TV 2 svarer igen på kritik: Serie om antidepressiv medicin bliver anstændig

TV 2 overvejer at sætte fokus på brugen af antidepressiv medicin - blandt andet fordi vi har fået opfordringer fra seere og brugere af denne medicin til at sætte fokus på brugen, skriver programredaktør Jes Schrøder Foto: colourbox.com

Det tangerer grov diskrimination at sige, at personer på antidepressiv medicin ikke kan tage stilling til, hvad der er godt for dem selv, mener Jes Schrøder, programdirektør på TV 2

Kristeligt Dagblad og k.dk bringer den 27. februar en artikel, som blandt andet og helt misvisende sammenstiller en programidé fra TV 2 med reality-tv om misbrugere fra USA, og hvori TV 2 bliver beskyldt for at planlægge en programserie, der kan udsætte medvirkende for fare og i værste fald føre til selvmord.

Avisen citerede mig for mit svar på kritikken. Men det skete via et citat fra et andet dagblad, hvor jeg tidligere har udtalt mig i samme forbindelse. Avisen har beklaget over for mig, at jeg ikke blev kontaktet på ny.

LÆS OGSÅ: Efter selvmord: Reality-tv kritiseres for at udnytte psykisk sårbare

Så hermed nogle faktaoplysninger: TV 2 overvejer at sætte fokus på brugen af antidepressiv medicin blandt andet fordi vi har fået opfordringer fra seere og brugere af denne medicin til at sætte fokus på brugen. Vi tænker os godt om, inden vi begiver os ud i nye projekter, og vi vil naturligvis aldrig gøre noget, der kan være så risikabelt, som det påstås i artiklen.

Vi har derimod drøftet, hvordan vi kan gribe en sådan problematik an med hjælp fra eksperter. Når vi lytter til eksperter og fagfolk, er de uenige med Kristeligt Dagblads kilder, som giver udtryk for, at personer på antidepressiv medicin er ude af stand til at tage stilling til, hvad der er godt for dem. Det tangerer grov diskrimination at bortdømme personer på antidepressiv medicin på den måde, som avisens kilder gør.

Der er ikke tale om, at TV 2 vil lave en quick-fix, hvor folk stopper brugen af medicin på få uger, men derimod om, at vi får fagfolks professionelle vurdering af, hvordan sådan en udfasning over tid kan finde sted. Udfasning af antidepressiv medicin er heller ikke noget, TV 2 har opfundet, men noget, der finder sted hver dag i samarbejde mellem læger og patienter.

TV 2s programprojekt er en faktaserie og alt andet end reality-tv med de udskældte tv-greb, som denne genre ofte er karakteriseret ved. TV 2 rækker med sin programidé ud til en gruppe danskere, som er i stand til at gå i gang med udfasning af deres antidepressive medicin.

Vi bevæger os ikke ind i en verden a la Celebrity Rehab, som avisen sammenligner med. TV 2s programidé har intet med misbrugere at gøre, og den kan på ingen måde sammenlignes med udenlandske programmer om misbrug og misbrugere.

Jes Schrøder er programredaktør på TV 2