S og SF: DR skal ikke lægge vægt på kristen arv

DR skal ikke lægge særlig vægt på at formidle den kristne kulturarv, mener S og SF. Derfor vil de hurtigst muligt ændre den nye public service-kontrakt for DR, der ellers skulle gælde til 2014 Foto: Brian Bergmann

DR skal ikke lægge særlig vægt på at formidle den kristne kulturarv, mener S og SF. Derfor vil de hurtigst muligt ændre den nye public service-kontrakt for DR, der ellers skulle gælde til 2014

Danmarks Radio skal lægge særlig vægt på at formidle den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv. Sådan står der i den såkaldte public service-kontrakt, som regeringen for nylig har indgået med DR, og som skal gælde indtil 2014.

Pligten til at formidle kristen kulturarv kan dog stoppe brat, hvis landet får en ny regering i løbet af få måneder.

Både Socialdemokraterne og SF siger til Kristeligt Dagblad, at de hurtigst muligt vil fjerne ordene om den kristne kulturarv fra DR's kontrakt, hvis de får muligheden.

De Radikales medieordfører, Jørgen Poulsen, har ikke selv noget imod, at kristendommen nævnes, men partiet vil dog ikke blokere for, at en ny regering fjerner det.

Henvisningen til den kristne kulturarv kom oprindeligt ind i teksten allerede sidste forår på foranledning af Dansk Folkeparti, da regeringen indgik et smalt medieforlig i højre side af folketingssalen.

De andre borgerlige partier støttede DF's ønske. Kulturminister Per Stig Møller (K) fremhæver, at forbindelsen til den kristne kulturarv skal afspejle sig i programmerne.

"Vi har markeret, at kristendommen er en del af den kristne kulturarv, og det skal også afspejles i programfladen, for eksempel omkring morgenandagten og de kristne højtider," siger han.

Men Socialdemokraterne, SF og De Radikale vil i det hele taget trække mediepolitikken i en anden retning. De tre partier arbejder i øjeblikket på et udspil til en fælles mediepolitik, som de føler sig frie til at vedtage efter de borgerliges smalle forlig sidste forår. Blandt andet ønsker partierne, at public service defineres bredere end i dag, og DR skal ikke detailreguleres så hårdt som nu.

I 2006 enedes man ellers om et bredt medieforlig over midten. Oppositionen vil opsige de dele af det forlig, som stadig gælder, understreger Holger K. Nielsen (SF). På den måde kan en rød regering efter et valg vedtage en ny mediepolitik alene sammen med Enhedslisten.

Et af elementerne i et kommende medieudspil fra S-SF-R drejer sig om lokalradio og -tv. I dag kan såkaldt idébaserede tv-stationer med et religiøst eller ideologisk udgangspunkt søge om en landsdækkende sendetilladelse. Den mulighed vil partierne lukke for, så tilladelserne udelukkende skal gå til lokalt funderede tv-stationer.

S-SF-R er dog stadig ikke enige indbyrdes om fremtidens mediepolitik. Der er især uenighed om, hvor frie hænder DR skal have i forhold til det politiske system. Socialdemokraterne er angiveligt ikke meget for at overlade DR helt til sig selv og til lyttere og seere – netop som Socialdemokraterne måske står over for at få ministertaburetten i Kulturministeriet.

Et andet konfliktpunkt er fortsat finansieringen af TV 2. Som nævnt i gårsdagens avis er SF og De Radikale imod den brugerbetalingsordning, som et bredt flertal enedes om så sent som i 2009. De vil hellere have en generel licensforhøjelse, fordi brugerbetalingen bliver både dyr og meget bureaukratisk.

En licensforhøjelse er imidlertid kilden for Socialdemokraterne, fordi politisk ordfører Henrik Sass Larsen tidligere har lovet, at alle skatter og afgifter holdes i ro under en ny regering.

Venstres medieordfører, Ellen Trane Nørby, beskylder Holger K. Nielsen og Jørgen Poulsen for forligsbrud, fordi de ikke vil stå ved aftalen om, at der skal være brugerbetaling og et gratis såkaldt TV 2-alenekort for seere, der ikke i forvejen betaler for kabel- eller satellittv.

Jørgen Poulsen foreslår som alternativ at hæve medielicensen med 10 kroner om måneden for alle, men Ellen Trane Nørby mener ikke, at den løsning holder juridisk.

Jørgen Poulsen svarer, at licensen godt kan hæves – det betyder blot, at man må opgive at sælge TV 2.

beck@k.dk

ohrstrom@k.dk

hoffmann@k.dk

Danmark side 3

DR forpligter sig i den nye public service-aftale til at lægge særlig vægt på "den kristne kulturarv" Foto: Torben Huss