Ny etikchef: DR skal kendes på sin høje etik

ARKIV af Muammar Gaddafi-- Vestlige landes opfordring til Muammar Gaddafi om at rejse i eksil tjener et bredere formål end at fjerne den libyske leder fra magtenAFP PHOTO/LIBYAN T. (Foto: -/SCANPIX DANMARK 2011) Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen.

MED AFSTEMNING: Inger Bach skal som nyudnævnt etikchef for Danmarks Radio sikre, at alle programmedarbejdere i og uden for den store medieinstitution har dens etiske retningslinjer helt inde på rygmarven

Blachman bør fjernes fra sendefladen, lød en opfordring forleden til DRs nye etikchef på Kristeligt Dagblads debatsider om X-Factor-dommer Thomas Blachmans nye program på DR 2, hvor han og en mandlig gæst causerer over en tavs og nøgen kvindes former. Usmagelig nedværdigelse af kvinden og nærmende sig det pornografiske, mente læserbrevsskribenterne Mikael Arent Laursen og Henning Bjerg Mikkelsen, henholdsvis generalsekretær og landsformand i Foreningen KLF, Kirke & Medier.

LÆS OGSÅ: Medierne vinder på ny etik: Nu erkender de deres fejl

Men hvis nogen tror, at DRs nyudnævnte etikchef, Inger Bach, er en slags politibetjent, der kan gå ind og fjerne bestemte udsendelser, der ikke er faldet i seernes og lytternes smag, må de tro om igen.

Jeg er ingen smagsdommer, og det afgørende er ikke, hvad jeg synes om bestemte programmer. Det er ikke et spørgsmål om min etik og mine holdninger. Min rolle er at sikre, at DRs programmer er i pagt med DRs strategi på det etiske område, og at DRs programetiske retningslinjer hele tiden bliver videreudviklet, så de modsvarer de aktuelle udfordringer, vi har, siger Inger Bach.

Hun har haft nok at se til, siden DRs generalsekretær, Maria Rørbye Rønn, den 5. april meldte ud offentligt, at hun er blevet udnævnt til at bestride den nyoprettede stilling som etikchef for hele DR. Inger Bach kommer fra stillingen som direktør for DR Danmark i Aarhus, der omfatter DRs ni distrikter, en række redaktioner i København og DRs produktion i Aarhus, herunder trosstoffet. Så hun har på det seneste måttet bruge en del tid på overlevering af opgaver til sin efterfølger. Dertil er hun blevet mødt af en overvældende interesse fra omgivelserne for det nye job som chef for DR Etik.

Jeg har oplevet en utrolig stor og positiv opmærksomhed angående mit nye job både internt fra DR-medarbejdere og eksternt fra seere og lyttere, der har skrevet mail om, hvad de synes om DR, og glædet sig over, at der nu kommer særlig fokus på programetikken. Det har været en fin oplevelse, siger Inger Bach.

LÆS OGSÅ: Fadæse: DR brugte iscenesat demonstration i TV Avisen

Hendes første opgave som etikchef bliver at opbygge en gruppe på tre-fire personer, som skal samarbejde om at udarbejde en handleplan, der har til formål at sikre et større fokus på og bredere kendskab til medieinstitutionens etiske retningslinjer.

Vi skal lynhurtigt i gang med det arbejde, for min ambition er meget hurtigt at komme ud i programredaktionerne i og uden for DR for at tale om etik. Vi skal også se på DRs uddannelsesforløb, og hvordan nye medarbejdere håndteres i forhold til DRs etiske retningslinjer. Så der skal holdes en masse møder, siger Inger Bach.

Forleden måtte hun dog væbne sig med tålmodighed i forhold til at komme i gang med de nye opgaver. Hun pendler dagligt fra det sønderjyske, hvor hun bor sammen med sin mand i Ny Skovbøl mellem Aabenraa og Sønderborg, og til Kastrup. Men tåge over lufthavnen i København forsinkede hendes fly fra Sønderborg med flere timer. Aftalen var at mødes på Inger Bachs arbejdsplads i DR Byen i Ørestaden på Amager. I stedet blev det til en samtale over telefonen om det nye job som etikchef.

For hvorfor oprette en sådan stilling, når DR i forvejen har et sæt retningslinjer for programetik og et programetisk udvalg bestående af repræsentanter bredt fra hele huset et udvalg, som Inger Bach har været formand for i tre år?

Det har været en del af generaldirektør Maria Rørbye Rønns strategi om et skarpere DR også at skærpe fokus på programetikken og at sørge for en løbende dialog om de etiske aspekter i DRs programmer. At have fokus på, at de programetiske retningslinjer er ajourført og bliver diskuteret, er helt afgørende for et hus som vores. Eller som Maria Rørbye Rønn har formuleret det, så er det vigtigt i en moderne medieinstitution, hvor journalister, programmedarbejdere, redaktører og samarbejdspartnere hver eneste dag skal afveje svære etiske dilemmaer, at vores etiske retningslinjer står som et tydeligt pejlemærke for alle, siger Inger Bach.

Hun tilføjer, at DRs programetiske retningslinjer udgør et digert værk, hvor de står beskrevet ned i en detaljegrad, så enhver, der er i tvivl det være sig en medarbejder, producent eller seer eller lytter kan slå efter.

God programetik kan ifølge DRs etiske retningslinjer koges ned til begreberne alsidighed, troværdighed og høj kvalitet. Det kneb det med at leve op til i to meget omtalte tilfælde siden årsskiftet.

I det ene stod medarbejdere på TV-Avisen i en optaktsudsendelse til statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) nytårstale den 1. januar 2013 og gættede sig til indholdet i talen. Sandheden var, at de havde fået den udleveret inden nyhedsindslaget og udmærket kendte indholdet. Det andet handlede om, at et eksternt produktionsselskab i forbindelse med en dokumentarudsendelse om krak i banksektoren havde iscenesat en demonstration af vrede bankkunder uden for retsbygningen i Hjørring. Og at TV-Avisen bragte et indslag om demonstrationen, som om det var sket i virkeligheden.

Man kan sige, at vores programetik er en rettesnor for alle, og som sådan fungerer det i dag. Så sker der fejl, og det kan aldrig helt undgås. Men når DR nu skruer op for det etiske fokus, er det naturligvis også for at minimere risikoen for fejl. Jeg håber, når vi snakker konkrete sager, at jeg kan blive en sparringspartner for medarbejderne og bidrage med et overblik på en anden måde og være med til at styrke diskussionen om de etiske aspekter, siger Inger Bach.

Jobbet som etikchef har to ben at gå på.

Det ene ben består i at udbrede kendskabet til de etiske retningslinjer. At skrue op for indsatsen for at sikre, at alle DR-medarbejdere og alle, der producerer programmer til DR, har etikken på rygmarven. De etiske retningslinjer skal være fuldstændig tydelige, og kendskabet til dem skal være tårnhøjt.

Det andet ben er at sikre, at der hele tiden er en levende debat om etikken. DR har fået en del nye programmer, der satser i bredden med stor gennemslagskraft. Det gælder den igangværende satsning Danmark på piller med programmer om danskernes pilleforbrug. Og i næste uge fokuserer vi på skolen i programserien 9.z mod Kina, hvor en dansk skoleklasse bliver sammenlignet med en tilsvarende i Kina.

Danmark på piller er blandt andet i det mediekritiske program Presselogen på TV 2 News af en psykiater blevet kritiseret for at udbrede et ensidigt negativt syn på depressionspiller og for ikke at have en ekspert i depressionssygdomme til at medvirke som kilde.

Det er helt relevant, at programmer som dette afstedkommer debat. Min rolle som etikchef bliver at sørge for, at vi har en ordentlig debat om de etiske udfordringer, som programproduktioner i et stort hus som vores giver, siger Inger Bach.

Hun er meget glad for udnævnelsen til etikchef, som hun synes ligger naturligt i forlængelse af hendes hverv som formand for DRs programetiske udvalg. Og så har hun været ansat i DR siden 1980 og tror, at hendes mange år i huset, der har givet et stort kendskab til institutionen, vil være en styrke i den position.

Det er utrolig spændende at få lov til at arbejde med etik. Det er en stor tillidserklæring, som jeg selvfølgelig håber at kunne leve op til. Jeg er helt afhængig af den velvilje, jeg oplever at blive mødt med i hele huset, og den åbenhed, der er til at diskutere det her. Alle medarbejdere er opmærksomme på etikken, og at arbejde med det er et stort privilegium, siger Inger Bach.

Hun gør opmærksom på, at der er forskel på de områder, som hun som etikchef har ansvar for, og de områder, som Jacob Mollerup, der er seer- og lytterredaktør i DR, varetager.

Jacob Mollerup er ansat af DRs bestyrelse til at have en uafhængig og kontrollerede funktion i forhold til programmer, der er færdige og er blevet sendt. Han er den, der vurderer, om vi har opfyldt de programetiske retningslinjer eller ej. Jeg skal meget mere ind og ramme programmerne tidligere i processen. Jeg glæder mig til samarbejdet med ham og vores jurister, som er vigtige samarbejdspartnere, siger Inger Bach.

Spørgsmålet er, hvorfor det er nu i 2013, at DR har følt behov for at få en chef med ansvar for det etiske område.

Det er i pagt med tiden og de diskussioner, der er i samfundet lige nu, at sætte ekstra fokus på etikken. Der er vel ingen tvivl om, at vores kulturelle ståsted ikke er så forankret i dag som for et par generationer siden. Vores værdigrundlag er i høj grad til diskussion, og der er en tendens til, at man er blevet mere søgende.

Hvis vi zoomer ind på DRs rolle, er en høj programetik, som vi har styr på, med til at sikre vores public service-styrke. Etik er en del af DRs dna, og vi skal kendes på vores etik, som Maria Rørbye Rønn har sagt det.

DR er jo til for danskerne. Vi er i den meget privilegerede situation, at der er vilje til at betale licens. Og vi har en meget fornem opgave med at lave public service. Det er vigtigt at være i pagt med danskerne, og at vi gør det på en måde, der lever op til de etiske retningslinjer. Det kræver et ledelsesfokus, at alle medarbejdere oplever, at etik er levende, hvor end man arbejder i huset. Det er lige vigtigt, uanset om man arbejder med de svære spørgsmål i et program eller et lille nyhedsindslag.

Inger Bach