Organdonation

Organdonation er noget, der vedrører os alle, for hvad skal der ske med vores krop, når vi dør? Siger vi ja eller nej tak til organdonation? Og skal vi, hvis vi kan, redde andres liv med det legeme, vi ikke længere bruger? Etisk råd anbefaler i øjeblikket et formodet samtykke til organdonation og et borgerforslag har også rejst spørgsmålet i folketinget.
Selv om der bliver flere organdonorer, så er ventelisterne for organtransplantationer stadigt lange. Det er hovedsageligt transplantation af hjerte, lunger, nyrer og lever, som resulterer i lang ventetid, og ifølge Dansk Center for Organdonation dør omkring 30 patienter hvert år på ventelisten til et nyt organ. Foto: stock.xchng
1. Hvad er organdonation?

Lægevidenskaben bliver hele tiden dygtigere og dygtigere, men med udviklingen opstår også en række etiske spørgsmål, for hvor langt skal man gå for at opretholde et liv? Spørgsmålet om organdonation udvikler sig ofte til etiske dilemmaer mellem videnskab og tro, og grænserne for, hvad der er muligt indenfor emnet, rykker sig hele tiden.

Bliv meget klogere på organdonation i dette tema, hvor du kan dykke ned i de etiske dilemmaer.

2. Personlige beretninger
Specialhistorie

Skal man sige ja eller nej til organdonation, når et familiemedlem dør?

Organdonation kan redde andre menneskers liv. Omvendt kan det virke brutalt at sige ja til at lade organerne fjerne fra et familiemedlem. Vi har talt med to kvinder, der har stået over for spørgsmålet. Den ene sagde ja, den anden sagde nej. Hvilken historie vil du læse?

Hendes hjerte duede ikke. Nu har hun en andens

For 20 år siden holdt mange vejret, da den første hjertetransplantation fandt sted på Rigshospitalet, og i 2010 har flere danskere end nogensinde fået et organ fra et andet menneske. Trine Larsens liv blev forlænget på ubestemt tid, da hun i februar fik et nyt hjerte

Dø, så jeg kan leve

Et organ sætter ud. Kroppen svigter, og et andet menneske skal dø, før man kan leve videre. Dette etiske dilemma blev virkelighed for Martin Green, da han for fem år siden blev livstruende syg og ville dø uden en ny lever

3. Organdonation i Danmark

Ældre er blevet sundere og donerer nu flest organer

I 2017 udgjorde ældre over 70 år den største gruppe blandt alle organdonorer, viser nye tal. Det er i dag lige så relevant at tale med ældre som yngre om, hvorvidt de ønsker at være organdonorer, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Flere bliver organdonorer i Danmark

Fremgangen i antallet af organdonorer fortsætter støt , men især arbejdsgangene på hospitalerne kan give flere chancen for at donere, vurderer fagfolk. Det har blandt andet givet gode resultater i Region Syddanmark

Sundhedspersonales tro påvirker pårørendes støtte til organdonation

Læger og sygeplejerskers tro kan have betydning for, om pårørende giver samtykke til, at deres afdøde familiemedlem må bruges som organdonor, viser en ny undersøgelse. Den peger på vigtigheden af, at sundhedsprofessionelle tager stilling til egne værdier og lærer at tale om eksistens

4. Nyt hjertedødskriterie

Hjertedødskriterium på vej i Danmark – i Norge er læger uenige

I Danmark skal hjertedødskriteriet ved organdonation indføres i det nye år. I Norge har myndighederne netop udsendt en længe ventet rapport om hjertedødskriteriet, men de norske læger er fortsat uenige om det etisk forsvarlige i metoden. Vi har brug for en debat herhjemme, siger medlem af Det Etiske Råd

Forskellen på hjernedød og hjertedød

I Frankrig er en mand vågnet op, mens lægerne stod klar til at fjerne hans nyrer til transplantation, fordi de troede, han var død. Det har sat det såkaldte hjertedødskriterium til debat. Kristeligt Dagblad giver her svar på nogle af de mest centrale spørgsmål

5. Anonym nyredonation
6. Automatisk eller aktiv tilmelding?

Skal reglerne for organdonation ændres i Danmark?

Teolog, historiker og forfatter Jørgen Hornemann mener, at reglerne omkring organdonation bør ændres. Sygeplejerske og tidligere medlem af Det Etiske Råd Ulla Fasting argumenterer for at bibeholde de eksisterende regler

Organdonation som tilvalg eller fravalg

Vi bør fokusere på det ærefulde, der er forbundet med at være organdonor. Organdonerer bør agtes og anerkendes, fordi de redder liv, skriver Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd

Læger: Alle bør som udgangspunkt være organdonorer

Et flertal af adspurgte læger mener, at danskerne automatisk skal være tilmeldt Donorregistret med mulighed for at melde sig ud. Det vil gøre samtalen med pårørende lettere, siger to intensivlæger. Men andre peger på, at andre indsatser har dokumenteret bedre effekt

7. Organhandel

Dilemma: Hvorfor må vi ikke sælge vores egen nyre?

En løsning på de manglende nyredonationer kan være at tilbyde folk en pæn sum penge for deres organ. Sådan lyder debatten igen i England. Det kunne vi bestemt også overveje i Danmark, mener direktør for Cepos, Martin Ågerup

Fattige i Den Tredje Verden sælger organer til danskere

Selvom organturisme er lovligt i Danmark, får organforeningerne kun få henvendelser fra mennesker, der benytter det. Nyreforeningen har kendskab til knap 30 danskere, der har importeret en nyre

"De stjal min nyre"

Sayed Mahmud Abu Dief er en 26-årig arbejdsløs egypter, som for tre år siden fik tilbudt et job i Libyen af en mand, der udgav sig for at være forretningsmand. Han skulle blot igennem et helbredstjek på Kairos hospital

Organhandlens fem store steder

Det er svært at vurdere omfanget af handlen med menneskelige organer, fordi det foregår på et sort marked

8. Videnskab

Hvornår er man død?

Selvom hjernedødskriteriet har været brugt i Danmark i snart 30 år, er der fortsat usikkerhed om det

Markant flere donerer kroppen til videnskab

Efter årtier med alvorlig mangel på lig til undervisning og forskning er antallet af danskere tilmeldt en donorordning tredoblet på blot to år. Døden er blevet mere personlig og mindre religiøs, mener forskere

Hvornår er din krop en del af dig?

En dansk forsker vil nu undersøge, hvor de kulturelle og etiske logikker bag vores og andres holdninger til kropslige donationer stammer fra

9. Organdonation og tro

De store verdensreligioner støtter organdonation

Selvom nogle religiøse grupper anser donation af kropsdele for kannibalisme eller synd, bakker de største religioner i verden op om organdonation, viser undersøgelse

Hvad siger Gud til organdonation?

Der står ikke noget i Bibelen om organdonation, og spørgsmålet må derfor besvares ud fra den konkrete situation, skriver Johanne Stubbe Teglbjærg i kristendom.dks brevkasse

Paven klar til at være organ-donor

Paven bærer donor-kort og er parat til at donere sine organer efter sin død. Han kalder det er en kærligheds-handling

10. Seneste artikler

Formodet samtykke til organdonation vinder udbredelse i Europa – men ikke i Danmark

Island tilsluttede sig for nylig den lange række europæiske lande, som har gjort det obligatorisk for alle borgere at donere deres organer, medmindre de selv aktivt siger fra. Men selvom de danske donationsrater er lave, er et flertal af danskerne, flere danske politikere og Det Etiske Råd imod, at Danmark følger trop

Organdonation: Læs det store tema

Lægevidenskaben bliver hele tiden dygtigere og dygtigere. Men i forbindelse med udviklingen opstår en lang række etiske spørgsmål, blandt andet i forbindelse med organdonation. For hvor langt skal man gå, og hvordan løser man de dilemmaer, der opstår?

Debat

Det Etiske Råd: Tag stilling til organdonation

Diskussionen om formodet samtykke ville være unødvendig, hvis de fleste tog stilling og udfyldte et donorkort eller registrerede deres holdning i donorregisteret, mener Det Etiske Råd

Esthers ar er mest på kroppen - mors og fars er inden i

Esther på fire år er rask, efter hun blev transplanteret med en ny lever for to år siden. Men et langt og usikkert sygdomsforløb har givet mentale metastaser i familien, der stadig kæmper for at komme sig

Forening vil sætte fart på organdonor-proces

Der vil gå adskillige generationer, før danskerne har taget stilling til organdonation, siger foreningen 7Liv, der vil have automatisk tilmelding til Donorregistret. Men formodet samtykke er uden effekt, indvender donationsansvarlig læge

Debat

Samtykke ved organdonation: Kroppen skal ikke tingsliggøres

Bevarelsen af det informerede samtykke er for mig at se helt nødvendigt for at undgå en tingsliggørelse af det enkelte menneske og for at respektere det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse, skriver medlem af Det Etiske Råd Christian Borrisholt Steen

Se flere