De fleste har begået vold mod deres børn

15 år efter at revselsesretten blev afskaffet, har to ud af tre forældre mindst én gang straffet deres barn fysisk, fremgår det af SFI-rapport. Det har alvorlige konsekvenser for børns trivsel. Foto: Stock.xpert

15 år efter at revselsesretten blev afskaffet, har to ud af tre forældre mindst én gang straffet deres barn fysisk, fremgår det af SFI-rapport. Det har alvorlige konsekvenser for børns trivsel

Én eller flere gange har 65 procent af alle forældre rusket deres barn hårdt eller givet det en endefuld eller lussing. Det viser en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, der baserer konklusionen på interviews med 3921 mødre. De høje tal for den fysiske afstraffelse i hjemmene kommer bag på forskerne bag undersøgelsen.

LÆS OGSÅ: Kun få forældre bliver dømt for vold mod deres børn

Vi er meget overraskede over, at så mange forældre slår deres barn, da det har været ulovligt i snart 15 år. Og vi mener, at de reelle tal er højere, da det at lægge hånd på sit barn er tabu for en del forældre. Derfor er det nok ikke alle, som har villet indrømme det i undersøgelsen, siger forsker i SFI og medforfatter til rapporten Peter Skov Olsen.

Fysisk afstraffelse bliver i rapporten defineret som en lussing, endefuld eller at ruske barnet hårdt. Revselsesretten blev ophævet i 1997, og rent juridisk kan alle tre tilfælde betegnes som vold og er dermed ulovlige og strafbare.

Rapporten viser også, at næsten hver femte barn bliver mere eller mindre systematisk udsat for vold. 17 procent af mødrene svarer nemlig, at de enten selv eller faderen straffede deres barn fysisk flere gange i perioden, fra barnet var 3 år, til det var 11 år.

Ifølge Peter Skov Olsen kan man dog ikke afgøre, om tallene er udtryk for en stigning eller et fald, for tidligere undersøgelser har brugt andre metoder og er derfor svære at sammenligne.

Ifølge rapporten er det forældre i alle sociale lag, som kan finde på at slå eller ruske deres børn. Derfor er det et udpræget samfundsproblem, der viser, at rigtig mange forældre ikke er gode nok til at klare problemerne i hverdagen, mener privatpraktiserende børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Forældrene er blevet mere stressede og har mindre tid og overskud til at løse konflikterne med børnene. Og det har alvorlige konsekvenser for børnene, siger hun.

Ifølge Margrethe Brun Hansen mister børnene tilliden til forældrene og bliver angste og utrygge. En del af dem får koncentrationsbesvær i skolen og har svært ved at fordybe sig og have tillid til andre, fordi de ikke føler sig elsket og forstået. Og mange børn tager disse problemer med sig ind i ungdoms- og voksenlivet.

En anden årsag til, at vold mod børn foregår i så mange hjem, er, at samfundet i alt for høj grad ser gennem fingre med problemet, mener formand i Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen.

Hvis en far giver sit barn en lussing i supermarkedet, er der ikke nogen, som reagerer. Men giver samme far sin kone en lussing, vil der blive ringet efter politiet omgående. Begge dele er vold og ulovligt. Men kun det første tilfælde bliver betragtet som kriminelt, siger hun.

Ifølge hende er det den grundlæggende accept af vold mod børn, som er skyld i, at problemet i dag er så stort. Derfor kræver det oplysning og kampagner, så forældrenes holdning til problemet ændres, mener Lisbeth Zornig Andersen.

Men samtidigt skal politiet og de sociale instanser bliver bedre til at anmelde og straffe de mange forældre, som overtræder loven.