Skolebørn mangler undervisning i moral

TV3 blænder til februar op for femte sæson af Paradise Hotel. Igen i år er scenen sat på luksushotellet Milagro, som ligger i Costa Careyes ved Stillehavskysten i Mexico. Drengene - fra venstre er det Ronnie Borregaard Sørensen, Kristian Winsløw-Pedersen, Benjamin Danni Papp, Mikkel Haagensen, Jon Hoffmann, Mads Gleager, Sanne Tokehøj-Nielsen, Kit Tanja Borne, Pernille Skou Christensen, Line-Sofie Hansen og Reka Szente. Foto: Bax Lindhardt Denmark

Psykolog peger på, at forældre og læreres status som børns forbilleder i dag udfordres af medier og kammerater

Selv om forældre, lærere og andre nærværende voksne stadig spiller en hovedrolle som moralske vejledere for børn, bliver denne position i dag truet af de normer, som kommer til udtryk i medierne og mellem børn indbyrdes. Derfor er der brug for at gøre moraludvikling til et fag på seminarierne, så kommende lærere bedre kan undervise børn i moralske spørgsmål.

Det siger psykologen Hans Henrik Knoop, lektor ved fra Danmarks Pædagogiske Universitet, som

forsker i børns moraludvikling.

Han understreger, at man i Danmark har en god tradition for at udvikle børns fornemmelse for rigtigt og forkert gennem samtale og selvstændig stillingtagen i stedet for firkantede bud fra oven. Men han vurderer alligevel, at voksnes autoritet i øjeblikket står så svagt, at der er brug for en mere målrettet undervisning.

- I den nuværende læreruddannelse er etik og moral et omdrejningspunkt i alle de pædagogiske fag, men kun på et overordnet plan. Jeg tror, det ville være en god idé at indføre et særligt modul på seminariet, hvor de kommende lærere kunne fokusere skarpt på etik, moral og konkrete pædagogiske metoder for moraludvikling, siger Hans Henrik Knoop.

I mange andre lande har man en årelang tradition for såkaldt »moral education« (morallære) i uddannelsessystemet. For eksempel har det berømte amerikanske universitet Harvard i mange år haft et Center for Moral Education. Den amerikanske moralundervisning har blandt andet bygget på et system, hvor eleverne bliver konfronteret med moralske dilemmaer.

I dansk pædagogisk tradition er moral derimod oftest blevet indarbejdet i andre fag, for eksempel seminariernes fire pædagogiske fag: pædagogik, psykologi, undervisningslære og skolen i samfundet. Dette princip ser Hans Henrik Knoop fordele i, men han er bange for, at undervisningen i, hvad moral grundlæggende er, og hvordan den udvikles, ikke bliver skarp nok, hvis man ikke får mulighed for en fokuseret belysning, der bygger på indsigter fra såvel filosofi, psykologi, antropologi, økonomi, politik og jura.

Benedikte Vilslev Petersen er formand for Foreningen af Lærere i de Pædagogiske Fag ved Seminarierne. Hun er enig i, at nutidens lærere i forhold til tidligere er nødt til at spille en mere aktiv rolle for børns moraludvikling, men i stedet for et egentligt moralfag ser hun hellere, at man generelt styrker de pædagogiske fag, som i den seneste seminarielov blev beskåret.

- Begreber som moral, etik og menneskesyn spiller så stor en rolle for alle de pædagogiske fag, at det ville være en svækkelse, hvis emnet blev trukket ud i kun ét fag. Desuden er jeg bange for, at hvis moral bliver gjort til en teknik, bliver det til en moraliseren, som ikke passer sammen med vores ambitioner om at opdrage eleverne til demokratiske medborgere, siger Benedikte Vilslev Petersen.

Hun nævner som eksempel undervisningsmaterialet »Trin for trin«, som har til formål at lære børn god opførsel, og som er blevet meget populært på danske skoler. Men ifølge seminarielæreren er det afgørende, at materialet ikke bruges ukritisk som en teknik, børnene skal lære, men som et oplæg til en samtale.

- I vore dage har skoler og andre institutioner overtaget en stor del af opdragelsesopgaven fra forældrene. Samtidig er autoritet ikke noget, den voksne automatisk får. Autoriteten skal vindes. Men det kan også gøres. Jeg tror hurtigt, at normer fra film og computerspil kommer til kort, hvis læreren er troværdig, engageret og har fagligheden i orden, siger Benedikte Vilslev Petersen.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Interview

Andre læser lige nu