Kommende journalister skal aflægge løfte om etik

Skal fremtidens journalister efter endt eksamen aflægge et højtideligt løfte, som udtrykker fagets ambitioner og værdier? Det mener de to universitetsuddannelser i journalistik på henholdsvis Syddansk Universitet (SDU) i Odense og Roskilde Universitetscenter (RUC). - Foto: Stockxchng.

Syddansk Universitet vil introducere et journalistløfte svarende til lægeløftet. Roskilde Universitetscenter støtter idéen, mens Danmarks Journalisthøjskole siger klart nej

Skal fremtidens journalister efter endt eksamen aflægge et højtideligt løfte, som udtrykker fagets ambitioner og værdier? Det mener de to universitetsuddannelser i journalistik på henholdsvis Syddansk Universitet (SDU) i Odense og Roskilde Universitetscenter (RUC). Men ideen får ikke opbakning fra den institution, som har uddannet hovedparten af de danske journalister, Danmarks Journalisthøjskole i Århus.

SDU arbejder i øjeblikket på at formulere et journalistløfte, som efter planen skal offentliggøres i forbindelse med, at universitetets journalistuddannelse til april fylder 10 år. Idéen stammer fra Mette Davidsen-Nielsen, som indtil for nylig var chef for DR 2, og som i øjeblikket er tilknyttet SDU som såkaldt fellow. Sammen med de studerende har hun haft en række debatter om, hvad et journalistløfte bør indeholde.

Min tanke er, at journalistløftet først og fremmest skal appellere til den journalistiske ambition. I en tid, hvor medievirksomheder bruger mange ressourcer på at kende modtagersegmentet og regne ud, hvad de vil have, er det værd at betone, at man som journalist også skal ville sine modtagere noget, siger Mette Davidsen-Nielsen.

Hun betoner, at løftet ikke er tænkt som en moralsk løftet pegefinger om, hvordan man bør omgås sine kilder. Det er heller ikke et forsøg på at opstille et hierarki over, hvad der er den bedste form for journalistik. Der skal heller ikke være nogen sanktionsmulighed over for dem, der ikke lever op til løftet. Derved adskiller journalistløftet sig fra for eksempel lægeløftet, som Mette Davidsen-Nielsen ellers har hentet inspiration fra. Også jurister og præsters løfter for deres professionelle virke har indgået i arbejdet på SDU.

Studieleder for journalistik på RUC, Mark Ørsten, finder initiativet fra SDU spændende. Han kunne sagtens forestille sig, at de to universiteteter kunne samarbejde om et fælles journalistløfte. Han gør i øvrigt opmærksom på, at RUC allerede har skrevet ind i studieordningen for faget, at uddannelsen skal inspirere de kommende journalister til demokratisk medleven.

Jeg mener, at der i disse tider er god brug for at forsvare og udbygge de journalistiske værdier. Det er et værdisæt om, at journalisten fremmer debat, bringer emner frem, som magthaverne ikke bringer frem, og stiller kritiske spørgsmål til, om tingene virker, siger Mark Ørsten.

Anne-Marie Dohm, rektor på Danmarks Journalisthøjskole, er imidlertid afvisende over for ideen. Hun påpeger, at lægers og advokaters løfte er forbundet med en bestalling, uden hvilken man ikke har lov til at udøve erhvervet. Journalistik kan derimod bedrives af hvemsomhelst. Samtidig mener hun, at journalistisk arbejde er så mangfoldigt, at det ikke lader sig sætte ind i den snævre ramme, et journalistløfte ville være.

Vi stræber efter at indbygge faglig etik og værdier i den daglige undervisning. Vi betoner værdier som ansvarlighed, journalistisk etik, udfarenhed og kritisk sans, og det står også i flammeskrift den dag, de studerende dimitterer. Men vi har ikke tænkt os at gøre det i form af et løfte, siger rektoren.

Troels Mylenberg, leder af SDUs journalistuddannelse, tager til efterretning, at faget dermed ikke ser ud til at få et fælles løfte, hvilket han ikke ser som en ubetinget ulempe.

Jeg tror ikke, universiteterne og Danmarks Journalisthøjskole ser fundamentalt forskelligt på faget, men det er fint nok, at vi gør tingene på en forskellig måde. Hvis journalistløftet giver os et omdømme som de hellige, er det er brand, jeg har det fint med, siger han.

I Dansk Journalistforbund finder næstformand Fred Jacobsen ideen om et journalistløfte sympatisk. Han betoner dog, at det vil være en mærkesag, at løftet ikke sætter ord på, hvad der er god og dårlig journalistik, og at det ikke er forbundet med sanktioner. Han minder om, at Pressenævnet i forvejen har den funktion at påpege, når en journalist eller et medie går over stregen:

Jeg tror, initiativet på SDU vil give en tiltrængt faglig diskussion om, hvilken rolle journalister skal spille. Lægeløftet forhindrer ikke en læge i at tage et job i en medicinalvirksomhed, men det vil fortsat forpligte den pågældende til at yde hjælp i en nødsituation. Tilsvarende mener jeg, at uanset hvor man er ansat, kan man tale om, at der er en bestemt måde at agere på som journalist.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk