektor og formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler, tidligere medlem af Det Etiske Råd Klavs Birkholm og folketingskandidat for De Konservative Tove Videbæk.