Troende snyder lige så meget som ikke-troende

Hvorvidt du er troende eller ej afgør ikke, om du kan finde på at snyde. Det spiller til gengæld en rolle, om du tror på en straffende eller en godgørende Gud, viser ny amerikansk undersøgelse. Foto: Erwin Wodicka

Et nyt studie viser, at troende har lige så stor hang til at snyde som ikke-troende. Derimod ser de to grupper forskelligt på moral, pointerer dansk religionsforsker

Får en troende muligheden for at snyde til en eksamen, vil personen være lige så tilbøjelig som den ikke-troende til at springe over, hvor gærdet er lavest.

Det viser en amerikansk undersøgelse, som sidste måned blev publiceret i International Journal for the Psychology of Religion.

LÆS OGSÅ: Er det lettere at snyde religiøse mennesker?

Studiet er baseret på 100 universitetsstuderende i Amerika, som har fået udleveret en elektronisk matematik-test med mulighed for at snyde. De studerende skulle desuden oplyse, om de troede på Gud og hvilke karaktertræk, de i så fald forbandt med Gud.

Undersøgelsen viser, at troende og ikke-troende er lige tilbøjelige til at snyde. Ser man derimod isoleret på gruppen af troende, registrerer forskerne, at synet på Gud også smitter af på snyderiet.

"Budskabet er ikke hvorvidt man tror på Gud eller ej, men hvilken Gud man tror på," siger Azim Shariff, som er en af de to psykologer, der står bag forskningen, til Los Angeles Times.

Eksempelvis er personer, der tror på en medfølende gud, mere tilbøjelige til at snyde end personer, der tror på en straffende Gud.

DOKUMENTATION: Læs hele undersøgelsen her

De amerikanske sociologer Paul Froese og Christopher Bader har også forsket i forbindelsen mellem tro og moral, og deres resultater stemmer overens med den nye undersøgelse.

LÆS OGSÅ: "Does God matter?"

Et mere vredefuldt billede af Gud er relateret til moral absolutisme, mens mennesker med mere godgørende, kærlige billeder af Gud er moralske relativister, siger Paul Froese til Los Angeles Times.

Dog vil sociologen hellere skifte moral ud med adfærdsnormer, da snyd måske ikke opfattes som dårlig moral i nogle grupper.

Religionssociolog ved Syddansk Universitet Peter Lüchaus har også forsket i sammenhængen mellem tro og moral.

Også hans forskning viser, at der ingen forskel er på troende og ikke-troendes hang til at snyde. Til gengæld er der en forskel, når det kommer til den private moral, hvor troende har vist sig at have en strengere moral end de ikke-troende.

"Undersøgelser i Danmark viser, at deler man moral op i privat- og borgermoral, er der forskel på troende og ikke-troende. Borgermoralen, som for eksempel handler om, hvorvidt man må snyde i skat, deler både troende og ikke-troende i Danmark. Men i forhold til privatmoralen, som handler om sex, homoseksualitet, selvmord og abort, er troende klart mere fordømmende," siger Peter Lüchau og forstætter:

Det er jo fordi moralen i høj grad er dikteret af de fællesskaber, man indgår i.

Desuden er der flere undersøgelser i Danmark, der viser, at det er mere tilforladeligt at snyde sig selv end andre i Danmark.

"Hvis du snyder, og det kun berører dig selv, kan du gøre, hvad der passer dig. I det øjeblik du gør noget, der berører os andre, så bliver det fordømt," siger religionssociologen.

Det begrunder han med at det danske samfund er præget af en samfundsmæssig struktur, der er præget af, at borgerne føler de har medindflydelse og dermed ansvar for samfundets virke modsat mere diktatoriske stater.