Moral

Indholdsfortegnelse

Holdninger til moral varierer fra person til person. Det kan være svært at afgøre, hvornår et menneske handler rigtig eller forkert. Kristeligt Dagblad bringer her en række udvalgte artikler om emnet.

Få blandt andet svar på:

  • Hvad er moral?
  • Hvordan har begrebet udviklet sig historisk?
  • Findes der en kristen moral?

1. Definition

- Begrebet moral kommer af det latinske "mores", som betyder "skik" eller "sædvane".

- Moral henviser til en persons, et samfunds eller en epokes opfattelse af, hvad der er godt og ondt.

- Mennesker kan ikke lade være med at forholde sig til sig selv. Derfor kan vi mennesker ikke lade være med at tage moralsk stilling til vores handlinger.

1. 1. Etik og moral

"Etik" og "moral" betyder det samme - bare på hvert sit sprog

Ordet "Etik" kommer af det græske ord ethos, som betyder "sæder", "sædvane" eller "skik".

Ordet "moral" kommer af det latinske mores, som ligeledes betyder "sæder", "sædvane" eller "skik".

1. 2. Etik eller moral

De fleste bruger begreberne etik og moral synonymt, og det kan da heller ikke siges at være forkert. Men mange filosoffer og teologer skelner alligevel mellem de to begreber.

På dansk
På dansk er moral de enkelte, konkrete handlinger. Etik er den overordnede, principielle diskussion. Derfor kan man kalde det moralsk, når man vælger at hjælpe en gammel dame over vejen. Men man ville kalde reglen, at man altid bør hjælpe gamle damer over vejen, for etisk.

På engelsk
På engelsk er det traditionelt omvendt. 'Morality' skal forstås som en principiel indstilling til et spørgsmål om godt og ondt, mens 'ethics' er dagligdagens gode gerninger.

Da de færreste heller ikke længere skelner på engelsk, behøver vi næppe frygte, at den stigende engelske påvirkning af det danske sprog vil bytte om på vores begreber om moral og etik.

Se også etik-opslaget i Den Store Danske

2. Balancekunst

Den moralske bankkonto går ofte i nul

Når vi gør noget godt for miljøet, er vi mere tilbøjelige til at snyde i spil. Og har vi gjort...

3. Danskere

butik, tyveri, lov, moral, regler,

Danskernes moral er høj - men nedadgående

En ny undersøgelse opgør danskernes forhold til rigets love. Vi er generelt strikse og regelrette, men i de seneste 30 år har accepten af lovbrud været stigende. Især de unge tager lettere på reglerne

4. Historie

Platon og Aristoteles som Rafael så dem i sin kendte fresko ""Skolen i Athen"", der ...

Moralfilosofiens store tænkere

Psykologer skifter syn på moral

Freud ville måske have rynket på næsen, men psykologer sætter i disse år fokus på moral

4. 1. Forbilleder

Moralens fyrtrn i tanke og handling

Nobelprismodtageren, efterkrigshelten, pacifisten og velgreren Albert Schweitzer str som et moralsk...

4. 2. Citater

5. Tro

5. 1. Religionerne indflydelse?

MOS01-19981231-MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION: An old beggar woman sitting on a cold street in downtown Moscow ...

Religion er ikke afgørende for vores moral

Vores moralske regelsæt er det samme, uanset hvad vi tror på og om vi tror, viser international undersøgelse

5. 2. En kristen moral?

6. Politisk set

Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt, fotograferet ved og omkring Christiansborg ...

Et spørgsmål om troværdighed

Politikernes moral er igen i fokus med Helle Thorning-Schmidts (S) skattesag, som ser ud til at lande midt i feltet af den senere tids skandalesager. Men hvad afgør egentlig, hvor hård vælgernes dom bliver?

Politisk moral handler om flertal

Medmindre danske politikere begår egentlig kriminalitet, bestemmer flertallet ofte straffen for...

6. 1. Lovgivning

Historie og afstemning

6. 2. Skandalesager

7. I hverdagen

7. 1. Sort arbejde

Opvasker i køkken, sort

Sort arbejde er en del af samfundet

Skatteminister: Sort arbejde er et vilkår i et samfund som vores. Vi kan ikke afskaffe det fuldstændigt

7. 2. Utroskab

- Mange ved ikke, hvad sikker sex er, siger Susanne

Utroskab og fortrydelse

Et menneske, der har praktiseret 68-generationens frie kærlighed, kan få moralske skrupler med tiden

7. 3. Anger

ARKIVFOTO. To mænd dømt ved Retten i Holbæk for millionbedragerier og narkohandel. Den ene bliver udvist ...

Der manglede noget i mig

Vores straffesystem indbyder ikke kriminelle til at have moralske skrupler over deres forbrydelser. Men kriminelle kan ogs angre - hvis de magter at kigge dybt i sig selv. Vi besger Statsfngslet i Vridslselille til en snak med en drabsmand, der fik psykologhjlp og begyndte at fle med sine ofre

8. Læs mere

8. 1. Udvalgte artikler

Skolebørn mangler undervisning i moral

Psykolog peger på, at forældre og læreres status som børns forbilleder i dag udfordres af medier og...

8. 2. Etik

8. 3. Fra arkivet