Medierapport bør være politisk uafhængig

Kulturministeriet skriver i en e-mail til Kristeligt Dagblad, at ministeren på baggrund af medieaftalen skal udarbejde et kommissorium for arbejdet med medierapporten, og at det stadig er under udarbejdelse. Foto: Sinar 2/colourbox.com//colourbox.com

Politikere og fagfolk frygter, at en ny statsstøttet årlig medierapport ikke bliver politisk uafhængig

Disse års store ændringer i mediebilledet skal afdækkes i en statsfinansieret årlig medierapport. Det blev, som beskrevet i Kristeligt Dagblad, vedtaget for nylig af en bred forligskreds bag en ny medieaftale. Heri afsættes blandt andet to millioner kroner til en tilstandsbeskrivelse af udviklingen i nyhedsmedierne.

Nu kritiseres tiltaget for ikke kun at være statsstøttet, men også statsdrevet. Idéen blev ellers modtaget positivt af mediefolk og forskere, men nu viser det sig, at rapporten ikke bliver så uafhængig af staten, som de havde håbet på.

LÆS OGSÅ: Politikere vil undersøge danske mediers kvalitet

Kulturminister Uffe Elbæk (R) har lagt op til, at opgaven varetages af et mediesekretariat under Kulturstyrelsen, der skal finde frem til forskere og eksperter, der kan stå for udførelsen af rapporten. Men det er i strid med princippet om politisk uafhængighed og kan gøre rapporten utroværdig, mener blandt andre Dansk Journalistforbunds næstformand, Lars Werge.

Medierne har selvfølgelig godt af at blive analyseret, men det bør ske på en måde, hvor der netop er armslængdeafstand til de politiske beslutninger, siger han.

Venstres medieordfører, Ellen Trane Nørby, skrev under på medieaftalen, men ser hellere, at en uafhængig aktør tager sig af den årlige medierapport.

Der skal være autoritet og troværdighed omkring rapporten, hvis den skal indgå i en kvalificeret debat om medierne. Og det sker ikke i en ministeriel styrelse. Vi skal finde et uafhængigt organ, siger hun og nævner eksempler fra USA og Sverige, hvor medierapporter er baseret i universiteter eller tænketanke.

Idéen om en tilstandsbeskrivelse af medier, både tv, radio, trykte og digitale, har været præsenteret mange gange herhjemme, blandt andet af professor Peter Bro, medieforsker og leder af journalistuddannelserne på Syddansk Universitet. Han understreger også nødvendigheden af uafhængighed.

Det er vigtigt med den slags undersøgelser, der berører sprængfarligt materiale vedrørende medier og journalister. Det vil være problematisk, hvis det er for tæt forbundet til det politiske system, siger Peter Bro.

Men nogen skal jo udpege de rette personer til at udføre opgaven, og så længe udvælgelseskriterierne er i orden, ser Anker Brink Lund, professor i medieledelse ved Handelshøjskolen i København, ikke noget uafhængighedsproblem.

I det omfang, Kulturstyrelsen finder fornuftige kriterier for, at alle forskere med kendskab til området i princippet kan byde på opgaven, er der ikke noget odiøst i det, siger han.

Kulturministeriet skriver i en e-mail til Kristeligt Dagblad, at ministeren på baggrund af medieaftalen skal udarbejde et kommissorium for arbejdet med medierapporten, og at det stadig er under udarbejdelse. Politikerne har i første omgang afsat fire millioner kroner til en rapport i 2013 og i 2014, og herefter bliver projektet evalueret, lyder det i mailen.