Det vil vi med etik.dk

Etik og etisk beslægtede temaer fylder i offentligheden som aldrig før. Virksomheder sælger sig på at handle i overensstemmelse med god etik, som forbrugere vil vi gerne handle etisk forsvarligt, og de store spørgsmål om aktiv dødshjælp og genteknologi presser sig på politisk.

Professor i etik Jesper Ryberg har i et interview til Kristeligt Dagblad udtalt, at det stigende antal etiske dilemmaer i samfundet fordrer en dannelse i de etiske spørgsmål, som vi ikke besidder. Vi er ganske enkelt for dårligt trænede til at diskutere etik, var hans pointe. Og det er problematisk i en tid, hvor etiske spørgsmål fylder stadigt mere.

Med etik.dk ønsker Kristeligt Dagblad at sætte endnu mere fokus på at give debatten om etik et fundament. Etik.dk er Kristeligt Dagblads bud på, hvordan man på nettet kan etablere en træningsbane, hvor dannelsen af vores etiske navigationsudstyr, vores etiske GPS, om man vil, finder sted.

På etik.dk vil brugeren finde vedkommende og journalistisk gennemarbejdede artikler om etik, formidlet i et format, der giver overblik og indsigt. Hvis man vil vide noget om etik, kan man finde det her.

Vi vil også give brugerne mulighed for at give deres mening til kende, ligesom vi opfordrer dem til at stille spørgsmål til vores kompetente panel af meningsdannere, som gerne tager bladet fra munden og vælger side, når det gælder spørgsmål om rigtigt og forkert.

Etiske spørgsmål er sjældent udrustet med facitlister, og i et ægte etisk dilemma er der som regel vægtige argumenter både for og imod. Alligevel tager begrebet etik udgangspunkt i den meget umoderne forestilling om, at en bestemt handling kan være enten rigtig og forkert, og det provokerer os som frie mennesker. Samtidig er det det, der gør emnet så utrolig interessant. På etik.dk vil vi belyse og debattere denne spænding. Her sætter vi etiske problemstillinger i kontekst, finder argumenterne og ser på konsekvenserne.

Det finder du på etik.dk:
- Nyheder fra ind- og udland: Artikler om de politiske strømme og beslutninger
- Baggrundsartikler om teknologiske landvindinger inden for sundhedsområdet
- Gennemarbejdede temaer om de virkeligt tunge emner som abort, aktiv dødshjælp, selvmord og krig
- Etik i hverdagslivet: Er det ok at tale i mobiltelefon på offentlige steder?
- Etikkens historie: Gennemgang af filosofien bag forskellige etiske principper
- Genvej til viden: Oversigtsartikler som “Hvad er etik?” og “10 vigtigste ting at vide om kloning?”
- Debat: 10 dygtige panelister med ekspertise inden for blandt andet medier, forbrug, sundhed, virksomheder, teknologi og ældreområdet svarer på læsernes spørgsmål
- Quizzer: Test din viden om etik
- Facebook: Svar på ugens etiske dilemma på facebook

Ansvarshavende chefredaktør for Etik.dk: Erik Bjerager